Bijscholing hulpverlening

syllabus
Sinds 2010 verwacht Toerisme Vlaanderen dat erkende reisleiders de opleiding hulpverlening volgden. Maar ook na deze basisopleiding kan een verdieping van bepaalde thema's en een verdere uitoefening van eerste hulp technieken van pas komen.

Hieronder vind je een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Hoe kan ik de geldigheid van mijn brevet hulpverlener behouden?

Brevetten uitgereikt door erkende opleidingscentra kunnen via bijscholing geldig blijven onder volgende voorwaarden:

• Elke hulpverlener dient jaarlijks 4 u. bijscholing te volgen.
• Elke bijscholingssessie dient volledig gevolgd te worden zoniet kan het bijscholingsattest niet uitgereikt worden.

Deze procedure is gebaseerd op het KB Hulpverlener (15 december 2010) dat van kracht is gegaan op 01/01/2011.
 
Welke bijscholingen dien ik te volgen?

Reanimatie is een verplichte bijscholing, die je minstens 1 keer per vijf jaar dient te volgen.
Jaarlijks dien je een bijscholing van minimum 4u te volgen.

Waar kan ik bijscholingen volgen?

Via internet vind je een lijst van erkende instellingen die vorming en bijscholing voor hulpverleners verstrekken. Kijk ook eens op de websites van volgende instellingen:

Wat als ik een jaar geen bijscholing heb gevolgd?

Om in orde te blijven met het brevet hulpverlener, dien je jaarlijks bijscholing te volgen.
Als je door omstandigheden een jaar geen bijscholing kan volgen, dan dien je dit in het volgende jaar in te halen.
Toch raden we jou aan om jaarlijkse bijscholing te volgen.