Decreten

beeld_tunnel_antwerpen

  • strandschoenen
    Toerisme voor Allen werd vroeger 'sociaal toerisme' genoemd. Het wordt georganiseerd met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen.
  • jongeren aan de incheckbalie
    Op 1 april 2017 treedt het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Het nieuwe decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten, maar veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. De basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne blijven voor elk logies gelden. Net als de verplichte aanmelding. De huidige verplichte toeristische vergunning wordt vervangen door een vrijwillige erkenning, al dan niet met een comfortclassificatie.