Decreten

beeld_tunnel_antwerpen

  • strandschoenen
    Toerisme voor Allen werd vroeger 'sociaal toerisme' genoemd. Het wordt georganiseerd met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen.
  • Op 27 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van nieuw logiesdecreet goed. Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Dat decreet heeft de algemene kwaliteit van het logiesaanbod in Vlaanderen fors doen toenemen en heeft orde geschapen in het logieslandschap. De vele evoluties die zich de laatste jaren binnen het toeristische speelveld voordeden, zoals de opkomst van internetplatformen en creatieve logiesvormen, maken meer flexibiliteit nodig. Het nieuwe logiesdecreet wordt naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2017 van kracht.