Departement internationaal Vlaanderen

samenwerken
Toerisme Vlaanderen onderhoudt nauwe contacten met het Departement internationaal Vlaanderen. Beide overheidsdiensten vallen onder het beleidsdomein ‘internationaal Vlaanderen’.

De cel Toerisme van het Departement internationaal Vlaanderen ondersteunt de minister bij het uittekenen en evalueren van zijn beleid. Ze verricht beleidsvoorbereidend werk, zoals trends opvolgen, nieuwe regelgeving ontwerpen en beleidsadviezen uitbrengen aan de minister en de regering. De cel Toerisme staat de minister ook bij in de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering, waar onder meer Toerisme Vlaanderen voor instaat.

De dienst Toeristische Vergunningen levert de vergunningen af voor toeristische logies. Bij deze dienst kunnen uitbaters hun vergunning aanvragen of een logies aanmelden. De dienst controleert ook of de regelgeving in verband met het toeristisch logies (logiesdecreet) goed wordt nageleefd, dit is de zogenaamde ‘handhaving’.