Duurzaam toerisme

winkelstraat Vlaanderen
Duurzaam is trendy, maar ook een noodzaak en het loont!

Een duurzame ontwikkeling van toerisme in een land, regio of een toeristische bestemming streeft naar een evenwicht in de relatie tussen economische, ecologische en socio-culturele aspecten. Het is een participatieproces dat leidt tot kwaliteitsverbetering waar alle betrokken partijen nu en in de toekomst baat bij hebben.

2017 is officieel door de UNWTO (Wereldtoerisme Organisatie van de Verenigde Naties) ingeluid als het Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme. Het is een unieke opportuniteit om het potentieel dat toerisme heeft om de wereld te veranderen naar een plaats met meer welvaart en meer welzijn onder de aandacht te brengen. 

Toerisme is wereldwijd de derde grootste industrie, na de olie- en chemische industrie, en is één van de snelst groeiende sectoren. Het toerisme kende in 2016 meer dan 1,2 miljard internationale aankomsten. Toerisme stimuleert macro- en lokale economische groei, creëert jobs en zakelijke opportuniteiten, helpt armoede bestrijden en kan mensen vormen. Met het juiste bestemmingsmanagement en -beleid kan toerisme bijdragen tot gelijkheid tussen mensen, het beschermen van het ecosysteem en biodiversiteit, de bescherming van erfgoed, en kan het oplossingen bieden voor vele andere wereldwijde problemen. Maar toerisme kan ook een bedreiging vormen voor het klimaat, culturele waarden en lokale bewoners. Een te veel aan toerisme kan bijvoorbeeld een nefaste impact hebben op bestemmingen en op middellange termijn zelfdestructief werken. Meer informatie over de verschillende terreinen waar de UNWTO op focust vind je via www.tourism4development2017.org

Toerisme Vlaanderen streeft naar een kwalitatief, duurzaam toeristisch beleid waardoor Vlaanderen zich kan profileren als een duurzame toeristische bestemming. Toerisme Vlaanderen draagt zijn steentje bij door toeristische activiteiten te verduurzamen, kennis te verzamelen, steun te bieden en tools aan te reiken. Met de organisatie van de inspiratienamiddag rond 'duurzaam toerisme' (op 24 februari 2017) probeerden we alvast het bewustzijn en de kennis over duurzame toeristische ontwikkeling omhoog te krijgen.