Economie en toerisme

Afbeelding suikerwafels voor economie en toerisme

Tourism Satellite Account

Een Tourism Satellite Account of Toeristische Satellietrekening (TSA) is een internationaal erkend instrument om de economische betekenis van toerisme in kaart te brengen. De toeristische sector is geen eenvoudig afgebakende of duidelijk zichtbare economische sector, maar eerder een samenraapsel van (delen van) verschillende bedrijfstakken. Vaak wordt slechts een deel van de output van deze bedrijfstakken voor toeristische consumptie gebruikt, wat een TSA noodzakelijk maakt.

Twee indicatoren geven het economisch belang van toerisme aan:

  • bruto toegevoegde waarde van de toeristische industrie, of de toegevoegde waarde gegenereerd door de toeristische industrie ongeacht of dit aanbod door toeristen of niet-toeristen is verbruikt,
  • directe bruto toegevoegde waarde van toerisme, of de toegevoegde waarde van toeristische en andere bedrijfstakken maar enkel voor het aandeel dat door toeristen is afgenomen. 

De beide berekeningen zijn gemaakt voor het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest:
In beide gewesten samen is de bruto toegevoegde waarde van de toeristische industrie gelijk aan 11.7 miljard euro of 4,5% van de totale toegevoegde waarde in de gewesten in 2014. De directe bruto toegevoegde waarde van toerisme voor beide gewesten samen is 6,6 miljard euro of 2,5% van de totale toegevoegde waarde in 2014.

Lees hier meer over de TSA:

Eindrapport TSA 2014 ; samenvatting TSA 2014 (Engels)

Eindrapport TSA 2012 ; samenvatting TSA 2012 (Engels)

TSA 2010 

TSA 2008

Toerisme en werkgelegenheid

Horeca in Cijfers

Horeca in Cijfers is een online database, samengesteld door Guidea, waarin je cijfers terugvindt o.a. betreffende de werkgelegenheid in de horecasector. Je vindt de database op de website van Guidea of via deze link: Horeca in Cijfers