Eenvoud siert, ook bij de overheid

toerist van morgen

Voor heel wat ondernemers is het moeilijk om de weg te vinden in wat soms als een labyrint van overheden en regels wordt ervaren. Hierdoor gaat vaak kostbare tijd en energie verloren als ondernemers bij overheden aankloppen om steun voor hun innovatieplannen. Door de deelnemers is de vereenvoudiging van de vele niveaus en structuren van toeristische overheden en van de toeristische regelgeving als een prioriteit naar voor geschoven, om zo innoverend ondernemen in toerisme alle kansen te geven die het verdient.