Evaluatie door de deelnemers

toerist van morgen

Op 12 december 2011 vond de ViA-rondetafel #toeristvanmorgen plaats. Nadien hebben we naar alle deelnemers een tevredenheidsenquête gestuurd. 160 van de 272 deelnemers of 59% hebben hieraan deelgenomen. De resultaten zijn alvast erg leerrijk!

De rondetafel krijgt een gemiddelde score van 7,6 op 10. Bijna negen op de tien (88%) zou waarschijnlijk (30%) of zeker (58%) opnieuw deelnemen aan een eventuele volgende editie. Eveneens bijna negen op de tien deelnemers (87%) wil misschien (45%) of zeker (42%) actief meewerken aan een eventuele volgende editie.

Vooral gewaardeerd werden de workshops waarin deelnemers concreet aan de slag gaan. De workshops ‘toerisme in 2034’, ‘toeristlab’ en ‘het hotel van de toekomst’ vielen het best in de smaak. Ook het bekijken en bediscussiëren van ideeën in de innovatiecarroussel was een pluspunt. De sprekers van het namiddaggedeelte – de dwarsdenkers en de ondernemers die getuigden over hun innovatietraject – kregen ook een goede score. Een andere vaststelling is dat er een goed evenwicht was tussen werksessies en tijd om te netwerken. Tot slot werden ook de locatie, de organisatie en het onthaal als positief beschouwd.

De belangrijkste verbeterpunten betreffen ten eerste aspecten van logistieke aard, met vooral een beter werkende wifi-verbinding en betere akoestiek als grootste aandachtspunten. Op het vlak van communicatie vroegen de deelnemers om de inhoud van de workshops nog beter op voorhand te communiceren zodat een betere afstemming op de dag zelf mogelijk is. Het concept van de innovatiecarroussel is ook voor verbetering vatbaar: hoewel het als positief werd ervaren is er in de uitwerking nog verbetering mogelijk.

Als er in de toekomst een eventuele volgende editie zou plaatsvinden, zouden de deelnemers graag (nog) meer aandacht hebben voor concrete projecten waaraan je kan participeren tijdens en na de dag. Ook leeft er duidelijk een behoefte aan meer creatieve workshops met concrete, gestructureerde en toekomstgerichte output. Er is ook nood aan kennisdeling door concrete innovaties en ‘best practices’ van ondernemers uit binnen- en buitenland aan bod te laten komen. Tot slot is er de suggestie om aan de slag te gaan met de conclusies van 12 december 2011 en toe werken naar realisaties.