Goedgekeurde hefboomprojecten

Op deze pagina vind je meer informatie over:


Goedgekeurde hefboomprojecten Vlaamse Meesters

Voor het impulsprogramma rond Vlaamse Meesters vormen de schilderkunst en het patrimonium van Rubens, Bruegel en de Vlaamse primitieven het uitgangspunt. Hun namen spreken het meest tot de verbeelding in het buitenland en kunnen dus ook de meeste buitenlandse bezoekers aantrekken. De bedoeling is om via deze klassieke meesters ook linken te leggen naar de moderne en hedendaagse kunstenaars in onze regio, en zo Vlaanderen ook op een eigentijdse en trendy manier in de markt te zetten. In de periode 2018-2020 komt er rond de Vlaamse Meesters een groot evenementenprogramma dat alle hefboomprojecten met elkaar verbindt.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte eerder al een eerste groep van vier goedgekeurde toeristische hefboomprojecten rond het thema Vlaamse Meesters bekend en voegde in december nog vijf projecten toe aan de selectie:

OrganisatieProjectnaam
Tweede ronde
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzwVlaamse Meesters in Situ
ModeMuseum Provincie Antwerpen – MoMu apbMode 2020: Vlaamse Meesters van de Mode
Stad AntwerpenAntwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëThe World of Bruegel in Black and White
Het Domein Bokrijk vzwDe Wereld van Bruegel
Eerste ronde
M HKA vzwVernieuwing onthaal- en presentatieinfrastructuur
Kerkfabriek Sint-BaafskathedraalEen nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal
AGB Kunsten en Design - MSKJan Van Eyck en het Hof van Bourgondische Hertogen
KU[N]ST LEUVEN vzw

Op zoek naar Utopia

 

Tweede ronde

Vlaamse Meesters in Situ - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw

Vlaamse Meesters in situ biedt toeristen een gevarieerd menu met een dertigtal zorgvuldig uitgekozen plekken, waar schilderijen van Vlaamse Meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw nog altijd te bewonderen zijn op hun oorspronkelijke plaats.

De selectie vertrekt van een uitgebreide lijst met locaties waar werken in situ aanwezig zijn. Die sites worden dan, in samenspraak met Toerisme Vlaanderen, afgetoetst op hun toeristisch potentieel. Er volgt een evaluatie van de toegankelijkheid en van het engagement van de sitebeheerders en de lokale besturen.  Einddoel van het project is het permanente aanbod uit te breiden met zowel nieuwe sites als met een verhoging van de bezoekmogelijkheden van de huidige sites.

Mode 2020: Vlaamse Meesters van de Mode - ModeMuseum Provincie Antwerpen – MoMu apb

‘Mode 2020: Vlaamse Meesterschap van de Mode’ ambieert om het Vlaamse modeverhaal duurzaam te verankeren in het toeristische en recreatieve product van de stad Antwerpen. Het project versterkt het Vlaamse modeverhaal via een permanente tentoonstellingsinfrastructuur met onthaal in MoMu en een gelaagd programma van expo’s, events en shopping.

Het hele project belicht het Vlaamse meesterschap in de hedendaagse mode. Er zijn belangrijke parallellen te trekken tussen het hedendaagse Vlaamse modeverhaal en het historische parcours van de Vlaamse Meesters:

 • Artistieke kwaliteit van wereldniveau met oog voor detail en vakmanschap – Meesters in creativiteit
 • Geschoold vanuit een uniek onderwijssysteem gericht op individuele begeleiding – Meesters in opleiding
 • Eigenzinnig en onafhankelijk ondernemerschap – Meesters in ondernemen
 • Een bij uitstek internationaal gegeven, zowel op het vlak van creatie, productie als verkoop – Meesters in de wereld.

Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration - Stad Antwerpen

Dit project omvat een kernprogramma dat streeft naar internationale topkwaliteit, verrassing, innovatie en must see. Het programma bestaat uit verschillende tentoonstellingen waarbij Rubens en de barok geconfronteerd worden met hedendaagse kunst(enaars). De tentoonstellingen beperken zich niet tot de klassieke musea, maar zullen ook opduiken op verschillende openbare plekken in de stad, zodat de toerist en de bewoners er overal mee geconfronteerd worden. De monumentale kerken van Antwerpen zetten hun deuren open en laten in hun mystieke sfeer de toeristen en bewoners genieten van topstukken.

'Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration' is een tweeluik:

 • Ontwikkeling van een Rubens Experience Center. In het nieuwe Rubens Experience Center in het Rubenshuis stapt de bezoeker op een virtuele manier in het leven van Peter Paul Rubens, maar tegelijkertijd wordt hij warm gemaakt om de vele fysieke en mentale sporen die de meester naliet in de stad nadien zelf te gaan ontdekken. De informatie wordt – dankzij multimedia - gegeven in verschillende lagen: de bezoeker pelt als het ware de ene laag na de andere af totdat hij op zijn gewenste, persoonlijke niveau is gekomen.
 • Unieke tentoonstellingen, waarbij telkens vertrokken wordt vanuit het rijke historische barokaanbod van de stad en Rubens als barokmeester bij uitstek maar tegelijkertijd zo veel mogelijk de confrontatie en/of symbiose wordt opgezocht met hedendaagse, Antwerpse of Vlaamse barokkunst en -kunstenaars.
  • Closer to Baroque – MAS
  • Rubens als Designer – Rubenshuis
  • Experience Traps – Middelheimmuseum en in de stad
  • Monumentale Kerken - interventies in OLV-kathedraal,  Sint-Jacobskerk, Sint-Andrieskerk
  • Bloedrood | Sanguine. Luc Tuymans on Baroque – M HKA i.s.m. KMSKA
  • Michaelina – Rubenshuis
  • Cokeryen. Foto | Film | Food – Rockoxhuis/Snydershuis

The World of Bruegel in Black and White - Koninklijke Bibliotheek van België

Dit project omvat de organisatie van de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ in de Koninklijke Bibliotheek van België. De tentoonstelling vindt plaats in het voorjaar van 2019 en toont het volledige grafische werk (prenten en tekeningen) van Bruegel, met als insteek zijn imaginaire wereld en zijn meesterschap. Er gebeuren ook een aantal infrastructurele ingrepen om het Paleis van Karel van Lotharingen geschikt te maken voor deze en toekomstige tentoonstellingen en om de toegankelijkheid en bezoekerscirculatie te verbeteren

De Wereld van Bruegel - Het Domein Bokrijk vzw

'De wereld van Bruegel' is een tentoonstellingsproject met een hedendaagse look & feel in een historisch kader. De bezoeker wordt uitgedaagd om actief deel te nemen en wordt ondergedompeld in een virtuele en scenografische wereld, volop gebruikmakend van de inhoudelijke en visuele elementen uit het oeuvre van Bruegel.

 • De bezoeker wordt geprikkeld nog vóór de ingang in 2 uitnodigende Bruegelpaviljoenen.
 • Twee panden die historisch aan Bruegel gelinkt kunnen worden, worden herontwikkeld en de wereld van Bruegel wordt uitgediept via realia en replica’s, gecombineerd met de nieuwste technieken.
 • In het museumgedeelte Oost- en West-Vlaanderen wordt de bezoeker via 4 interactieve belevingsstations (universa) ondergedompeld in de wereld van Bruegel. 

Eerste ronde

Vernieuwing onthaal- en presentatie-infrastructuur M HKA, ‘PORTAL’ voor avant-garde - 'HUB' voor intelligente verbindingen in beeldcultuur - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) vzw

Met dit project wil het M HKA de look and feel van het museum herdefiniëren (de concrete herinrichting van dit project is van de hand van Axel Vervoordt), om zo lokale en internationale bezoekers een totale museumervaring te geven, aangepast aan hedendaagse noden en behoeften.

De doelgroepen die het M HKA met dit project wil bereiken, zijn de Vlaamse en internationale kunstliefhebber die de rijke Vlaamse beeldgeschiedenis wil ontdekken via een meerdaags programma. Dit wil men realiseren door:

 • Het tonen van iconische werken van de collectie (must-see voor de bezoeker van Antwerpen).
 • Het creëren van een toegangspoort tot hedendaagse kunst, met specifieke aandacht voor de Antwerpse avant-garde.
 • Een intelligente ontmoetingsplaats te zijn die verbindingen legt met diverse beeldcultuurplaatsen in Antwerpen en de wereld, het startpunt voor het ontdekken van de Vlaamse beeldcultuur.

Naast de infrastructuur willen ze ook het bestaande aanbod aan bezoekersinformatie verder ontwikkelen, en het bezoekerscomfort en -onthaal verhogen, met bijzondere aandacht voor families en kinderen.

Een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal - Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

Het nieuwe bezoekerscentrum in de crypte en bovenkerk van de Sint-Baafskathedraal biedt de internationale bezoeker via een innovatief parcours (Augmented virtual Reality) in 9 talen een unieke inkijk in het meesterwerk Lam Gods van de gebroeders Van Eyck . Het bezoek biedt een in situ beleving van de topstukken van de kathedraal en culmineert in een bezoek aan het Lam Gods dat in al zijn pracht op de oorspronkelijke locatie (Vydkapel) kan bewonderd worden.  Het nieuwe bezoekerscentrum zet in op familievriendelijkheid en toegankelijkheid.   Veel aandacht gaat naar de beleving in dit bezoekerscentrum met focus op de AVR (Augmented virtual reality).

Na de jarenlange restauratiecampagne keert het Lam Gods terug naar de Sint-Baafskathedraal. In 2020 komt het Lam Gods terug thuis en dit zal gevierd worden met een wervend evenementenjaar (in samenwerking met het MSK, tentoonstelling Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische hertogen).

Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische Hertogen - AGB Kunsten en Design – Museum voor Schone Kunsten (MSK)

Met de tentoonstelling ‘Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische hertogen’ plant het Museum voor Schone Kunsten Gent (hierna MSK) een groots opgezette tentoonstelling rond het werk en de tijd van de Vlaamse meester Jan van Eyck. Van Eyck speelde een cruciale rol in het hoog-culturele milieu aan het rondreizende hof van de Bourgondische hertog Filips de Goede. In de tentoonstelling wordt een belevingswereld gecreëerd waarin de pracht en praal wordt veruiterlijkt doorheen schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, tapijtkunst, miniatuurkunst, meesterwerken. Ter afsluiting van de restauratiecampagne en voorafgaand aan de plechtige herintrede van het veelluik in de Sint-Baafskathedraal worden de buitenpanelen van het Lam Gods geïncorporeerd in de tentoonstelling.

Op zoek naar Utopia - KU[N]ST Leuven vzw

Tentoonstelling met topstukken van Vlaamse Meesters als Quinten Metsys en Jan Gossaert, waarbij vele kunstwerken voor het eerst in Vlaanderen te zien; Integreert ook Vlaamse wandtapijtkunst, beeldhouwkunst, wetenschappelijke instrumenten. Ze tonen de verbeelding van een ideale wereld in de tijd van Thomas More.

Daarbuiten zal Leuven helemaal ondergedompeld worden in Thomas More en zijn Utopia. Een belevingsparcours in de stad geeft de tentoonstelling een extra lading. Een cultureel, wetenschappelijk en toeristisch stadsproject legt een stevige brug tussen heden en verleden.


Goedgekeurde hefboomprojecten Kernattracties

Vlaanderen beschikt over een aantal unieke topbelevingen die samen de identiteit van onze bestemming bepalen. Het samenspel van landschap, erfgoed en beeldcultuur prikkelt de internationale bezoeker, die vandaag vooral op de kunststeden is gericht. Het motiveert de hedendaagse toerist bovendien om op verkenning te gaan in de ruimere omgeving rond de kunststeden. Het is onze bedoeling er voor te zorgen dat bezoekers, nog meer dan nu het geval is, in de toekomst verschillende steden en regio’s binnen onze bestemming combineren. Het gewenste effect van verblijfsduurverlenging zorgt uiteraard voor een verhoogde economische return. We investeren in een select aantal hefboomprojecten die passen binnen de strategie van de (deel)bestemming en die de kernattracties van de deelbestemmingen versterken. Met gerichte investeringen in topbelevingen, willen we de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte eerder al een eerste groep van drie goedgekeurde toeristische hefboomprojecten rond Kernattracties bekend en voegde in december nog vier projecten toe aan de selectie:

OrganisatieProjectnaam
Tweede ronde
Stad MechelenMuseum Hof Van Busleyden – Bourgondisch Stadspaleis
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw / Schelde Sterk MerkVan Steen tot Steen langs de Schelde - Het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei
Agentschap Plantentuin MeisePlantentuin Meise 2.0
Toerisme Oostende vzwBeleef Ensor in Oostende!
Eerste ronde
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apbDIVA - Antwerp Home of Diamonds
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëDe Librije van de Hertogen van Bourgondië
Stad Gent - IVA Historische Huizen GentTime Castle in het Gravensteen

Tweede ronde

Museum Hof Van Busleyden – Bourgondisch Stadspaleis - Stad Mechelen

Om van het Hof van Busleyden een trendsettende toeristische trekpleister te maken en een must-see voor iedereen die aangesproken wordt door het erfgoed van Vlaanderen, worden volgende drie projectonderdelen ontwikkeld:

 • Het stadspaleis van Hiëronymus van Busleyden wordt de komende jaren omgebouwd tot een toegankelijke en hedendaagse attractie. Door optimaliseren van de technische uitrusting en de functionele inrichting van het gebouw. Aantrekken van een topscenograaf met internationale ervaring. Er komt een ontvangstruimte voor groepen, een nieuwe ticket- en onthaalbalie, een volwaardige museumshop, nieuwe sanitaire voorzieningen, een nieuw circulatiegebouw en een polyvalente ruimte.
 • Ontwikkelen van een aantrekkelijk belevingsparcours doorheen het Hof van Busleyden. Via opmaak van bezoekersprofielen, worden inhoudelijke verhaallijnen uitgewerkt. Er komen langdurige bruiklenen van topstukken. Ontwikkeling van een user-driven digitaal platform en vertaling wetenschappelijke inhoud naar een vernieuwende presentatie via mixed media. Er komt ook een vijftalig aanbod en een opleiding voor personeel en gidsen.
 • Uitwerken van Bourgondische totaalervaring in de stad. Er komt bijvoorbeeld een Bourgondische stadswandeling en er worden belevingseilanden ingericht in het Schepenhuis. De nauwe samenwerking tussen de diensten Musea & Erfgoed en Toerisme legt de basis van een kwaliteitsvol en klantgericht verhaal zowel intra als extra muros.

Van Steen tot Steen langs de Schelde - Het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei - Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw / Schelde Sterk Merk

Met dit project wil de organisatie samen met verschillende partners de kastelen van Bornem, Wissekerke en Laarne laten uitgroeien tot sterke toeristische producten door:

 • Ze open te stellen voor bezoekers.
 • Met een state-of-the-art onthaal.
 • Ze sterk in te bedden in de nabije en ruimere omgeving (connecting the dots).
 • Een extra ‘reason to visit’ bij elk kasteel (AR-bril, iconisch belevingsparcours, unieke uitkijktoren).

Het verhaal en de marketing errond trekt dit verder open naar de ganse Scheldevallei, inclusief de kunststeden Gent en Antwerpen.

Plantentuin Meise 2.0 - Agentschap Plantentuin Meise

Doel van dit project is om door gerichte investeringen in infrastructuur en thematische tuinen Plantentuin Meise een duidelijker en aantrekkelijker profiel te geven voor de binnen- en buitenlandse bezoekers. Hiervoor wordt gewerkt met vijf unieke verhaallijnen:

 • Een Domein met een Rijke Geschiedenis
 • De Wereldtuin (een planeet vol planten)
 • Lekker Vlaams (de botanische verhalen achter onze eetcultuur)
 • Meesterlijk Groen (horticultureel vakmanschap)
 • De Plantentuin, een Groene Ark (onderzoek en natuurbescherming)

Het gaat onder meer om het bouwen van een bezoekerscentrum met onthaalfaciliteiten en toeristisch infopunt, het realiseren van verschillende belevingstuinen, het afwerken van het Plantenpaleis …

Beleef Ensor in Oostende! - Toerisme Oostende vzw

Het project omvat de realisatie van een permanente infrastructuur, namelijk het belevingscentrum James Ensor. Dit belevingscentrum J.E. omvat enerzijds het authentieke Ensorhuis en anderzijds een nieuw bezoekerscentrum. Met dit project willen we het patrimonium van Ensor beter ontsluiten en vorm geven d.m.v. een belevingsparcours, productontwikkeling, visibiliteit en sfeer in de stad, alsook thematische evenementen.

De realisatie van het belevingscentrum James Ensor omvat een opwaardering van de authentieke woning van Ensor (Vlaanderenstraat 27, hartje centrum). De woongedeeltes worden opnieuw ingericht zoals Ensor ze tijdens zijn leven heeft gebruikt. De bezoeker ontdekt er de souvenirwinkel dat door de familie van Ensor werd uitgebaat, het blauwe salon, de eetkamer enz. Bepaalde vertrekken zullen voor het eerst toegankelijk zijn. Momenteel kunnen max. 20 bezoekers/uur het Ensorhuis betreden. Een uitbreiding via aanpalende panden (hoekgebouw recent aangekocht door Stad Oostende en een gedeelte van het naburig hotel) biedt de mogelijkheid om een kwalitatief en interactief belevingscentrum te realiseren met een extra opp. van 690 m² zodat de attractie veel grotere bezoekersaantallen aankan. De nieuwe eigenaar van het naburig hotel heeft bovendien plannen voor een themahotel rond Ensor en onderhandelingen lopen voor een gezamenlijk gebruik van een ruimte op de 1ste verdieping (’s morgens: ontbijtruimte - overdag: Ensorcafé). Het belevingscentrum J.E is opgevat als een meerlagige cultuurtoeristische beleving gebaseerd op historische correcte feiten. Het betreft een high level concept met aandacht voor een vlot bezoekersparcours, een interactieve en multimediale inrichting en informatievoorziening op internationaal niveau. Inhoudelijk wordt gewerkt rond de persoon en het werk van James Ensor. Verder belichten 5 belevingskamers elk een thema: het atelier van Ensor, de maskers, Ensor en Oostende, de Dood, Maatschappij en kritiek. Er is ook een ruimte voor wisselende tentoonstellingen met het oog op herhaalbezoeken. Alternerend, worden werken uit het uniek grafisch oeuvre van James Ensor tentoongesteld.

Eerste ronde

DIVA - Antwerp Home of Diamonds - Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apb

DIVA is een nieuwe toeristische attractie in het historisch centrum van Antwerpen die haar deuren opent in december 2017. DIVA brengt de ultieme diamantervaring waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in de diamantwereld door een 45’ belevingstour doorheen 5 thema’s (wonderkamer, slijpersatelier, wereldbol, Antwerpse wereldexpo’s met virtuele paskamer en avonturen over misdaad en vervalsing). In Diva’s Escape room gaat de bezoeker de uitdaging aan om in 60’ te kunnen ontsnappen door het oplossen van raadsels en vinden van voorwerpen.

De Librije van de Hertogen van Bourgondië - Koninklijke Bibliotheek van België

In het hart van de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg in Brussel opent in 2019 een volledig nieuw museum. De 16de-eeuwse kapel van Nassau en de verschillende ruimten eromheen zullen het decor vormen voor de ‘Librije van de Hertogen van Bourgondië’. De ‘Bourgondische’ beleving wordt opgebouwd doorheen het museaal en multimediaal parcours, maar wordt ook doorgetrokken in de rest van het gebouw.

Time Castle in het Gravensteen - Stad Gent & IVA Historische Huizen Gent

Het Gravensteen wil als iconisch gebouw met sterke identiteit tegemoet komen aan de behoeften van de hedendaagse toerist. Het project Time Castle wil via een belevingsvolle enscenering en een innovatieve en kwalitatieve storytelling (audioguides) een parcours op maat van verschillende doelgroepen aanbieden. Een grotere onthaalruimte, ondergronds sanitair en lockerruimte en een lift maken het gebouw toegankelijk.


Goedgekeurde hefboomprojecten Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties

We zetten wat MICE betreft de komende jaren in op kwalitatieve congresinfrastructuur in verschillende capaciteitscategorieën. We focussen daarbij op het unieke karakter van ons aanbod en dus ook op het om- of uitbouwen van erfgoedlocaties tot ‘state-of-the-art special meetingvenues’.

We willen namelijk investeren in infrastructuur voor het organiseren van internationale meetings en congressen in een historische erfgoedlocatie, met een kwalitatieve dienstverlening en moderne technologische en audiovisuele faciliteiten. Deze meetinginfrastructuur moet voldoen aan het driestoelenprincipe, met een zitplaats voor elke deelnemer in de plenaire ruimte, in een break-outruimte en in een zaal voor de lunch.

De beoogde capaciteit voor Brussel en Antwerpen wordt momenteel al verwezenlijkt; hier zijn geen additionele activiteiten nodig. Daarom werd de geografische afbakening voor dit thematisch impulsprogramma in eerste instantie beperkt tot de historische binnensteden van Brugge, Gent en Leuven (in 2016 werd dit uitgebreid naar gans Vlaanderen).

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte begin januari het eerste goedgekeurde toeristische hefboomproject rond Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties bekend:

OrganisatieProjectnaam
SOGent - Citadel Finance nvGent ICC in de Citadelsite

Gent ICC in de Citadelsite - SOGent – Citadel Finance nv

Het project ‘Gent ICC in de Citadelsite’ omvat een aantal – hoofdzakelijk infrastructurele – ingrepen om van deze venue een state-of-the-art congres- en meetinglocatie te maken die hen competitiever maakt op de internationale MICE-markt en waarbij erfgoedbeleving als een troef wordt uitgespeeld.