Hoe lang is mijn erkenning als gids of reisleider geldig?

Antwerpen trappen museum
Vanaf september 2013 is de erkenning als gids of reisleider die je ontvangt na een opleiding bij één van onze erkende opleidingspartners onbeperkt geldig.

Voor gidsen

Als gids ben je door Toerisme Vlaanderen erkend:

1. wanneer je vanaf september 2013 een opleiding tot gids bij een erkende opleidingspartner succesvol afsluit.

Als je de opleiding tot gids succesvol voltooit, krijg je een erkenning weliswaar op voorwaarde dat:

  • je de deontologische code voor gidsen en reisleiders onderschrijft.

2. wanneer je :

  • in 1996 door Toerisme Vlaanderen werd geregulariseerd op voordracht van een gidsenvereniging of dienst voor toerisme op basis van een eerder gevolgde opleiding of ervaring en beschikt over een gidsenkaart die nog minstens tot eind 2013 geldig is.
  • tussen 1996 en 2006 een door Toerisme Vlaanderen erkende opleiding gevolgd hebt en beschikt over een gidsenkaart die nog minstens tot eind 2013 geldig is.
  • tussen 2006 en 2013 een erkende opleiding tot gids gevolgd hebt en en beschikt over een gidsenkaart die nog minstens tot eind 2013 geldig is.

Voor reisleiders

Als reisleider ben je door Toerisme Vlaanderen erkend:

1. wanneer je vanaf september 2013 een opleiding tot reisleider bij een erkende opleidingspartner succesvol afsluit.

Als je de opleiding tot reisleider succesvol voltooit, krijg je een erkenning weliswaar op voorwaarde dat:

  • je de deontologische code voor gidsen en reisleiders onderschrijft;
  • je tijdens je opleiding een goed beoordeelde stagereis hebt gedaan. Als de opleiding tot reisleider geen stagereis omvat, dan wordt de erkenning pas gegeven na een eerste (als goed beoordeelde) reisbegeleiding;
  • je het brevet hulpverlener behaald hebt bij een opleidingsverstrekker die erkend is door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in het kader van de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

2. wanneer je :

  • tussen 2007 en 2010 werd geregulariseerd op voordracht van een reisorganisatie of op basis van een eerder gevolgde opleiding en beschikt over een reisleiderskaart die nog minstens tot eind 2013 geldig is.
  • tussen 2006 en 2013 een erkende opleiding tot reisleider gevolgd hebt en en beschikt over een gidsenkaart die nog minstens tot eind 2013 geldig is.

Ook voor gidsen en reisleiders wiens erkenning eind 2013 niet meer in orde was, voorzien we de mogelijkheid om deze toch weer te activeren.