Hoe word ik gids of reisleider?

Zomers terras
Wie als gids of reisleider aan de slag wil, kan hiervoor de nodige opleidingen volgen.

Toerisme Vlaanderen heeft in samenwerking met het departement Onderwijs en alle betrokken actoren een gemeenschappelijk opleidingstraject uitgebouwd voor gidsen en reisleiders. Wie slaagt in de verschillende modules, heeft alle competenties om de toerist op een degelijke manier te begeleiden.

Als je de opleiding volgt bij een door Toerisme Vlaanderen erkende opleidingsverstrekker en van deze opleidingsverstrekker het certificaat van gids of reisleider ontvangt, dan zal Toerisme Vlaanderen jou bovendien een erkenning als gids en reisleider uitreiken.

Als kandidaat-gids  of -reisleider kan je ook vrijgesteld worden voor een of meer modules of delen van modules op basis van bepaalde diploma's of getuigschriften (EVK = erkenning van verworven kwalificaties) of op basis van ervaring (EVC = erkenning van verworven competenties). De hoofddoelstelling van dit systeem is dat mensen die op een aantoonbare wijze beschikken over de competenties die gekoppeld zijn aan een of meer modules uit het opleidingsprofiel worden vrijgesteld van het volgen van die module(s) en dat deze vrijstelling aanvaard wordt door de betrokken opleidingsverstrekkers.

Meer hierover informatie vind je via onderstaande links: