Impulsprogramma's 2015

Beeld Grote Markt Brussel
In 2015 legt Toerisme Vlaanderen de focus op twee trajecten: de ondersteuning van toeristische hefboomprojecten en een oproep rond toeristische investeringen in de fiets- en wandelnetwerken.

Enerzijds zijn we op zoek naar hefboomprojecten die passen binnen de thema's die we begin 2015 definieerden. Anderzijds lanceren we, in het verlengde van de impulsprogramma’s van de vorige jaren, een thematische impulsoproep voor projecten rond fiets- en wandelnetwerken.

 


Toeristische hefboomprojecten binnen het impulsprogramma 2015

Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning, moeten passen binnen één van deze drie thema's:

  • de 'Vlaamse Meesters' als internationaal sterk merk
  • de topattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen
  • meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie

én ze moeten voldoende hefboomwaarde hebben:

  • een grote economische return genereren
  • voldoende schaalgrootte hebben
  • kwaliteitsvol zijn
  • het merk Vlaanderen versterken
  • internationale aantrekkingskracht hebben

Toerisme Vlaanderen wil binnen deze 3 thematische impulsprogramma's sterke hefboomprojecten detecteren. Dit zal gebeuren door middel van een geleide open oproep:

Juni 2015

Tijdens infosessies aan al onze partners lichten we het ambitieniveau, de voorwaarden en de werkwijze voor deze oproep toe. 

Je kan je momenteel alvast inschrijven voor de inspiratie- en infosessies over de hefboomprojecten rond Vlaamse Meesters en Kernattracties (op 8, 9, 15, 18 of 22 juni).

De inschrijvingen voor de inspiratie- en infosessies over de hefboomprojecten rond Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie worden binnenkort opgestart.

Voor eind september 2015Na de infosessies kunnen projecteigenaars hun hefboomproject aanmelden.
Eind oktober 2015

Alle ingediende projectideeën vormen samen de zogenaamde longlist.

Een jury die bestaat uit het directieteam van Toerisme Vlaanderen, een vertegenwoordiger van het kabinet, vertegenwoordigers uit de private sector in Vlaanderen en enkele internationale experten, beslist welke projecten op de shortlist terechtkomen.

 De projecteigenaars op de shortlist werken een businessplan uit dat door de jury wordt beoordeeld. Beschouwt de jury het project als opstartklaar, dan legt Toerisme Vlaanderen de nodige middelen vast.

 Vanaf 2016 kunnen nieuwe hefboomprojecten eventueel toegevoegd worden aan de shortlist via een aanmeldingsprocedure.

Contacteer Els Lowyck (els.lowyck@toerismevlaanderen.be of 02 504 03 89) voor meer informatie over de hefboomprojecten binnen het Impulsprogramma 2015.

  


Oproep voor projecten rond fiets- en wandelnetwerken

Eind mei 2015 lanceert Toerisme Vlaanderen een thematische impulsoproep voor projecten die investeren in fiets- en wandelnetwerken. Minister Weyts trekt hiervoor 2,5 miljoen euro uit tijdens deze legislatuur.

De indienperiode zal (onder voorbehoud advies Raad van State) lopen van 1 juni 2015 tot 15 juli 2015. De handleiding en documenten nodig voor de indiening van projecten zullen online worden gezet in de week van 26 mei 2015. We zijn ons ervan bewust dat de indienperiode voor 2015 zeer kort is. Deze oproep zal echter herhaald worden in 2016, zodat projectindieners die meer tijd nodig hebben bij de voorbereiding van hun dossier, ook volgend jaar de kans hebben om in te dienen.

  • Voor het fietsen mikken we op projecten die de kwaliteit van het fietsnetwerk verbeteren en die het toeristisch potentieel voor de internationale toerist versterken.
  • Wandelprojecten hebben als doel om de hiaten in het wandelnetwerk binnen de zoekzones weg te werken, de kwaliteit te verbeteren en het toeristisch potentieel van de wandelnetwerken voor de internationale toerist binnen de zoekzones te versterken.

We zijn specifiek op zoek naar projecten die belevingsgericht uitgewerkt worden en bij voorkeur impact hebben op het lokaal verankerd toeristisch ondernemerschap. Bovendien is het zo dat enkel aanvragen waarvan de totale projectkost (van in aanmerking komende kosten) minimaal 40 000 euro bedraagt, in aanmerking komen.

Voor de oproep fiets- en wandelnetwerken worden geen infosessies voorzien. Alle info vind je terug in de handleiding en op de website.

Contacteer Muriel Deprez (muriel.deprez@toerismevlaanderen.be of 059 255 401) voor meer informatie over de projecten rond fiets- en wandelnetwerken binnen het Impulsprogramma 2015.

 


Impulsprogramma's voorgaande jaren

Meer informatie over de impulsprogramma's 2012-2014 (goedgekeurde projecten, info voor begunstigden ...) vind je hier.

 


Naar boven