Impulsprogramma's

Covers handleidingen impulsprogramma's 2014
Toerisme Vlaanderen helpt graag mee bij het opstarten van waardevolle toeristische projecten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden bij nieuwe toeristische initiatieven. Via de impulsprogramma’s wil Toerisme Vlaanderen investeren in projecten die de toeristische meerwaarde van Vlaanderen vergroten.

Impulsprogramma's 2014 - oproep afgesloten

We maken voor 2014 een onderscheid tussen vier impulsprogramma's op basis van een geografische indeling (per macrobestemming) en een thematische indeling:

De oproep 2014 tot het indienen van subsidieaanvragen voor waardevolle toeristische projecten binnen de vier impulsprogramma's is afgesloten (de uiterste indiendatum was 15 maart 2014). Ter informatie vind je wel nog alle informatie en documenten met betrekking tot de oproep terug op de pagina’s van de vier impulsprogramma’s.

 

Toerisme Vlaanderen ontving in totaal 112 aanvragen. Alvast bedankt aan alle projectindieners voor het uitwerken van jullie ideeën.

Nu gaan wij er bij Toerisme Vlaanderen mee aan de slag:

  • Eerst onderzoeken we de ontvankelijkheid van alle ingediende dossiers. Indien nodig, vragen we voor de ontvankelijke dossiers nog bijkomende informatie en documenten op bij de projectindieners.
  • Vervolgens onderzoeken en adviseren we grondig elke ontvankelijke aanvraag. Hierbij krijgen we hulp van collega's van andere diensten en afdelingen. We nemen contact op met de projectindieners voor een bespreking van het project en eventueel een plaatsbezoek.
  • Ten slotte toetsen we de projecten af aan de beoordelingscriteria en maken we een eindadvies op.

Uiterlijk in oktober 2014 brengen we de projectindieners op de hoogte van het al dan niet toekennen van een subsidie.


Contact

Meer informatie? impuls@toerismevlaanderen.be


Goedgekeurde projecten impulsprogramma's 2013

In 2013 maakten we voor de projecten en subsidieaanvragen een onderscheid tussen drie impulsprogramma's op basis van een geografische indeling (per macrobestemming):

In 2013 werden geen thematische oproepen gelanceerd.


Goedgekeurde projecten impulsprogramma's 2012

Op 26 juni 2012 werden de toeristische impulsprojecten bekendgemaakt die in 2012 konden rekenen op een subsidie.

Bekijk de goedgekeurde projecten van 2012:

De info over de thematische oproepen van 2012 (reeds afgelopen) vind je voor de volledigheid nog hier:

De begunstigden kunnen hier de pdf brochure Instructies voor begunstigden 2012 downloaden.


Top