Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten

Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten
Het aanbod van een toeristische bestemming moet voortdurend vernieuwen om zich te onderscheiden van andere bestemmingen en ‘top of mind’ te blijven voor buitenlandse toeristen. Sinds 2015 investeert Toerisme Vlaanderen via de impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Het gaat om projecten met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en onze ondernemers.

Met deze impulsprogramma's investeren we in projecten die een ingrijpend verschil kunnen betekenen in de beleving van het toeristisch product en onze bestemming 'top of mind' maken ten opzichte van concurrerende producten en bestemmingen. Het gaat om projecten met een sterk internationaal toeristisch potentieel die de troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de kijker te zetten. Deze projecten moeten passen binnen één van deze thema's:

 • de 'Vlaamse Meesters' als internationaal sterk merk
 • de kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen
 • meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie

én ze moeten voldoende hefboomwaarde hebben:

 • een grote economische return genereren
 • voldoende schaalgrootte hebben
 • kwaliteitsvol zijn
 • het merk Vlaanderen versterken
 • internationale aantrekkingskracht hebben

Zo kunnen we tegen 2020 het toerisme in en naar Vlaanderen en Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot economische groeimotor.


Op deze pagina vind je meer informatie over:


Naar boven

Procedure

 • In een eerste fase gingen we op zoek naar sterke, innovatieve projectideeën. Voor elk project / idee moest een aanmelding ingediend worden. Hiervoor waren er verschillende deadlines in 2015 en 2016.
 • Vervolgens boog een (internationale) jury zich over de ingediende voorstellen en stelde een shortlist op.
 • Voor de indieners van de projecten die op de shortlist staan, zorgen we voor een intensieve ondersteuning, die helpt bij de opmaak van een businessplan en bestaat uit werksessies, coachingsessies en lezingen.
 • Vervolgens vertalen de indieners hun project naar een waardevol businessplan. Na indiening van deze businessplannen adviseert de jury de administrateur-generaal over het al dan niet betoelagen van het hefboomproject.
 • Voor een aantal projecten is er al een subsidie goedgekeurd, een aantal staat nog op de shortlist. Voor deze laatste groep moeten de aanvragers nog een businessplan ter goedkeuring indienen; de deadline hiervoor is 28 april 2017. Er kunnen geen nieuwe projectaanmeldingen ingediend worden binnen de huidige legislatuur.
 • Ook na de goedkeuring en de toekenning van de subsidies zorgt Toerisme Vlaanderen voor een intensieve coaching en opvolging van de hefboomprojecten.

Naar boven

Shortlist hefboomprojecten

Na de aanmeldingsperiode voor 2015 maakte minister van Toerisme Ben Weyts eind 2015 een eerste selectie bekend van toeristische hefboomprojecten binnen het impulsprogramma Vlaamse Meesters (10), het impulsprogramma Kernattracties (9) en het impulsprogramma Meetinginfrastructuur (2). Na de aanmeldingsperiode voor 2016 maakte Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts in oktober 2016 bekend welke hefboomprojecten voor de drie impulsprogramma's aan de shortlist werden toegevoegd. De shortlist is nu volledig; binnen de huidige legislatuur komt er geen nieuwe aameldingsperiode. Voor de laatste groep van projecten die op de shortlist staan, is de deadline voor het indienen van een businessplan 28 april 2017.

Een overzicht van alle projectaanmeldingen voor hefboomprojecten die opgenomen zijn op de shortlist.


Naar boven

Goedgekeurde hefboomprojecten

In 2016 waren er twee momenten waarop initiatiefnemers van projectaanmeldingen die reeds op de shortlist stonden, een businessplan voor hun project konden indienen, 31 maart en 1 september 2016. Van de eerste groep maakte Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts reeds eerder bekend welke hefboomprojecten goedgekeurd werden en een subsidie van Toerisme Vlaanderen zullen ontvangen. In december kwam daar een tweede groep van projecten bij.

Voor de laatste groep van projecten die op de shortlist staan, is de deadline voor het indienen van een businessplan 28 april 2017.

Een overzicht van alle goedgekeurde hefboomprojecten.


Naar boven

Informatie voor begunstigden van een goedgekeurd hefboomproject

De hieronder vermelde brochure en modellen worden zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie in het kader van de Impulsprogramma's Toeristische Hefboomprojecten, vind je terug in de brochure 'Handleiding voor begunstigden' (pdf).
 • Bij een betalingsaanvraag moet een model voor de uitgavenstaat (Excel) ingevuld worden.
 • Voor de verantwoording van personeelskosten heb je het model voor de berekening van de loonkosten (Excel) nodig.
 • Bij de laatste betalingsaanvraag moet een inhoudelijke eindrapportage gevoegd worden volgens dit model (Word).
 • Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project. Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's.
  • Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).
  • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden, vlaggen ...
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
  • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid, wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
  • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie:

 Naar boven

Aanmelden (louter ter info, de laatste oproep is afgesloten)

Opgelet:

 • De aanmeldingen moeten zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden. 
 • Omdat er internationale experten in de jury zetelen, moet het aanmeldingsformulier zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.

Hier vind je de nodige informatie en formulieren voor het indienen van een aanmelding:

Klik hier voor de andere bijlagen met betrekking tot de procedure voor de thematische impulsprogramma's hefboomprojecten.


Naar boven

Indienen van een businessplan

Opgelet, deze informatie is enkel bestemd voor indieners van wie het project reeds opgenomen is op de shortlist van potentiële hefboomprojecten.

De deadline voor het indienen van een businessplan ter goedkeuring van een subsidie voor een hefboomproject is vrijdag 28 april 2017.

Hoe?

 • Omdat er internationale experten in de jury zetelen, moet je je businessplan zowel in het Nederlands als in het Engels (m.u.v. het impulsprogramma Kernattracties, waarvoor enkel Nederlands is vereist) indienen.
 • De businessplannen moeten zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden.
  • De sjablonen voor het businessplan en het financieel plan waren gevoegd bij de brief met de kennisgeving van de opname het project op de shortlist.
  • Minstens één (max. 3) papieren exemplaar van het Nederlandstalig businessplan moet je opsturen naar Toerisme Vlaanderen - dienst Projectfinanciering of afgeven tegen ontvangstbewijs.
  • De digitale versie, zowel van de Nederlandstalige als de Engelstalige versie, moet je ons in Word (businessplan) en Excel (financieel plan - enkel Nederlandstalig) bezorgen. Heb je ook een (gelay-oute) pdf-versie, stuur deze dan gerust mee.

Naar boven

Inspiratie- en infosessies

Toerisme Vlaanderen organiseerde in juni 2015 inspiratie- en infosessies over de nieuwe thematische impulsprogramma’s Hefboomprojecten in alle provincies. De volledige presentatie van de inspiratie- en infosessies kan je hier downloaden.


Naar boven

FAQ (veelgestelde vragen)

Op basis van de vragen die ons tijdens de inspiratie- en infosessies en via e-mail of telefoon werden gesteld, hebben we een lijstje van veel gestelde vragen gemaakt. Heb je een vraag voor ons over de regelgeving, de procedure, de beoordeling ..., kijk dan eerst even op de FAQ-pagina en de kans is groot dat je het antwoord al vindt.


Naar boven

Advies nodig?

Vind je het antwoord op je vraag niet bij de FAQ of wens je advies over je project, dan kan je ons steeds contacteren.