Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie'

Toerisme Vlaanderen lanceerde een thematische oproep ‘Iedereen verdient vakantie’. Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts trekt hiervoor 284.000 euro uit. Met dit impulsprogramma wenst Toerisme Vlaanderen de vooropgestelde doelstellingen uit het transitieplan sociaal toerisme te behalen. Projecten hebben als hoofddoel het verhogen van de participatie aan het toeristisch aanbod van individuen of groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen.

Je kan 2 soorten projecten indienen:

  • Projecten die inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen
  • Realisatie van regionale netwerkalternatieven voor (openbaar) vervoer

Alle projecten moeten gerealiseerd zijn tegen december 2018.

Enkel aanvragen waarvan de totale projectkost (van in aanmerking komende kosten) minimaal 5.000 euro bedraagt, komen in aanmerking. Er is een maximale financiële steun van 22.500 euro per project en het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75 % van de totale betoelaagbare kosten.

Deze oproep is afgesloten. We ontvingen 35 aanvragen, de we nu verder behandelen. Bedankt aan iedereen die een aanvraag indiende!

Dit verloopt via 2 manieren:

  1. Een schriftelijke aanvraag gericht aan Toerisme Vlaanderen, dienst Projectfinanciering, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.
  2. Een digitale aanvraag (minstens het aanvraagformulier en het kosten- en financieringsplan, indien mogelijk ook andere bijlagen), gericht aan iedereenvakantie@toerismevlaanderen.be.

Hier vind je de nodige informatie en formulieren voor het indienen van een project in 2017:

Klik hier voor de andere bijlagen:

Inspiratie? Lees hier de inspiratiekrant (of klik hier voor de pdf-versie).

Heb je nog vragen? iedereenvakantie@toerismevlaanderen.be