Impulsprogramma's voor toeristisch-recreatieve projecten

Brochures Impulsprogramma's
Toerisme Vlaanderen helpt graag mee waardevolle toeristisch-recreatieve projecten op te starten. Een toeristisch-recreatief project bevordert het toeristische en / of recreatieve aanbod. Dit betekent inhoudelijke en financiële ondersteuning bij nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven.

In 2012 kent Toerisme Vlaanderen ruim 14 miljoen subsidies toe aan 80 geselecteerde projecten, goed voor een totaal geraamd investeringsbedrag van bijna 58 miljoen euro.
We maken voor de projecten en subsidieaanvragen een onderscheid tussen vijf impulsprogramma's op basis van een geografische (per macrobestemming) en een thematische indeling:

Bekijk hieronder de goedgekeurde projecten, gerangschikt per provincie en per impulsprogramma (full screen: icoontje rechtsonderaan) of download de pdf.

Surf naar www.toerismevlaanderen.be/trp of mail naar TRP@toerismevlaanderen.be voor meer informatie over de toeristische impulsprojecten.