Kennis en kwaliteit

beeld nationaal park hoge kempen
De afdeling Kennis en Kwaliteit bestaat uit vijf diensten.

Onderstaande diensten behoren tot de afdeling Kennis & Kwaliteit.

 

  • Kennisbeheer

Als kenniscentrum verzamelt, verwerkt en verspreidt deze dienst de kennis over de toerist in onze (potentiële) markten, de toeristische sector in Vlaanderen en de omgeving waarin we werken. Een belangrijk werkinstrument is de kennisagenda die Toerisme Vlaanderen tweejaarlijks opstelt met de sector. Relevante kennisverspreiden we via onder andere (inter)nationale fora, kennisnetwerken en een laagdrempelig kennisloket. De dienst Kennisbeheer doet ook aan visievorming en onderzoek over ruimte voor toerisme en recreatie. Deze collega's adviseren daarnaast ruimtelijke plannen en ondersteunen strategische plannen van steden en regio’s.

  • Kwaliteitsbeheer

Toerisme Vlaanderen werkt aan een op kennis gebaseerd kwaliteitskader op maat van de bedrijven en organisaties actief in het toerisme en de bestemming Vlaanderen. Met de kwaliteitsradars zet deze dienst in op trajecten op voor het meten van kwaliteit en voor kwaliteitsverbetering van het aanbod. Dat kan op tal van manieren zoals door sensibilisering, klantenbevragingen, vorming, kennisuitwisseling, projectbegeleiding, incentives en subsidies (zie ook andere diensten). Deze collega's richten zich in eerste instantie op de bestemming Vlaanderen, hotels, gidsenwerking en internationaal toeristisch onthaal, maar spant zich ook in voor de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

  • Projectontwikkeling

Via deze dienst bevordert Toerisme Vlaanderen gerichte investeringen in het aanbod en internationaal onthaal zodat de bestemming Vlaanderen beantwoordt aan de verwachtingen van de internationale (zaken)toerist en de kansengroepen. Deze collega's gaan systematisch op verkenning en onderzoeken opportuniteiten. De dienst projectontwikkeling tracht deze opportuniteiten proactief mee tot ontwikkeling te brengen. In sommige gevallen neemt Toerisme Vlaanderen zelf het initiatief en wordt er dus gekozen voor eigen, ‘directe’ investeringen. Toerisme Vlaanderen heeft een patrimonium in portefeuille dat de dienst Projectontwikkeling zal omvormen tot een rollend investeringsfonds. Ook de lopende projecten voor Toerisme voor Allen worden verder uitgevoerd binnen deze dienst.

  • Impulsprogramma's

De collega's binnen deze dienst formuleren de oproepen tot subsidieprojecten, coachen de projectindieners en verzorgen het administratief afhandelen van subsidiedossiers en premie-aanvragen. Met de impulsprgramma's ondersteunt Toerisme Vlaanderen de ontwikkeling van het aanbod en het internationaal onthaal zodat onze bestemming beantwoordt aan de verwachtingen van de internationale (zaken)toerist en de kansengroepen.

  • Onthaalcentrum VISITFLANDERS

Het onthaalcentrum op de Grasmarkt 61 te Brussel is de uitgelezen plek voor al je vragen naar informatie en promotiemateriaal over Vlaanderen. Nationaal of internationaal, iedereen wordt er met de brede glimlach onthaald en verder geholpen.

  • Toegankelijkheid & Zorg

De dienst Toegankelijkheid en Zorg (beter bekend als het Infopunt Toegankelijk Reizen) ondersteunt de toeristische sector bij het toegankelijk maken van het aanbod voor mensen met een handicap en ouderen.

  • Aanbodsontwikkeling (Toerisme voor Allen)

De dienst Aanbodsontwikkeling zorgt dat vakantieverblijven voor jongeren en volwassenen een erkenning krijgen als “Toerisme voor Allen”-verblijf en regelt de passende subsidies.