Kennisuitwisseling moet worden bevorderd

toerist van morgen

Het belang van kennisuitwisseling tussen (toeristische) ondernemers onderling, tussen ondernemers en studenten en docenten en tussen ondernemers en andere, ook niet-toeristische actoren, was een constante in de conclusies van de verschillende workshops.

Concrete voorstellen zijn:
-    Het debat moet worden opgestart om het toeristisch onderwijs te moderniseren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Studenten worden hierdoor beter voorbereid op de toerist van morgen.
-    Onderwijsinstellingen onderling en overheden, ondernemers en onderwijs kunnens stages in het onderwijs meer gecoördineerd aanpakken. Daarbij kan gedacht worden aan een coördinatiepunt ‘stages in toerisme’, waarbij alle relevante actoren betrokken zijn.
-    Lerende netwerken uitbouwen rond bedrijven, studenten en lesgevers uit de toeristische sector en rond een merk (product of regio).
-    Het ontwikkelen van een visie met alle stakeholders om toeristische leerondernemingen in de praktijk te kunnen brengen.
-    Het versterken van kennisuitwisseling naar en tussen ondernemers over het onderwerp digitaal toerisme, bijvoorbeeld door het opstarten van lerende netwerken, het bijstaan van ondernemers in hun digitale acties door jongeren (jonge werklozen, studenten tijdens hun stage, pas afgestudeerden, jonge familieleden of vrienden, …), het opzetten van peterschapsprojecten of het ter beschikking stellen van een praktische gids met tips en tricks waarin de return wordt benadrukt (bv. gratis conversietools) en waarin aandacht is voor de bestaande drempels en kansen.