Nieuw logiesdecreet op 1 april 2017

jongeren aan de incheckbalie
Op 1 april 2017 treedt het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Het nieuwe decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan elk logies vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie. De uitgereikte toeristische vergunningen blijven nog maximum drie jaar geldig.

 Je vindt op deze pagina's alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Klik op de titel om meer te lezen over het onderwerp:

De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe logiesdecreet (dat vanaf 1 april 2017 actief is) werden op vrijdagmiddag 17 maart 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Wij verzamelden op deze website zoveel mogelijk informatie en documenten voor jou. De komende dagen zullen wij nog meer informatie publiceren op deze pagina’s en aanpassen waar nodig. 
Heb je intussen al een dringende vraag? Contacteer onze logiesadviseurs via 02 553 29 50 of logies@toerismevlaanderen.be. Zij helpen je graag verder.
 

Het logiesdecreet in één oogopslag

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het nieuwe logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het nieuwe logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen:

Kamer-
gebonden logies:
hotelB&Bvakantie-
woning
hostel
Terrein-
gebonden logies:
campingvakantieparkcamper-
terrein
 

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een 'logies', dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaasbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel ...

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Nieuw is dat de uitbater zijn logies met meer dan één benaming kan laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Lees meer over de erkenning en comfortclassificatie.

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ... Het nieuwe logiesdecreet regelt geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen zal Toerisme Vlaanderen deze normen niet controleren.


Naar boven

Het logiesdecreet in één oogopslag

De brochure 'Het logiesdecreet in één oogopslag' vertelt je meer over het nieuwe logiesdecreet, het stroomdiagram geeft je alle informatie in één oogopslag.


Wat kan je als logiesuitbater doen voor 1 april?

 • Je logies is vergund: je hoeft momenteel niets te doen. Je logies zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. In de loop van 2017 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een erkenning. Je krijgt twee jaar de tijd om hierover te beslissen. Het bijhorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie.
 • Je logies is aangemeld: het zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. Je kan eventueel al stappen ondernemen in verband met het verplichte brandveiligheidsattest. Lees meer over het logiesdecreet en brandveiligheid.
 • Je logies is niet aangemeld: meld jouw logies dan zo snel mogelijk aan. Het is dan op 1 april 2017 ook automatisch aangemeld voor het nieuwe logiesdecreet. Lees hier hoe je jouw logies kan aanmelden
 • Je baat een hostel of vakantiecentrum (erkenning Toerisme voor Allen) uit: je logies zal automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. In de loop van 2017 contacteert Toerisme Vlaanderen je. Een hostel kan meteen die beschermde benaming aannemen. Een vakantiecentrum heeft drie jaar de tijd om te voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van de benaming(en) die je eventueel wil gebruiken. Je erkenning Toerisme voor Allen loopt verder.

Basisprincipes van het decreet

Het decreet komt er op initiatief van enkele parlementsleden. Zij vertrokken van deze principes: 

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen 
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven  
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach  
 • De overheid controleert gericht  
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid  
 • Tussenpersonen gaan mee in het bad

Klik hier om meer te lezen over deze basisprincipes van het logiesdecreet.


Naar boven

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2017:

 • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
 • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

Vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 30 juni 2017 kan je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor:

 • een toeristisch logies dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkens was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum

Lees meer over de voorwaarden en criteria van de logiessubsidies 2017 en dien je aanvraag in voor 30 juni 2017.


Naar boven

Regelgeving en modeldocumenten

Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.

Naar de regelgeving en modeldocumenten


Naar het huidige logiesdecreet
(website Departement Buitenlandse Zaken)
Naar boven