Logiessubsidie

Logiessubsidie
Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies.

 De oproep 2016 tot het indienen van subsidieaanvragen voor de vergunde toeristische logies werd afgesloten op 15 juni 2016. Deze aanvragen worden momenteel behandeld.

Projecten die in aanmerking komen

Rekening houdende met de beschikbare budgettaire middelen, voorziet Toerisme Vlaanderen in 2016 een totaal subsidiebedrag van 1 000 000 euro.

Aankopen die zijn gedaan en werken die zijn uitgevoerd voor de datum van subsidieaanvraag komen niet in aanmerking.

De subsidiabele uitgaven voor de categorie hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantielogies en openluchtrecratieve terreinen dienen betrekking te hebben op:

  • investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het logies
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A of A+ label. Deze toegankelijke basisketen, in functie van mensen met een fysieke drempel, wordt gevormd door het toegangspad, de inkom, de ontbijtruimte/het restaurant, de leefruimte van een vakantiewoning, de kamer, het individueel en gemeenschappelijk sanitair en de toegankelijke looproutes tussen deze onderdelen. Bij openluchtrecreatieve terreinen bestaat deze keten uit de parking, het toegangspad, het onthaal, het sanitair, de staanplaatsen en de looppaden op het terrein
  • investeringen in de aanleg of inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen : een drinkwatertappunt, een lozingspunt voor chemische toiletten aangesloten op de riolering of een waterdicht reservoir, een afvoerplaats met systeem voor de lozing van grijs water van kampeerauto's inclusief de verharding; de verharding van kampeerautoplaatsen; de electriciteitsaansluiting

Top


Je aanvraag indienen

Dien je aanvraag in vanaf 1 februari 2016 tot uiterlijk 15 juni 2016 (enkel door een vergund logies) bij Toerisme Vlaanderen :

  • een schriftelijke aanvraag, gericht aan:
    Toerisme Vlaanderen
    Dienst Projectfinanciering
    Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

De subsidieaanvraag is pas officieel  als het aangetekend is verstuurd of afgeven tegen ontvangstbewijs. Bovendien moet de subsidieaanvraag minstens bestaan uit het ondertekend aanvraagformulier en de verplichte bijlagen bij aanvraag, zoniet is de aanvraag niet ontvankelijk.

 

Top


Nuttige documenten en handleidingen 

Download hier alle documenten:


Top

Toegekende projecten toeristische logies