Per markt - Market Reports

banner Per markt

De marktrapporten geven een statistisch beeld van de binnen- en buitenlandse toeristen in Vlaanderen, ingedeeld volgens land van herkomst. Deze rapporten bevatten cijfers tot en met 2013. De infografieken vatten de marktrapporten in beeld samen.

The market reports give a statistical view of the domestic and foreign tourists in Flanders, by country of origin. These reports include figures until 2013. The infographics are a visual summary of our market reports.

Binnenlandse markt - Domestic Market

België - Belgium:
- Marktrapport  - Market report
- Infografiek - Infographic

Focus Markets

Duitsland - Germany
- Market report
- Infografiek - Infographic

Frankrijk - France
- Market report
- Infografiek - Infographic

Luxemburg - Luxembourg
- Market report
- Infografiek - Infographic

Nederland - The Netherlands
- Marktrapport - Market report
- Infografiek - Infographic

Verenigd Koninkrijk - UK
- Market report
- Infografiek - Infographic

Denemarken - Denmark
- Market report
- Infografiek - Infographic

Italië - Italy
- Market report
- Infografiek - Infographic

Oostenrijk - Austria
- Market report
- Infografiek - Infographic

Slovakije-Slovakia
- Market report
- Infografiek - Infographic

Noorwegen
- Infografiek - Infographic

Spanje - Spain
- Market report
- Infografiek - Infographic

Verenigde Staten - US
- Market report
- Infografiek - Infographic

Zweden -Sweden
- Market report
- Infografiek - Infographic

Zwitserland-Switzerland
- Market report
- Infografiek - Infographic

Future Markets

Australië - Australia
- Market report
- Infografiek - Infographic

Brazilië - Brazil
- Market report
- Infografiek - Infographic

China
- Market report
- Infografiek - Infographic

India
- Market report
- Infografiek - Infographic

Japan
- Market report
- Infografiek - Infographic

Maleisië - Malaysia
- Market report
- Infografiek - Infographic

Nieuw-Zeeland - New Zealand
- Market report
- Infografiek - Infographic

Rusland - Russia
- Market report
- Infografiek - Infographic

Singapore
- Market report
- Infografiek - Infographic

Zuid-Korea - South-Korea
- Market report
- Infografiek - Infographic

Tailand
- Infografiek - Infographic

Indonesië - Indonesia
- Infografiek - Infographic

Taiwan
- Infografiek - Infographic