Per markt - Market Reports

banner Per markt

De marktrapporten geven een statistisch beeld van de binnen- en buitenlandse toeristen in Vlaanderen, ingedeeld volgens land van herkomst. Deze rapporten bevatten cijfers tot en met 2013.

The market reports give a statistical view of the domestic and foreign tourists in Flanders, by country of origin. These reports include figures until 2013.

Binnenlandse markt - Domestic Market
Focus Markets
Future Markets