Onze klanten nog beter leren kennen: het belang van kennis op maat

toerist van morgen

De toeristische sector moet beschikken over betere instrumenten om de polsslag van de klant beter te leren voelen. Deze (markt)kennis kan dan de toeristische ondernemer ook beter bereiken. Concrete ideeën om dit in de praktijk te brengen, zijn:
-    Het oprichten van een pool met marketingexperts die voor een korte periode concrete marketingondersteuning aan kleine ondernemers bieden. In ruil wisselen de ondernemers die een aanvraag voor ondersteuning indienen, ervaringen en kennis uit waardoor deze elkaar beter leren kennen. Stel dat bijvoorbeeld een groep van logiesuitbaters ondersteuning zouden vragen, logeren zij in ruil minstens één nacht bij elkaar.
-    Het oprichten van het platform “Vlaanderen door andere ogen” (zie figuur), dat marktgerichte innovatie stimuleert door verhalen van toeristen samen te brengen en te ontsluiten naar ondernemers die deel uitmaken van het platform. Het vertrekpunt van het idee is de vaststelling dat Vlaamse toeristische ondernemers niet goed weten welke verhalen toeristen interessant vinden, maar dat het wel belangrijk is om deze verhalen te kennen. Bijvoorbeeld het gegeven dat Japanners geïnteresseerd zijn in duivenkoten en Nederlanders in onze ruimtelijke ordening is relevant voor toeristische marketing. Door een platform op te richten waar deze verhalen verschijnen, kunnen ondernemers snel trends spotten, op maat analyses krijgen, feedback krijgen op hun ideeën en samenwerkingen genereren.
-    Scenarioplanning moet bijdragen tot het opbouwen van marktkennis over de toekomstige klanten – de toeristen van morgen. In de workshop Toerisme in 2034 zijn trends en uitdagingen voor toekomstig toerisme in beeld gebracht, met daarbij vooral een focus op hoe de toekomstige toerist voor Vlaanderen er uit kan zien. Dit traject wordt in 2012 en 2013 verder gezet.

 

Vlaanderen door andere ogen

Figuur: Vlaanderen door andere ogen