Overlegfora

beeld_design_museum_gent
Om de dialoog met de brede toeristische sector te organiseren, gaat Toerisme Vlaanderen negen overlegfora opzetten in 2012.

Elk overlegforum heeft een vaste kern van een tiental vertegenwoordigers uit de specifieke stakeholdersgroepen. In functie van de thema’s die in het forum aan bod komen, kan de groep aangevuld worden met andere ‘specialisten’ uit de sector of van Toerisme Vlaanderen.

De overlegfora zijn het geschikte platform om informatie uit te wisselen, ideeën en standpunten te bespreken en te laten rijpen tot gedragen visies. De voorzitters van de overlegfora zijn leden van het Raadgevend Comité. Zij kunnen de visies van hun overlegforum meenemen naar het RaCo. Dat vormt op die manier het sluitstuk van een overlegmodel met een veel breder draagvlak. De overlegfora vergaderen een viertal keren per jaar. De samenstelling en opstart van de overlegfora gebeurt in 2012.

Relatiebeheerders

Voor elk overlegplatform is er een relatiebeheerder. Deze medewerker van Toerisme Vlaanderen is de contactpersoon van het forum, coördineert de werking, stelt in overleg de agenda op, bevordert de dialoog enz. 

Overlegforum   Voorzitter (nog te bepalen) Relatiebeheerder
 Kunststeden      Diederik De Bruycker
 Brussel      Peter De Wilde
 Regio’s      Vincent Nijs
 Kust      Els Lowyck
 Toeristische Industrie
(leisure & MICE)  
   Dirk Mertens
 Toerisme voor Allen      Greet Vandenrijt
 Cultuur en Erfgoed      Lea Winkeler
 Bereikbaarheid en mobiliteit      Mia Lammens
 Onderwijs      Katrien Van Ginderachter