Partnerships

partnerships 2012
Welke markten zijn interessant voor je? Hoe pak je een bepaalde markt aan? De account manager adviseert hoe je, vertrekkend vanuit je budget en toeristisch potentieel, je doelgroep bepaalt en bereikt.

Samenwerken in promotie

De account & contact manager is de link tussen Toerisme Vlaanderen en de toeristische sector als het gaat over promotionele samenwerkingen. Welke markten zijn interessant voor je? Hoe pak je een bepaalde markt aan?  Hoe kan je je zaken optimaliseren? De account & contact manager adviseert en zoekt samen met jou naar de meest effectieve ‘tools’ om je doelgroepen te bereiken, rekening houdend met het beschikbare budget. Daarbij kan hij steunen op de marktkennis en ervaring van de marketingspecialisten in Toerisme Vlaanderen en haar buitenlandse kantoren.

Partnerships en joint promotions

Vlaamse aanbieders kunnen elk jaar deelnemen aan een aantal toeristische vakbeurzen en workshops. Daarnaast kunnen we ook activiteiten op maat met je uitwerken. Dergelijke samenwerkingen met Toerisme Vlaanderen kunnen interessant zijn voor toeristische bedrijven (carriers, luchthavens, tour operators, ...), maar ook voor niet-toeristische ondernemingen, zeker indien hun product verbonden is met de bestemming Vlaanderen-Brussel. Voorbeelden hiervan zijn producenten van lokale producten zoals bier en pralines. De neutrale, professionele kanalen van Toerisme Vlaanderen zijn aantrekkelijk om een merk, product of bedrijf mee te verbinden.

Toerisme Vlaanderen staat altijd open voor ruilovereenkomsten en joint promotions, die een win-win situatie inhouden voor alle betrokkenen. Dergelijke samenwerkingen kunnen diverse vormen aannemen. Het buitenlands marketingplan is voor Toerisme Vlaanderen de toetssteen bij uitstek bij de exploratie en ontwikkeling van dergelijke samenwerkingen.