Privacybeleid

antwerpentrappenmuseum
Wanneer je een erkenning als gids of reisleider aanvraagt, geef je Toerisme Vlaanderen meteen uitdrukkelijk de toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor welbepaalde doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de erkenning als gids of reisleider verstrekt worden aan Toerisme Vlaanderen, worden op een geautomatiseerde wijze verwerkt in de gidsen- en reisleidersdatabank. De vertrouwelijke verwerking houdt in dat Toerisme Vlaanderen deze persoonsgegevens verwerkt conform de toepasselijke wetgeving.
(Bron: Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Privacywet)

De verwerking van deze persoonsgegevens heeft onder andere als doel:

  • het afleveren van een erkenning en de daarbij horende gids- of reisleiderskaart;
  • het beheer van het gidsen- en reisleidersbestand;
  • het uitvoeren van marktstudies;
  • het informeren van gidsen en reisleiders over nieuwigheden in het gids- of reisleidergebeuren, mogelijke bijscholing, ...;
  • het informeren van opdrachtgevers over erkende gidsen en reisleiders;
  • andere initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de erkenning door Toerisme Vlaanderen als gids of reisleider.

Door het aanvragen van deze erkenning en het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt aan Toerisme Vlaanderen uitdrukkelijk de toestemming gegeven om deze informatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (www.privacycommission.be), Hoogstraat 139, 1000 Brussel – tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65.

Iedere gids of reisleider die meent dat Toerisme Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op de voorgaande bepalingen, wordt verzocht Toerisme Vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen.