Raadgevend Comité

beeld_design_museum_gent
Het Raadgevend Comité brengt vertegenwoordigers uit de hele toeristische sector samen om Toerisme Vlaanderen te adviseren.

Het Raadgevend Comité (RaCo) adviseert Toerisme Vlaanderen over zijn te volgen strategie, de kwaliteit van zijn dienstverlening en zijn algemene werking, maar het heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Het RaCo vervult ook de rol van stuurgroep voor de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Vlaanderen-Brussel 2020. Halfjaarlijks zal het RaCo de voortgang en realisatie bespreken van de strategische projecten van het Strategisch Beleidsplan Toerisme 2020. Het is samen met de overlegfora nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Staten-Generaal over het toerismepact.

Het RaCo telt 21 leden en is zorgvuldig samengesteld om een evenwichtige vertegenwoordiging te hebben van de vele belanghebbendengroepen in toerisme. Er zijn leden uit de publieke en de private sector, uit de kunststeden, Brussel, kust en groene regio’s, uit de toeristische industrie en Toerisme voor Allen, uit de horeca, cultuur, attracties, mobiliteit, gastronomie, onderwijs etc.

De leden genieten bekendheid en vertrouwen bij hun eigen stakeholdersgroep en weten de belangen van hun eigen organisatie te overstijgen om mee te denken over het belang van toeristisch Vlaanderen als geheel. Voorzitter is Dries Herpoelaert, directeur van de KMDA.

Download de samenstelling van het  Raadgevend Comité: