Strategie

beeld_mechelen_skywalk
Vanuit zijn missie en visie, en in lijn met de doelstellingen van het strategisch toerismebeleid dat de overheid en de toeristische sector in overleg hebben vastgelegd, heeft Toerisme Vlaanderen zijn strategie bepaald. Over de uitvoering van het toerismebeleid hebben de minister voor Toerisme en Toerisme Vlaanderen een beheersovereenkomst afgesloten. Toerisme Vlaanderen stelt voor de uitvoering van de beheersovereenkomst jaarlijks een jaarondernemingsplan op.

De strategie van Toerisme Vlaanderen laat zich samenvatten in zes gewenste ontwikkelingen voor het toerisme.

 1. De beleids- en bedrijfsvoering van de toeristische sector in Vlaanderen wordt meer kennis- en strategiegedreven.
 2. Het concurrentievermogen van de toeristische sector neemt toe.
 3. Het aandeel van de toeristische sector in de Vlaamse economie stijgt.
 4. De internationale reputatie van Vlaanderen als toeristische bestemming verbetert.
 5. Vlaanderen evolueert naar een kwalitatieve, belevingsvolle en duurzame bestemming.
 6. De drempels die kansengroepen ervaren in het Vlaams toeristisch aanbod verminderen.

In het verlengde van deze strategie heeft Toerisme Vlaanderen ook een nieuwe internationale marketingstrategie Vlaanderen-Brussel 2012-2015 ontwikkeld met vijf strategische krachtlijnen:

 • Vlaanderen wordt een verhaal (en de bezoeker staat centraal)
 • Vlaanderen is een reputatie (baanbrekend vakmanschap)
 • Vlaanderen is een place to come to (duurzame groei)
 • Vlaanderen is een place to meet (meeting industrie)
 • Vlaanderen is een place to be (klantentevredenheid en herhaalbezoek)


Download