Structuur opleiding gids of reisleider

Zomers terras
De opleiding tot gids of reisleider bestaat uit een basisjaar met vijf modules dat gemeenschappelijk is voor gidsen en reisleiders en een apart finaliteitsjaar voor gids of reisleider, dat bovendien nog gericht is op een specifieke bestemming. Het totale traject komt in de Centra voor VolwassenenOnderwijs (CVO) overeen met 440 lestijden. Ook de Syntra volgen deze logica.

De opleiding is opgebouwd uit modules en gebaseerd op de opleidingsprofielen voor gidsen en reisleiders.  Aan alle modules zijn leerdoelen gekoppeld onder de vorm van te bereiken competenties.

De basisopleiding bestaat uit vijf modules.

Voorbereidingsproces

Het uitgangspunt van de module 'Voorbereidingsproces' is het verwerven van basisinzichten over communicatie en elementaire technische kennis voor een gids/reisleider. In de deelmodule ‘Informatieverwerving- en verwerking’ worden de cursisten al doende vertrouwd gemaakt met de wijze waarop ze degelijk en betrouwbaar materiaal kunnen opsporen bij het voorbereiden van een gidsbeurt of een reis.

Basiskennis algemene en politieke geschiedenis

In de module ‘Basiskennis algemene en politieke geschiedenis’ ligt de nadruk op het verwerven van die kennis over geschiedenis die de cursist in staat moet stellen om gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven.

Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing

De module ‘Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing’ heeft als doel de cursist bepaalde aspecten van kunst en cultuur te leren begrijpen die hem of haar in staat moet stellen om gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven.

Basiskennis natuur- en landschapslezen

In de module ‘Basiskennis natuur- en landschapslezen’ leert de cursist over aspecten van geografie, geologie, ecologie, economische geografie, fauna en flora die nuttig zijn om gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven.

Rondleiden in de praktijk

De module ‘Rondleiden in de praktijk’ focust op het inoefenen van vaardigheden m.b.t. communicatie, leiderschap en groepsprocessen.

Het finaliteitsjaar gids bestaat uit drie modules.

Specifieke gidsvaardigheden

Module waarin de vaardigheden die, los van de bestemming, kenmerkend zijn voor een goede gids ingeoefend worden, met name een boeiend verhaal kunnen brengen en dit verhaal kunnen afstemmen op diverse bezoekersgroepen.

Bestemming gids

Deze module handelt over het verwerven van de gespecialiseerde kennis voor het gidsen van een bepaalde bestemming.

Project bestemming gids

Module waarin de cursist een aantal modelgidsbeurten bijwoont, zelf een aantal gidsbeurten doet en een thematische wandeling uitwerkt en uitvoert.

Het finaliteitsjaar reisleider is op dezelfde wijze opgebouwd.

Specifieke reisleidersvaardigheden

De module ‘Specifieke reisleidersvaardigheden’ bestaat uit verschillende onderdelen. Het luik 'transport' focust op wat er komt kijken bij het ‘zich verplaatsen’ als onderdeel van het op reis zijn. De cursist leert ook omgaan met verschillende (conflict)situaties, wordt getraind op het adequaat reageren bij ziekte of ongevallen en krijgt inzicht in andere culturen.

Bestemming reisleider

De module ‘Bestemming reisleider’ gaat over de gespecialiseerde kennis voor het begeleiden van reizen naar een bepaald bestemmingsgebied.

Project bestemming reisleider

In de module ‘Project bestemming reisleider’ verdiept de cursist zich in een deelaspect van de bestemming. Hij of zij moet een volledige reis zelfstandig uitwerken en indien mogelijk ook uitvoeren.

Specialiseren

Wie zich wil specialiseren als gids of reisleider, kan kiezen uit verschillende bestemmingen.

  • Als gids heb je de keuze tussen de verschillende kunststeden en de toeristische regio’s.
  • Reisleiders kunnen kiezen uit Vlaanderen; Europa; Noord-Afrika en Midden-Oosten; Azië; Latijns-Amerika; Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Schematisch

Via deze link krijg je een schematische voorstelling van dit opleidingstraject.

Je kan de syllabi voor de opleiding via deze link al eens consulteren.