Subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden

Subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden
In het kader van de heroriëntatie van de subsidiemiddelen werd er beslist om vanaf 2012 geen aanvragen tot het bekomen van een subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden meer te behandelen.

Voor dergelijke betoelaging wordt er voortaan doorverwezen naar de bestaande impulsprogramma’s. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat toeristische tewerkstelling niet meer afzonderlijk gesubsidieerd kan worden maar steeds moet kaderen binnen ruimere projectsubsidies.

Bij de oproep voor 2012 is betoelaging van personeelskosten enkel mogelijk bij WO I-evenementen en evenementen in het kader van de viering van 100 jaar Ronde van Vlaanderen. Wel is het de bedoeling dat er vanaf de oproep voor 2013 meer mogelijkheden inzake tewerkstelling gekaderd binnen een project zullen zijn.