Toegevoegde waarde creëren vereist creativiteit en samenwerking

toerist van morgen

Het is een permanente uitdaging voor de toeristische sector om toegevoegde waarde te creëren voor de klanten. Daartoe moet de innovatiecapaciteit van de sector omhoog en is er meer creativiteit en samenwerking nodig.

Concreet kunnen volgende voorstellen daartoe bijdragen:

-    Instrumenten die creativiteit en samenwerking stimuleren, worden beter bekendgemaakt bij toeristische ondernemers, bijvoorbeeld via een portaalsite.
-    Instrumenten die innovatie stimuleren worden beter gestroomlijnd. Een concreet voorbeeld dat aan deze nood tegemoet komt, is het oprichten van een ‘dream team’ (zie figuur), een soort van innovatie interventieteam dat bestaat uit allerlei specialisten van verschillende innovatiestimulerende organisaties. Gedurende een korte tijd worden ondernemers bijgestaan in hun innovatietraject, van idee over concept tot proef, en dit door op een krachtige manier gebruik te maken van bestaande instrumenten (scans, GPS brainstorm, etc.) en te mikken op zichtbare en snelle resultaten.
-    Op het vlak van alternatieve vormen van financiering van originele, creatieve ideeën van toeristische ondernemers met een belangrijke toegevoegde waarde, zijn twee premature concepten ontwikkeld: het T-fonds en het Collaboratief Investeringsfonds Toerisme. Deze kunnen nog verder worden verfijnd, verrijkt en verdiept.
-    Uit de workshop “touristlab” zijn tientallen nieuwe, originele en trendsettende producten, concepten, projecten en ideeën geformuleerd die een toegevoegde waarde kunnen vormen voor het toerisme in Vlaanderen. Enkele voorbeelden zijn: een kleurenparcours door de stad aan de hand van de pantonewaaiers, slaapboxen op de luchthaven, de Flanders Rain experience, cyclocross parcours de week na de cross openstellen voor toeristen, een trappist tour pas, fietsen in de oude mijnen van Limburg, ‘make your own chocolate’, een twitterfiets, een machine op de luchthaven of in infokantoren waarbij je je vakantiefoto’s kan laten afdrukken om op je reiskoffer te kleven, etc. Een selectie van deze ruwe voorstellen zal worden uitgewerkt tot prototypes die in een inspiratieboek zullen worden gepubliceerd

Dream team

Figuur: Dream team, een prototype van een innovatie interventieteam