Toerisme 2020

Toerisme 2020
Het strategisch beleidsplan geeft een beeld van waar we met het toerisme in, naar en uit Vlaanderen en Brussel in 2020 willen staan. Het is uitgewerkt voor én met verschillende spelers uit de toeristische sector en andere relevante beleidsdomeinen in Vlaanderen en wordt gedragen door alle partners. We nodigen je uit om het toerismepact te ondertekenen.

Toerismepact 2020

Het Toerismepact 2020 is gebaseerd op de missie, visie, krachtlijnen, strategische en operationele doelstellingen uit het strategisch beleidsplan.

In het strategisch beleidsplan zelf is ook een lijst opgenomen van indicatieve projecten die tijdens de ontwikkeling van het plan door de toeristische actoren naar voren zijn gebracht.

Dialoog met toeristische partners

Toerisme Vlaanderen en het Departement internationaal Vlaanderen gingen de dialoog aan met diverse spelers uit de toeristische sector en andere relevante beleidsdomeinen. Het streefdoel was een strategisch beleidsplan dat door alle partners wordt gedragen. Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van Toerisme Vlaanderen ondertekenden Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois en meer dan 150 vertegenwoordigers van de hele toeristische sector het Toerismepact 2020. Daarmee engageren ze zich om samen bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in, naar of vanuit Vlaanderen en Brussel met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn.

Klik hier als je het Toerismepact 2020 zelf wil ondertekenen.

De 6 krachtlijnen als centrale waarden van het Pact

Het Toerismepact 2020 stelt 6 krachtlijnen voorop. De toeristische actoren scharen zich achter die zes krachtlijnen als centrale waarden die tot een gemeenschappelijk beleid moeten leiden:

 1. klantgericht werken: 
  denken vanuit de klant in plaats van vanuit het eigen product;
 2. positioneren: 
  de sector zelf of de eigen inbreng, maar ook onze bestemming sterker positioneren; 
 3. macro-economisch denken: 
  een macro-economische benadering van het toerisme hanteren met het oog op tewerkstelling en rendabiliteit;
 4. professionaliseren en innoveren: 
  de sector nog meer professionaliseren en een innovatietraject uitbouwen;
 5. samenwerken: 
  het nastreven van meer samenwerking en complementariteit;
 6. duurzame ontwikkeling: 
  alles met voldoende oog voor duurzaamheid en participatie.

Heb je nog vragen? Mail strategischplantoerisme2020@toerismevlaanderen.be