Toeristen met een beperking

Beeld Koksijde op het water
Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen. De Vlaamse vakantiemakers leverden al heel wat inspanningen om fysieke, psychologische of financiële drempels weg te werken of te verminderen. De resultaten mogen gezien worden!

Toegankelijkheidslabel

Vijf jaar geleden was toegankelijk reizen nauwelijks een issue in Vlaanderen. Wie wel werk maakte van een goed toegankelijk vakantieaanbod, kon daar amper mee uitpakken. Sindsdien is er een beschermd A- en A+-label dat in één oogopslag vertelt welk niveau van toegankelijkheid je mag verwachten. Toerisme Vlaanderen kent het toegankelijkheidslabel toe na een grondige objectieve controle. Intussen werden al 1 043 verblijven gescreend, waarvan meer dan 200 vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel zo’n label behaalden.


All in-brochure

Wie aan de strenge criteria beantwoordt, krijgt heel wat promotie, onder meer via de gratis All in-brochure. Het labelsysteem, ontwikkeld door het Infopunt Toegankelijk Reizen van Toerisme Vlaanderen, is een uniek systeem in Europa dat veel interesse opwekt in het buitenland. Open hier de All in-brochure 2014.


Vakantieaanbod

Het vakantieaanbod voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking wordt via algemene en specifieke publicaties gepromoot. Het Infopunt Toegankelijk Reizen stelt toegankelijke vakantieverblijven voor in de brochure "All In - Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel". Deze brochure is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De toegankelijkheid wordt gewaarborgd met het Vlaams label voor toegankelijk toerisme (A of A+). Verder heeft het Infopunt ook thematische brochures met tips voor allerlei uitstappen en activiteiten, eveneens beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en/of Duits. Een volledig overzicht van de beschikbare titels vind je op www.toegankelijkreizen.be.