Toerisme voor Allen verblijven - Subsidieoproep 2015

beeld van rolstoelgebruikers die lunchen in eetzaal
Het decreet Toerisme voor Allen legt sinds 2004 nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan bestaande niet-commerciële vakantieverblijven. De erkenning Toerisme voor Allen is ondertussen uitgegroeid tot een duidelijk herkenbaar kwaliteitslabel. Erkende verblijven kunnen ook subsidies krijgen bij het uitvoeren van infrastructuurwerken.

In 2015 organiseert Toerisme Vlaanderen voor de elfde keer op rij een subsidieoproep (pdf-document) voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Ook het komende jaar wil Toerisme Vlaanderen verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven én vakantiecentra Toerisme voor Allen, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers.

Toerisme Vlaanderen ontving 75 aanvragen voor de subsidieoproep 2015. Alle aanvragen worden nu gescreend. Alvast bedankt aan alle projectindieners voor het uitwerken van jullie dossier.


Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven of volwassenencentra met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen.


Waarvoor kan je een subsidie krijgen?

Alle erkende verblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40 % van de kosten voor de volgende initiatieven:

  • Toegankelijkheidsaanpassingen van bestaande gebouwen
  • Extern toegankelijkheidsadvies
  • Themagerichte projecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen
  • Proefprojecten toerisme met zorg waarbij personen met een beperking of zorgvraag, meer of betere mogelijkheden krijgen om aan vakantie deel te nemen

Erkende verblijven met jeugdlabel komen ook in aanmerking voor subsidies van maximaal 40 % van de kosten van volgende initiatieven:

  • Brandveiligheidswerken
  • Moderniseringswerken
  • Toegankelijkheidsaanpassingen

Naar boven

Hoe kan je een subsidieaanvraag indienen? Deze oproep werd afgesloten op 1 mei 2015 !

Vul het formulier 'Aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor Toerisme voor Allen' (Word-document) of het formulier 'Aanvraag tot het bekomen van een subsidie Toerisme voor Allen bedrijf met zorg' (Word-document) in
en bezorg het ten laatste op 1 mei 2015 aan Toerisme Vlaanderen:

Schriftelijk naar:

Toerisme Vlaanderen
Dienst financiële projectondersteuning
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Digitaal naar:

joel.vandenspiegel@toerismevlaanderen.be

 

 


Meer informatie?

Open het pdf-document 'Subsidieoproep 2015' voor meer en volledige informatie in verband met deze subsidieoproep.

 

Voor bijkomende vragen kun je terecht bij Ingrid Van Hoorebeeke (ingrid.vanhoorebeke@toerismevlaanderen.be) of Lutgard Hellinckx (lutgard.hellinckx@toerismevlaanderen.be).

Naar boven