Veranderingstraject sociaal toerisme

Veranderingstraject sociaal toerisme
Op basis van de afgelegde weg met de sector en de beleidsnota van minister Ben Weyts voor de periode 2014-2019, wordt onderzocht hoe het sociaal toerisme de vruchten kan plukken van de investeringsplannen van de afgelopen jaren en hoe bijkomende drempels kunnen aangepakt worden. We werken instrumenten uit om het basisrecht voor vakantie voor iedereen te bewerkstelligen.

Nieuws                            Overlegdata                      Projectinformatie

Verslagen                        Beleidsinformatie             

 

Nieuws

27/08/2015 : Save the date voor het 'Inspiratiemoment Sociaal Toerisme' op 28 oktober 2015 (namiddag) in de KVS in Brussel

26/06/2015 : Rapport 'Impactanalyse samenvloeiing Tv_-decreet en logiesdecreet'

06/05/2015 : Het eerdere aangekondigde event in de KVS gaat niet door.  Dit wordt verplaatst naar een latere datum.

27/02/2015 : De werklabo's zijn succesvol afgerond. 101 mensen hadden zich ingeschreven, waarvan er uiteindelijk 79 hebben deelgenomen. De verslagen vind je alvast hieronder. De verdere verwerking van het verzamelde materiaal is begonnen.

16/12/2014 : We starten met een impactanalyse van de inkanteling van het decreet "Toerisme voor Allen" (in functie van volwassenenverblijven) in het logiesdecreet. Deze wordt in eerste instantie uitgevoerd op basis van een analyse van beide decreten en verschillende belevingsinterviews met bepaalde stakeholders uit de sector. Het wordt een neutraal rapport met een ruime opsomming van voor- en nadelen waaraan geen directe conclusie omtrent een inkanteling zal verbonden worden. Dergelijke conclusie trekken gebeurt ten vroegste in een volgend stadium.  

 

Overlegdata

05/12/2014 : Stuurgroep

21/11/2014 : Forum Toerisme voor Allen

20/03/2015 : Stuurgroep

27/03/2015 : Forum Toerisme voor Allen

26/06/2015 : Forum Toerisme voor Allen

28/10/2015 : Inspiratiemoment 'sociaal toerisme' (KVS Brussel)

 

Projectinformatie

Projectfiche

Update traject met strategische en operationele doelen.

Eindrapport strategische transities voor het sociaal toerisme

 

Verslagen

21/11/2014 : Forum Toerisme voor Allen

06/03/2015 : verslagen werklabo's : Antwerpen - Brugge - Brussel (vm) - Brussel (nm) - Gent - Hasselt

27/03/2015 : Forum Toerisme voor Allen

26/06/2015 : Forum Toerisme voor Allen

 

Beleidsinformatie

Decreet Toerisme voor Allen

Logiesdecreet

Beleidsnota minister Ben Weyts 2014-2019

Volwassenverblijven Toerisme voor Allen - Verkenning van de toekomst