Waarden

 

durf

 
 

1. Durf

We geven verantwoordelijkheden en nemen er zelf op. We creëren een veilige werkomgeving waarin medewerkers durven verantwoordelijkheid op te nemen en fouten mogen maken. We maken keuzes en voeren ze consequent uit. We nemen initiatief en verleggen onze grenzen. We geven constructieve feedback aan collega’s, leidinggevenden en de toeristische sector.

 

 spelbepalend

 

2. Spelbepalend

We verzamelen voortdurend kennis en informatie zodat we de algemene tendensen voor zijn. We leveren toonaangevend werk en verwerven/behouden een positieve plaats binnen de sector. We tekenen de krijtlijnen uit voor het toeristisch werkveld op een maatschappelijk verantwoorde manier en handelen ernaar.

 

 veelkleurig

 

3. Veelkleurig

We hebben aandacht voor en maken optimaal gebruik van de diverse persoonlijkheden, interesses en samenstellingen van teams. We brengen verschillende externe actoren/stakeholders en verschillende activiteiten samen binnen Toerisme Vlaanderen in een geïntegreerde aanpak. Als regisseur dragen we toerisme op een geïntegreerde wijze uit in al zijn facetten en raakvlakken. We communiceren trots en proactief ons veelkleurig aanbod naar de sector. Iedereen is ambassadeur van Toerisme Vlaanderen. We dragen allen bij aan een gezonde positieve werksfeer waarin we allen zin hebben om te gaan werken.

 

 samenwerken

 

4. Samenwerken

We zijn allen op de hoogte van de doelstellingen van de organisatie en gebruiken dit als kader voor onze samenwerking. We werken afdelingsoverschrijdend, zijn op de hoogte van elkaars takenpakket  en werken samen aan de realisatie van onze strategie. We zoeken naar raakvlakken en gemeenschappelijke werkvelden en interesses van de sector en brengen hen aan tafel om kennis te delen en de regierol op te nemen. Onze houding naar collega’s is steeds flexibel en constructief.