13 jaar Steunpunt Vakantieparticipatie

Sfeerbeeld vrienden in een omhelzing
In 2014 blaast Steunpunt Vakantieparticipatie 13 kaarsjes uit. Ondertussen zijn we de kinderschoenen ontgroeid en zijn we geëvolueerd van een relatief onbekend fenomeen tot een initiatief dat een voorbeeldfunctie vervult in Europa en in de rest van de wereld.

We schuiven hieronder enkele resultaten naar voren uit het onderzoekscahier 'Iedereen verdient vakantie - Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede' (2013). Klik hier om het volledige onderzoek te raadplegen.

Iedereen verdient vakantie

Al meer dan 500 toeristische partners stappen mee in ons verhaal. Ze geven een vrijwillige korting van minstens 30 % tot zelfs 70 % op hun reguliere tarief. Dankzij hen kunnen duizenden mensen genieten van een dagje uit of een weekendje weg.

Quote uitbater gastenkamer

In 2013 gingen maar liefst 111 341 mensen op daguitstap of vakantie. Het onderzoek toont aan dat er bij de aanbieders een sterk gevoel heerst dat iedereen vakantie verdient. Voor velen is dit de belangrijkste motivatie voor het aanbieden van een korting.


Top

Op stap met de kinderen

Ruim 31 % van de vakantiegangers via het Steunpunt gaat enkel met de kinderen op vakantie. Bij 20 % van de vakantiegangers is de partners mee met de kinderen. 13 % gaat enkel met de partner op vakantie.

Grafiek die de percentages afbeeldt


Hulp en ondersteuning

Financiële hulp

Voor 51 % van de vakantiegangers werden de kosten van de vakantie deels gedragen door een andere persoon of organisatie. Dit is voor 44 % een OCMW, voor 18 % het CAW en voor 7 % de familie die bij springt in de kostprijs. Onder de categorie 'andere' plaatst de vakantieganger een VAW (Vereniging waar Armen het Woord nemen) of de werkgever. Enkele gebruikers organiseerden een verkoop om extra centen in te zamelen. Ook Steunpunt Vakantieparticipatie werd soms als 'andere' gecategoriseerd. Dit wijst erop dat de korting door sommige vakantiegangers onterecht als rechtstreekse financiële tussenkomst beschouwd wordt.

Grafiek die de cijfers financiële hulp weergeeft

Andere hulp

Ondertussen zijn ze met 1 445. 1 445 sociale lidorganisaties maken mensen warm voor een daguitstap of een overnachting en helpen cliënten met een vakantievraag verder. Daar komt heel wat bij kijken: het invullen van formulieren, het opmaken van reisplannen, het pakken van de bagage, ... Dankzij de hulp van deze organisaties kunnen vakantiegangers met een geruster hart op daguitstap of vakantie vertrekken. Een welgemeende 'dank u'.


Top

Met de trein naar de vakantiebestemming

 Net zoals in 2008, maakt de grote meerderheid van de vakantiegangers gebruik van het openbaar vervoer om de vakantiebestemming te bereiken. Voor bus- en tramvervoer stelt De Lijn gratis dagpassen ter beschikking. Vakantiegangers kunnen deze aanvragen via Steunpunt Vakantieparticipatie. 34% van de vakantiegangers maakt gebruik van de eigen wagen. In vergelijking met alle Vlaamse toeristen aan de kust is dit 83% (Toerisme Vlaanderen, 2011).

Grafiek die de percentages van het vervoer naar de vakantiebestemming weergeeft

Opvallend is ook dat 13% van de vakantiegangers wordt gebracht naar de bestemming. De redenen hiervoor zijn mogelijk moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld met bagage of door de noden van invalide gebruikers.


Top

Groeimodel

Het eerste onderzoekscahier uit 2008 toonde aan dat de ondersteuning centraal staat in de bemiddeling van Steunpunt Vakantieparticipatie. Vooral voor deelnemers met beperkte reiservaring kan een vakantie een risicovolle onderneming lijken: niet alleen is er de financiële drempel, maar ook het pakken van de koffers, het voorbereiden van de reisweg en vooral de angst voor het onbekende kunnen drempels zijn die deelnemers moeten overwinnen.

Uit focusgroepen met 92 vertegenwoordigers van sociale organisaties bleek in 2008 dat ondersteuning van de vakantieganger deze drempels kan overwinnen. Door te kiezen voor de gepaste vakantieformule, door het samen doornemen van de treintabel of door het uitlenen van een koffer of reistas.

De focusgroepen toonden ook aan dat de meest onervaren vakantiegangers vaak een evolutie doormaken. Ze beginnen met ‘eenvoudigere’ vakantievormen zoals een daguitstap in groep en gaan daarna over tot meer ‘onafhankelijke’ opties zoals een individuele vakantie. De duur van de vakantie speelt ook een rol. Vaak verkiezen vakantiegangers met beperkte reiservaring een lager aantal overnachtingen. Korte vakanties zijn dus laagdrempeliger en hun waarde in het aanbod mag niet worden onderschat.

Grafiek die het groeimodel weergeeft

 


Top