Vlaamse Meesters

De heropening van het museum voor Schone Kunsten, Bruegel die 450 jaar overleden is en de restauratie en terugkeer van het Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal. 2018 - 2020 is hét ideale moment voor toeristen om onze Vlaamse Meesters te komen ontdekken.

Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we best fier op zijn! Al sinds de Middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties. Zij trokken de wijde wereld in als de beste ambassadeurs van onze Vlaamse cultuur en zijn dat vandaag nog steeds.

2018 - 2020 biedt heel wat unieke kansen om de internationale bekendheid en reputatie van onze 'Vlaamse Meesters' toeristisch te verzilveren. We gaan domeinoverschrijdend te werk: we brengen traditonele toeristische spelers en culturele experten samen met private partners. 

We zetten de komende jaren zowel in op bestemmingsontwikkeling als op internationale promotie rond Vlaamse Meesters.

Lees op deze pagina meer over

binnen dit project. We krijgen strategische input uit de brede culturele en toeristische sector. Bekijk de volledige projectstructuur.

Vlaamse Meesters


Naar boven

Onderzoek

Onderzoek naar het ambassadeurschap van Vlamingen en Brusselaars ten opzichte van de Vlaamse Meesters

Eén van de doelstellingen in dit project is de fierheid van de Vlaming over de Vlaamse Meesters te laten toenemen.

Toerisme Vlaanderen rolde een onderzoek uit over het lokaal ambassadeurschap voor de Vlaamse Meesters. Hoe goed kennen de Vlamingen en Brusselaars onze Vlaamse Meesters? Kennen ze de bezienswaardigheden gerelateerd aan deze Meesters en denken ze dat de Vlaamse Meesters buitenlandse toeristen kunnen overtuigen om naar Vlaanderen te komen?

Dit onderzoek werd een eerste keer uitgevoerd in 2016. Nu de Vlaamse Meesters gedurende twee jaar volop in de kijker gezet zijn, voerden we het onderzoek opnieuw uit met als doel na te gaan of de kennis en fierheid van de Vlaming over de Vlaamse Meesters is toegenomen. De resultaten zijn positief.

Bekijk het marktonderzoek

Onderzoek naar het marktpotentieel

Om een degelijk en onderbouwd internationaal marketingplan voor het thema Vlaamse Meesters te kunnen opstellen, is het belangrijk om het marktpotentieel per markt goed in te schatten. 

Toerisme Vlaanderen hield in 2015 een bevraging in 17 landen. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een eerste set vragen peilt naar de interesse in kunst en cultuur wanneer men op vakantie gaat. Een andere set vragen gaat specifiek in op de kennis van de schilders in Europa en in Vlaanderen in het bijzonder. Hiermee schatten we de bekendheid van de Vlaamse Meesters in.  

Bekijk het uitgebreide marktonderzoek


Projectdoelstellingen

 1. Het Vlaamse Meesters aanbod biedt binnen- en buitenlandse bezoekers een hoogstaande kwalitatieve beleving.
 2. De bekendheid van Vlaamse meesters bij internationale toeristen neemt toe.
 3. Vlaanderen trekt meer internationale culturele meerwaardezoekers met interesse in de Vlaamse Meesters aan.
 4. De fierheid van Vlaming over de Vlaamse Meesters neemt toe.

Aanbod

 • Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten
  Via de impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten investeert Toerisme Vlaanderen in infrastructuurprojecten en een internationaal wervend evenementenprogramma rond het thema Vlaamse Meesters. Dit laatste moet in 2018, 2019 en 2020 alle hefboomprojecten met elkaar verbinden. We denken daarbij aan tentoonstellingen en festivals, maar ook aan projecten die de link leggen tussen de oude Vlaamse Meesters en de hedendaagse disciplines waarin we uitblinken: hedendaagse kunst, stripverhaal, street art, urban innovation, architectuur, mode en design.
 •  Er wordt een onderscheidend verhaal uitgewerkt voor het project Vlaamse Meesters als basis voor de communicatie en promotie rond het project. De verhaallijn 'Vlaamse Meesters' wordt uitgewerkt op basis van vier pijlers:
  • De kracht van baanbrekend vakmanschap
  • De kracht van reizen
  • De kracht van innovatie
  • De kracht van Vlaanderen

Naar boven


Promotie

Toerisme Vlaanderen werkt aan een marketingplan 2017 - 2020 dat het strategisch kader schetst bij de (toeristische) marketing van het project Vlaamse Meesters.
We organiseren internationale pers- en tradeacties en plaatsen het Vlaamse Meesters-project centraal.

 • Internationale promotie
  Toerisme Vlaanderen promoot de Vlaamse Meesters in de eerste plaats in het buitenland. De promotie stoelt op drie pijlers: tradewerking, specifieke persacties en promotie naar het grote publiek, zowel online als offline. Onze buitenlandse kantoren spelen hier telkens een belangrijke rol in. Door een jarenlange standvastige relatie met de tradesector (touroperators, culturele reisorganisatoren, carriers en reisbureaus) en de pers (toeristisch en cultureel), plaatsen zij het Vlaamse Meesters-programma op een efficiënte wijze op de agenda van de reisindustrie en buitenlandse journalisten. In de laatste fase van de promotiecampagne richt Toerisme Vlaanderen zich rechtstreeks tot het publiek, ook zowel online als offline.
 • Binnenlandse promotie
  De binnenlandse markt, waarvan het verwachte bezoekersaantal het grootste is, heeft de hoogste prioriteit. Hiervoor stellen individuele projecteigenaars samen met hun lokale toeristische diensten een meer gedetailleerd marketing- en promotieplan op. Zij nemen de binnenlandse promotie op zich. Deze plannen zijn idealiter afgestemd op deze globale marketingstrategie. Dit wel echter niet zeggen dat Toerisme Vlaanderen geen acties in het binnenland zal ondernemen. Met dit project streven we ernaar om de Vlaming optimaal te betrekken bij het project en werken we aan het ambassadeurschap van elke Vlaming voor het product Vlaamse Meesters. We zullen dus een gericht aantal acties opnemen samen met onze lokale partners.

Lees meer over het toeristisch marketingplan Vlaamse Meesters 2018-2020.
De internationale consumentenwebsite vind je via www.flemishmasters.com.Interessante sites