Andere initiatieven Toerisme Transformeert

Naast de denktanks en het luisteronderzoek, werden nog talrijke andere initiatieven gelanceerd. Zowel toeristische organisaties en partners als medewerkers van Toerisme Vlaanderen namen de touwtjes in handen en initieerden verschillende zaken.

Herbeleef de inspiratiedag van 3 oktober 2017

  • Peter De Wilde opende de dag tijdens een gesprek met Griet Bouwen. Hierin vertelde hij waar het thema ‘de transformerende kracht’ vandaan komt en deelde zijn persoonlijke invulling hiervan. 
  • Tijdens de voormiddag gingen we onder begeleiding van Chené Swart en Griet Bouwen met elkaar in gesprek rond de kracht van reizen. Bekijk alle foto's
  • In de namiddag daagde Anna Pollock ons uit om op een andere manier te kijken naar de impact en de rol van toerisme in een snel veranderende wereld. De presentatie kun je onderaan de pagina bekijken.
  • Daarna kwamen de volgende stappen in dit traject aan bod en kregen we van jullie waardevolle input om dit traject verder vorm te geven.

 

‘Werken aan toerisme van morgen’: een inspirerende workshop voor Toerisme Oost-Vlaanderen

Naast de terugkerende denktanks waarbij we samen met toeristische partners dieper ingaan op een bepaald topic, is het ook mogelijk om een mini 3 oktober aan te vragen. Daarbij wordt er op organisatieniveau een inspiratiedag georganiseerd met een talk en interactieve workshop.

Toerisme Oost-Vlaanderen nodigde samen met de gemeentes Sint-Laureins en Assenede 45 deelnemers uit. Een mix van bewoners, logiesuitbaters, gidsen, schepenen, landbouwers, plattelandsontwikkelaars, kleine middenstanders gingen in op die uitnodiging.

Naadloos aansluitend op het thema van de inspiratiedag, ‘Werken aan Toerisme van Morgen’, ging de dag van start met een talk van Anna Pollock over ‘Flourishing destinations’. Daarna werd het interactieve deel gestart met de vraag ‘Hoe maken we van het Krekengebied een florerende bestemming?’ Onder professionele begeleiding en verdeeld in groepen, bespraken de deelnemers ideeën en initiatieven voor de toekomst. Waar wil je als regio/gemeente en bedrijf over 5 jaar staan? En wat zijn de voorwaarden om deze droomscenario’s te vervullen?

Toerisme Oost-Vlaanderen gaat nu met deze voorstellen aan de slag. En zo zetten ze een stap in de richting van een bloeiende bestemming. In overleg met twee regio’s in Schotland en in Roemenië trachten ze dit thema ook transnationaal uit te werken.

 

2 testcases voor Toerisme Transformeert

Met het traject Toerisme Transformeert onderzoeken we, samen met de toeristische sector en beleidsmakers, hoe we op lange termijn kunnen bijdragen aan een florerende toeristische bestemming: een bestemming waar het toerisme meerwaarde biedt voor zowel de toerist, inwoners, toeristische sector als de plek zelf. Na het theoretische denkwerk, zoeken we nu 2 testcases (een regio, stad of onderneming) om het concept van de florerende toeristische bestemming in de praktijk te testen. De eerste testcase, het Krekengebied in het Meetjesland, is al gestart. 

Intussen hebben we voldoende kandidaturen ontvangen en een selectie gemaakt. Bedankt voor jullie enthousiaste aanmeldingen! 

 

Radio-interview dat perfect aansluit bij de kracht van reizen en Toerisme Transformeert

De reis naar Indonesië liet een blijvende indruk na bij actrice Romy Louise Lauwers. Ontdek hier het volledige interview. 

 

Ontdek meer over het traject Toerisme Transformeert.