Bezoekersbarometer

De Bezoekersbarometer is sinds eind mei 2019 het nieuw online portaal voor uitbaters van Vlaamse toeristisch vrijetijdsaanbod en de toeristische overheid voor het delen van kennis over bezoekersgegevens.

Wat is de Bezoekersbarometer

De Bezoekersbarometer is een online tool voor uitbaters van het toeristisch vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en de toeristische administraties. In de Bezoekersbarometer delen uitbaters maandelijks de bezoekersaantallen, optioneel aangevuld met onder meer de nationaliteit van hun bezoekers.

Meerwaarde voor de uitbater

Bij een maandelijkse update van je bezoekersgegevens, krijg je als uitbater toegang tot een benchmarkmodule. Hiermee kan je je eigen resultaten vergelijken met de rest van de sector. Doe je het zelf goed, beter of misschien wel slechter ten opzichte van een groep gelijkaardige uitbatingen? Of merk je bij je eigen uitbating een trend op en wil je nagaan of deze elders in de stad, regio, provincie of in gans Vlaanderen ook op te merken valt? De bezoekersbarometer is hierbij een geschikt middel om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Het spreekt voor zich dat de benchmarkmodule nooit gegevens van individuele uitbatingen zal weergeven, maar steeds resultaat geeft voor groepen van minstens 3 uitbatingen.

Meerwaarde voor de toeristische overheid

Enerzijds willen we het aanbod in Vlaanderen kennen. Daarnaast voeren de toeristische overheden heel wat promotiecampagnes in binnen- en buitenland voor de bestemming Vlaanderen, de kust, de regio's en kunststeden. Om hierbij de juiste markten te selecteren of een juiste boodschap te brengen, is er nood aan up to date cijfermateriaal. Hiervoor is de Bezoekersbarometer een belangrijke informatiebron. En ook voor toeristische productontwikkeling is de Bezoekersbarometer onontbeerlijk. 

Doelgroep

De Bezoekersbarometer is speciaal ontwikkeld voor uitbaters van toeristisch vrijetijdsaanbod in Vlaanderen. Elk museum, attractie, recreatief domein, bezienswaardigheid,... dat toeristisch uitgebaat wordt voor binnenlandse en/of buitenlandse toeristen heeft toegang tot het portaal.

Deelname aan de Bezoekersbarometer

De Bezoekersbarometer werd ontwikkeld in de periode 'januari 2019 - mei 2019'. Eind mei 2019 ging het portaal live.

Concreet

Eind mei 2019 verdwijnt de 'oude' Attractiebarometer uit de ether en maakt hij plaats voor de nieuwe Bezoekersbarometer. Alle gegevens worden van het ene systeem naar het andere overgezet.

Je vindt de Bezoekersbarometer via https://bezoekersbarometer.toerismevlaanderen.be

Partners

De Bezoekersbarometer is een samenwerkingsverband tussen de toeristische overheden van de verschillende beleidsniveaus: Toerisme Vlaanderen, de 5 provinciale toeristische organisaties en 5 Vlaamse Kunststeden.

Contact

Voor alle vragen over de Bezoekersbarometer, kan je contact opnemen met jouw aanspreekpunt: