Bezoekersbarometer

De bezoekersbarometer is een online systeem voor uitbaters van vrijetijdsaanbod met een toeristisch karakter in Vlaanderen: musea, attracties, belevingscentra, domeinen,…. Elke maand delen de uitbaters van dit aanbod hun bezoekersgegevens. Deze gegevens bieden ons interessante inzichten, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Bezoekersbarometer

De bezoekersbarometer is een interactief rapport en bevat resultaten over de bezoekerscijfers van het Vlaams toeristisch vrijetijdsaanbod. Je vindt er geen individuele resultaten per uitbating, de cijfers worden op een samengesteld niveau weergegeven. De bezoekersbarometer biedt jou:

  1. Monitoring: Na afloop van elke maand, kom je te weten hoe die maand verliep op vlak van bezoekerscijfers. Die cijfers worden weergegeven ten opzichte van dezelfde maand het jaar voordien.
  2. Jaarrapporten: Er is ook een overzicht per jaar, vanaf 2003 tot het afgelopen jaar. Zo ontdek je bijvoorbeeld welke 20 attracties er het afgelopen jaar meest populair waren in Vlaanderen of in jouw provincie.
    Jaarlijks mag je rond 15 maart het nieuwe jaarrapport van het afgelopen jaar verwachten. Het meest recente jaarrapport is dat van 2019.
  3. Aanbod: Je ontdekt per jaar welke uitbaters deelnemen aan deze bezoekersbarometer.

Vertrouwelijkheid

We hechten een grote waarde aan vertrouwelijkheid. Individuele resultaten worden nooit vrijgegeven. Grafieken waarvan de berekening gebeurt op basis van minder dan 4 uitbatingen, blijven daarom blanco.

Aanbod

De bezoekersbarometer is gebaseerd op een vrijwillige deelname. Het aanbod is een heel ruime steekproef, maar omvat niet het volledig toeristisch aanbod in Vlaanderen.

Partnerschap

De bezoekersbarometer is een samenwerkingsverband tussen de provinciale toeristische organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en Westtoer), de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden (Visit Antwerpen, Visit Bruges, Visit Gent, Visit Leuven en Visit Mechelen) en Toerisme Vlaanderen.

GA NAAR DE BEZOEKERSBAROMETER ONDERAAN DE PAGINA

Jaarrapporten 2008 tot 2018

De bezoekersbarometer werd gelanceerd in 2019. Voordien deden we een beroep op de 'attractiebarometer' van de provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen. Attractie-uitbaters deelden hierin op vrijwillige basis hun bezoekerscijfers. Met de gegevens uit attractiebarometer stelen we dan elk jaar een jaarrapporten samen. De attractiebarometer werd in juni 2019 vervangen door de bezoekersbarometer.

Benieuwd naar de rapporten over het attractieaanbod en de bezoekersaantallen van voor 2019? Die kan je hieronder terugvinden:

Contact of vragen?

Vragen over resultaten of trends in een bepaalde stad, regio of provincie? Stel je vraag rechtstreeks aan de juiste contactpersoon van de kunststad of provincie.
Uitbaters van het vrijetijdsaanbod vinden meer specifieke informatie over de bezoekersbarometer.
Andere vragen? Neem contact op via bezoekersbarometer@toerismevlaanderen.be.