Brandveiligheidsnormen Toerisme voor Allen

.
Om in aanmerking te komen voor een erkenning Toerisme voor Allen, moet men voldoen aan specifieke criteria voor brandveiligheid. De eigenaar of exploitant moet beschikken over een brandveiligheidsattest. Dat is het bewijs dat het verblijf of centrum voldoet aan de brandveiligheidseisen die in het decreet en het uitvoeringsbesluit opgesomd worden.

Erkende Toerisme voor Allen-verblijven (type A, B en C)

Hiervoor gelden nog steeds de brandveiligheidscriteria/-normen ‘Toerisme voor Allen’.

Dit attest moet je via een aangetekend schrijven aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar het verblijf gelegen is. Op basis van die aanvraag zal de preventiedienst van de bevoegde brandweerzone langskomen om het verblijf te controleren aan de hand van de brandveiligheidsnormen 'Toerisme voor Allen.

Erkende vakantiecentra en hostels

Maar, sinds 1 april 2017 bepaalt het nieuwe logiesdecreet echter dat erkende vakantiecentra en hostels (die erkend zijn in het kader van ‘Toerisme voor Allen’) ook onder het nieuwe logiesdecreet vallen en aan deze voorwaarden moeten voldoen. Niettemin kunnen deze  erkende vakantiecentra en hostels complementair hun erkenning als TvA-verblijf behouden of bekomen. 

Voor erkende vakantiecentra en hostels dienen nieuwe brandveiligheidsattesten echter bekomen te worden onder het logiesdecreet. Dit nieuw brandattest (Attest A) heeft een geldigheidsduur van 8 jaar i.p.v. 5 jaar.

De brandveiligheidsattesten die worden afgeleverd in het kader van het logiesdecreet (voor erkende vakantiecentra en hostels) worden zowel aanvaard voor het Toerisme voor Allen-decreet als voor het logiesdecreet.

De controle door de brandweer dien je via een aangetekend schrijven aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waar het verblijf gelegen is. Een aanvraag van de controle evenals een modelattest brandveiligheid kan je vinden op toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten.

Indien hierover onduidelijkheid zou ontstaan bij een controle ter plaatse, aarzel dan niet om contact op te nemen met Toerisme Vlaanderen.