Concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

Samen met de Vlaams minister van Toerisme voeren we enkele concrete steunmaatregelen in om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren.

De impact van het coronavirus laat zich zeer hard voelen in de toeristische sector. Samen met de Vlaams Minister van Toerisme organiseren we ons om de toeristische sector met concrete maatregelen te ondersteunen. Uiteraard verdedigen we de toeristische sector waar nodig, ook op verschillende politieke vlakken. Graag nemen we deel aan het bankenoverleg om de specifieke belangen van onze toeristische partners te behartigen. 

We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuwe of aanvullende steunmaatregelen komen voor toeristische ondnermers. 

Steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector

Voor de sociaal-toeristische sector is er sinds 2 juni meer duidelijkheid over de extra steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering:

 • Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. 
 • Er gaat 5 miljoen euro naar sociale kortingen die verblijven en attracties geven aan mensen in armoede. Veel van die toeristische ondernemers hebben het op dit moment zelf te moeilijk om die kortingen toe te kennen. Daarom neemt Toerisme Vlaanderen ze éénmalig voor zijn rekening. 
 • 3,85 miljoen euro gaat naar onze Vlaamse zorgverblijven, die samen elk jaar een vakantie op maat mogelijk maken voor 28 000 mensen. 
 • Toerisme Vlaanderen voorziet daarnaast ook 2,5 miljoen euro steun voor de vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’. Deze organisaties realiseren ongeveer 700 000 overnachtingen voor mensen die het niet altijd zo makkelijk hebben. 
 • Nog eens 12,1 miljoen euro gaat naar jeugdverblijven, want door het wegvallen van bijvoorbeeld schooluitstappen staan ook zij zwaar onder druk. 
 • Al deze middelen komen bovenop de 5 miljoen euro aan generieke inspanningen die Toerisme Vlaanderen al doet naar deze doelgroepen.
Inmiddels werd er al 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan de sociaal-toeristische sector:
 • 18 Vlaamse zorgverblijven ontvangen samen 2,3 miljoen euro om de vakanties voor mensen met een zorgnood die niet konden plaatsvinden te compenseren.
 • 15 vakantieorganisaties die zich vooral toeleggen op vakanties voor mensen met een beperking ontvangen samen 961 360 euro.
 • 348 jeugdverblijven krijgen samen 5,4 miljoen euro voor het wegvallen van de vele vakanties zoals bijvoorbeeld schooluitstappen.
 • Binnen het netwerk Iedereen verdient Vakantie ontvangen 241 toeristische partners samen 3,1 miljoen euro.
 • 19 projecten binnen de projectoproep #ontdekkingtroef krijgen in totaal 356 000 euro.
 • 93 Rap-op-Stap kantoren, dat zijn laagdrempelige reisbureaus, krijgen samen 372 000 euro.

Ben jij een sociaal-toeristische ondernemer?

Voor jeugdverblijven, vakantieorganisaties en zorgverblijven wordt de financiële steun ter compensatie van het omzetverlies in 2 keer toegekend: 
 • een eerste keer voor de periode van 14 maart tot en met 7 juni 2020 en
 • een tweede keer voor de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020.
De steun voor de eerste periode werd inmiddels toegekend (zie hierboven). Op woensdag 9 september stuurden we een mail uit om de aanvraag voor de tweede periode in te dienen.
Deze aanvraagforrmulieren zijn beschikbaar:
De deadline voor het indienen van jouw aanvraag is 30 september 2020. Aanvragen na deze datum worden niet meer behandeld. 
 


Steunmaatregelen voor toeristische ondernemers

Vlaams beschermingsmechanisme

Sinds eind juli zijn er opnieuw verstrengde maatregelen van kracht die heel wat toeristische ondernemingen weer confronteren met dalende omzetcijfers. Om die ondernemingen toe te laten deze terugval te overleven, voert de Vlaamse Overheid nu een Vlaams beschermingsmechanisme in. Ondernemingen die actief blijven in augustus en september (met uitzondering van de vaste sluitingsperiode) en meer dan 60% omzetverlies lijden komen in aanmerking. 

Het bedrag van het beschermingsmechanisme bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus-september van vorig jaar, met een maximumbedrag van 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Je kan vanaf oktober online een steunaanvraag indienen via de website van VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen).


 

Steunmaatregelen voor de evenementen- en congressector

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementorganisatoren

De Vlaamse Overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen en congressen. Dit biedt de organisatoren werkkapitaal om nieuwe evenementen en congressen voor te bereiden en op te zetten. Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro. Als het evenement niet kan doorgaan wegens een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of Vlaamse Overheid of als gevolg van een provinciale of regionale lockdown, vervalt de verplichting tot terugbetaling. Dan krijg je organisator de steun definitief. 

Ook organisatoren van  beurzen kunnen beroep doen op deze steunmaatregel. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Organiseer je een evenement of congres? Je kan tot en met 2 oktober 2020 een aanvraag indienen via de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Information in English

Read the English information on the loan for organisors of events and congresses