Concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren.

De impact van het coronavirus laat zich zeer hard voelen in de toeristische sector. Toerisme Vlaanderen engageert zich samen met Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir om de toeristische sector met concrete maatregelen te ondersteunen. Uiteraard verdedigen we de toeristische sector waar nodig, ook op verschillende politieke vlakken. Graag nemen we deel aan het bankenoverleg om de specifieke belangen van onze toeristische partners te behartigen. We zetten ons ook schrap om in de post-coronaperiode zo snel mogelijk de toeristische activiteiten en aantrek van Vlaanderen te verhogen. 

We brengen toeristische ondernemers zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuwe of aanvullende steunmaatregelen komen.

Voor de sociaal-toeristische sector is er sinds 2 juni meer duidelijkheid over de extra steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering:

  • Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. 
  • Er gaat 5 miljoen euro naar sociale kortingen die verblijven en attracties geven aan mensen in armoede. Veel van die toeristische ondernemers hebben het op dit moment zelf te moeilijk om die kortingen toe te kennen. Daarom neemt Toerisme Vlaanderen ze éénmalig voor zijn rekening. 
  • 3,85 miljoen euro gaat naar onze Vlaamse zorgverblijven, die samen elk jaar een vakantie op maat mogelijk maken voor 28 000 mensen. 
  • Toerisme Vlaanderen voorziet daarnaast ook 2,5 miljoen euro steun voor de vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’. Deze organisaties realiseren ongeveer 700 000 overnachtingen voor mensen die het niet altijd zo makkelijk hebben. 
  • Nog eens 12,1 miljoen euro gaat naar jeugdverblijven, want door het wegvallen van bijvoorbeeld schooluitstappen staan ook zij zwaar onder druk. 
  • Al deze middelen komen bovenop de 5 miljoen euro aan generieke inspanningen die Toerisme Vlaanderen al doet naar deze doelgroepen.

Ben jij een sociaal-toeristische ondernemer?

Voor jeugdverblijven, vakantieorganisaties en zorgverblijven wordt de financiële steun ter compensatie van het omzetverlies in 2 keer toegekend: 
  • een eerste keer voor de periode van 14 maart tot en met 7 juni 2020 en
  • een tweede keer voor de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2020

Voor jeugdverblijven:

Voor de eerste periode kreeg je op 1 juli een vooraankondigingsemail. Op 14 juli ontving je een persoonlijke digitale uitnodiging met de vraag om een digitaal aanvraagformulier in te vullen. Je hebt tot 31 juli de tijd om alle gegevens aan te leveren. In september krijg je opnieuw een uitnodiging, maar dan voor de tweede periode. 
 
Na verwerking en administratieve controle van alle ingediende steunaanvragen gaan we zo snel mogelijk over tot de uitbetaling van de premie voor de eerste periode. We streven er naar om die uitbetaling in augustus te doen.
 

Voor vakantieorganisaties en zorgverblijven

Voor de eerste periode kreeg je op 14 juli een vooraankondigingsemail. In de week van 20 juli ontvang je de officiële persoonlijke digitale uitnodiging met de vraag om een digitaal aanvraagformulier in te vullen. Je hebt tot 7 augustus de tijd om alle gegevens aan te leveren. In september krijg je opnieuw een uitnodiging, maar dan voor de tweede periode.
 
Na verwerking en administratieve controle van alle ingediende steunaanvragen gaan we zo snel mogelijk over tot de uitbetaling van de premie voor de eerste periode. We streven er naar om die uitbetaling in september te doen. 
 
Komt jouw jeugdverblijf, vakantieorganisatie of zorgverblijf in aanmerking voor de steunmaatregelen maar ontving je nog geen e-mail van ons? Neem dan zo snel mogelijk contact op via: