Concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

Samen met de Vlaams minister van Toerisme voeren we enkele concrete steunmaatregelen in om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren.

De impact van het coronavirus laat zich zeer hard voelen in de toeristische sector. Samen met de Vlaams Minister van Toerisme organiseren we ons om de toeristische sector met concrete maatregelen te ondersteunen. Uiteraard verdedigen we de toeristische sector waar nodig, ook op verschillende politieke vlakken. Graag nemen we deel aan het bankenoverleg om de specifieke belangen van onze toeristische partners te behartigen. 

We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuwe of aanvullende steunmaatregelen komen voor toeristische ondnermers. 

Steunmaatregelen voor de sociaal-toeristische sector

Voor de sociaal-toeristische sector waren er in 2020 volgende extra steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering:

 • Toerisme Vlaanderen inde geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. 
 • Er ging 5 miljoen euro naar sociale kortingen die verblijven en attracties geven aan mensen in armoede. Veel van die toeristische ondernemers hebben het op dit moment zelf te moeilijk om die kortingen toe te kennen. Daarom nam Toerisme Vlaanderen ze éénmalig voor zijn rekening. 
 • 3,85 miljoen euro ging naar onze Vlaamse zorgverblijven, die samen elk jaar een vakantie op maat mogelijk maken voor 28 000 mensen. 
 • Toerisme Vlaanderen voorzag daarnaast ook 2,5 miljoen euro steun voor de vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’. Deze organisaties realiseren ongeveer 700 000 overnachtingen voor mensen die het niet altijd zo makkelijk hebben. 
 • Nog eens 12,1 miljoen euro ging naar jeugdverblijven, want door het wegvallen van bijvoorbeeld schooluitstappen staan ook zij zwaar onder druk. 
 • Al deze middelen kwamen bovenop de 5 miljoen euro aan generieke inspanningen die Toerisme Vlaanderen al doet naar deze doelgroepen.
Inmiddels werd er al 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan de sociaal-toeristische sector:
 • 18 Vlaamse zorgverblijven ontvangen samen 2,3 miljoen euro om de vakanties voor mensen met een zorgnood die niet konden plaatsvinden te compenseren.
 • 15 vakantieorganisaties die zich vooral toeleggen op vakanties voor mensen met een beperking ontvangen samen 961 360 euro.
 • 348 jeugdverblijven krijgen samen 5,4 miljoen euro voor het wegvallen van de vele vakanties zoals bijvoorbeeld schooluitstappen.
 • Binnen het netwerk Iedereen verdient Vakantie ontvangen 241 toeristische partners samen 3,1 miljoen euro.
 • 19 projecten binnen de projectoproep #ontdekkingtroef krijgen in totaal 356 000 euro.
 • 93 Rap-op-Stap kantoren, dat zijn laagdrempelige reisbureaus, krijgen samen 372 000 euro.
Na de eerdere twee oproepen kunnen jeugdverblijven, jeugdhostels en zorgverblijven nu ook voor de periode tussen 1 september en 30 november 2020 rekenen op een compensatie voor het geleden verlies. Er wordt nog eens vier miljoen euro toegekend. 
 
Op 14 december 2020 ontvingen alle jeugdverblijven, jeugdhostels en zorgverblijven een e-mail met een link naar het digitale aanvraagformulier. Inschrijven is intussen niet meer mogelijk.


Steunmaatregelen voor (toeristische) ondernemers 

Vlaams beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020)

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die als gevolg van de coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december t.o.v. de overeenkomstige periode in 2019, kunnen steun aanvragen bij VLAIO. Wie verplicht moet sluiten kan voor deze sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen.

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Deze premie kan je online aanvragen sinds 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021.
Alle informatie kan je raadplegen op de VLAIO website Vlaams beschermingsmechanisme 3 en in de Subsidiedatabank.  


Subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden

Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies.

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Deze globalisatiepremie wordt nu uitgewerkt. In de loop van de maand januari volgt hierover meer informatie.


Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Ook in 2021 kunnen zelfstandigen nog beroep doen op het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht is gevoelig versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Daarnaast is er een apart overbruggingsrecht voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze 'Relance-uitkering' (heropstart-overbruggingsrecht) wordt nog volop uitgewerkt. Lees meer over deze versoepeling op de website van VLAIO


Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 december 2020. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neem je contact op met de bank waarbij je de lening of het krediet bent aangegaan.

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'. Aan te vragen tot en met 31 augustus 2020, voor sectoren in moeilijkheden (voornamelijk horeca) is dit verlengd tot en met 31 december 2020.

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van vlaanderen.be.

Overheidsleningen

Meer informatie via de website van VLAIO.


Premies die niet meer kunnen worden aangevraagd

De corona-hinderpremie, corona-compensatiepremie en de corona-ondersteuningspremie kunnen niet meer worden aangevraagd.  

Ook het Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode augustus-september 2020), Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode 1/10 t.e.m. 15/11/2020) en het Terugbetaalbaar voorschot voor de organisatie van evenenemten en congressen kunnen niet langer worden aangevraagd.