Concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de negatieve economische impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken en de veerkracht van de sector te stimuleren.

De impact van het coronavirus laat zich zeer hard voelen in de toeristische sector. Toerisme Vlaanderen engageert zich samen met Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir om de toeristische sector met concrete maatregelen te ondersteunen. Uiteraard verdedigen we de toeristische sector waar nodig, ook op verschillende politieke vlakken. Graag nemen we deel aan het bankenoverleg om de specifieke belangen van onze toeristische partners te behartigen. We zetten ons ook schrap om in de post-coronaperiode zo snel mogelijk de toeristische activiteiten en aantrek van Vlaanderen te verhogen. 

We brengen toeristische ondernemers zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuwe of aanvullende steunmaatregelen komen.

Voor de sociaal-toeristische sector is er sinds 2 juni meer duidelijkheid over de extra steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering:

  • Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. 
  • Er gaat 5 miljoen euro naar sociale kortingen die verblijven en attracties geven aan mensen in armoede. Veel van die toeristische ondernemers hebben het op dit moment zelf te moeilijk om die kortingen toe te kennen. Daarom neemt Toerisme Vlaanderen ze éénmalig voor zijn rekening. 
  • 3,85 miljoen euro gaat naar onze Vlaamse zorgverblijven, die samen elk jaar een vakantie op maat mogelijk maken voor 28 000 mensen. 
  • Toerisme Vlaanderen voorziet daarnaast ook 2,5 miljoen euro steun voor de vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’. Deze organisaties realiseren ongeveer 700 000 overnachtingen voor mensen die het niet altijd zo makkelijk hebben. 
  • Nog eens 12,1 miljoen euro gaat naar jeugdverblijven, want door het wegvallen van bijvoorbeeld schooluitstappen staan ook zij zwaar onder druk. 
  • Al deze middelen komen bovenop de 5 miljoen euro aan generieke inspanningen die Toerisme Vlaanderen al doet naar deze doelgroepen.

Ben jij een sociaal-toeristische ondernemer?

  • We werken in juni de concrete modaliteiten van deze steunmaatregelen uit zodat je zo snel en efficiënt mogelijk een dossier voor ondersteuning kan indienen. 
  • Alle jeugdverblijven krijgen in de tweede helft van juni vanuit Toerisme Vlaanderen een persoonlijk bericht waarin we aangeven welke documenten en gegevens wij nodig hebben. Je krijgt dan ongeveer 2 weken tijd om deze (beperkte) gegevens aan te leveren. Uiterlijk eind augustus mag je een uitbetaling verwachten.
  • De oproep voor financiële ondersteuning voor zorgverblijven en vakantie-organisaties proberen we in juli te lanceren. Na lancering krijg je een maand tijd om je dossier in te dienen. In september gaan we over tot de uitbetaling van deze financiële ondersteuning. We sturen in juli persoonlijke berichten naar alle gekende organisaties maar onze databank is niet 100% volledig. Hou onze officiële kanalen (deze website, onze gratis sectornieuwsbrief en LinkedIn- en Facebookkanaal) daarom goed in de gaten en mis geen enkele update!