Veelgestelde vragen

Van vrijdag 13 maart middernacht tot 19 april 2020 zijn een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Mogelijk komt er daarna nog een verlenging tot 3 mei. Met deze maatregelen wil de Nationale Veiligheidsraad de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Toerisme Vlaanderen krijgt van zijn toeristische partners heel wat vragen over deze maatregelen. Op deze pagina maken we een selectie van de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.

Deze pagina werd aangepast op 7 april 2020 om 8.35 uur.

 • Ik baat een logies uit. Mag ik openblijven?

Alleen hotels en aparthotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Uiteraard moeten de nieuwe maatregelen en de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd en gegarandeerd. Deze regels gelden ook voor de uitbating van het hotel. 

Mogelijk contact buiten het gezin moet zo veel als mogelijk worden vermeden (‘social distancing’). Ook het bijhorend restaurant, de bar, de gemeenschappelijke ontbijtruimte of bar, vergaderzalen en alle andere gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes in het hotel moeten sluiten, ook voor de huidige gasten. Ontbijt voor de gasten op de kamer wordt wel toegestaan, net als het aanbieden van roomservice voor andere maaltijden. Het is niet toegestaan om maaltijden te serveren voor andere dan de logerende gasten. Terrasmeubelen moeten eveneens worden binnengezet. 

 • Ik ben een uitbater van een ander type van logement of toeristische logiesvormen. Mag ik openblijven?

Ook andere recreatieve en toeristische logies (vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB's, hostels, jeugdverblijfcentra, ...) moeten verplicht sluiten voor toerisme. Om 'massamixen' van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel essentiële verplaatsingen en individuele fysieke activiteiten toegelaten.

(Permanente) bewoners mogen uiteraard in of op de logies blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

Logeren er momenteel expats, werknemers, arbeiders of andere personen dan toeristen in je logies? Neem dan contact op met de burgemeester of de politie van de gemeente waar je logies ligt.

 • Mijn logies moet verplicht sluiten. Kan ik beroep doen op de corona hinderpremie? 

Ja. Logies die hun uitbating verplicht moeten sluiten of stopzetten, kunnen beroep doen op de corona hinderpremie. Ook een hotel dat een gedeelte van de uitbating verplicht moet sluiten kan hier beroep op doen. Jouw onderneming moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Bekijk meer informatie. 

 • Mijn toeristische onderneming heeft te kampen met een groot omzetverlies. Op welke premie kan ik beroep doen?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt nu steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Klik hier voor meer informatie. 

 • Hoe ga ik om met annulaties van reizigers? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten.

 • Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door jou als reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie). Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
 2. aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 3. de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
 4. én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis
 5. de tegoedbon is een titel ten aanzien van jou (de reisorganisator die hem heeft uitgegeven)
 6. de reiziger mag de tegoedbon naar eigen keuze besteden

Tegoedbonnen die niet worden besteed door de reiziger binnen het jaar na uitgifte, moet je als reisorganisator op vraag van de reiziger terugbetalen. Deze terugbetaling moet je doen binnen de zes maanden.

Let wel op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden. 

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden. 

 • Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?
  • Maatregelen voor toeristische ondernemers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Lees meer over deze concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (website Toerisme Vlaanderen).

VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, voorziet bovendien een hinderpremie voor sluiting omwille van coronamaatregelen. Lees meer op de website van VLAIO.

Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Lees meer op de website van VLAIO over de compensatiepremie. 

  • Maatregelen voor ondernemers en bedrijven

De verschillende overheden hebben diverse steunmaatregelen uitgewerkt, zowel voor bedrijven als zelfstandigen die verplicht of vrijwillig gedurende periode van 7 dagen of meer sluiten. Deze maatregelen handelen zowel over uitstel of vrijstelling van bepaalde betalingen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie, waarborgregelingen en nog andere maatregelen. Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Voor meer informatie over de maatregelen waarop jij beroep kan doen, verwijzen we je door naar de steunmaatregelen voor ondernemers (website VLAIO)

 • Mogen toeristen naar België reizen (de kust, Ardennen, ...)? 

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen en voor Belgen om niet essentiële verplaatsingen te maken omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn en toerisme gezien wordt als een recreatieve activiteit. 

 • Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust? 

Neen, dit is niet toegestaan. Enerzijds om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken. 

Een uitzondering kan gemaakt worden voor: 

 1. Mensen die formeel ingeschreven zijn in het vakantie- of weekendverblijf (ongeacht of ze over een woonrecht beschikken in het weekend- of vakantieverblijf), waar ze worden aangetroffen. 
 2. Mensen die over een referentie-adres beschikken en nergens anders wettig ingeschreven zijn (woonwagenbewoners, mensen zonder eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen). 
 3. Belgen die wettig verblijven in het buitenland, terugkeerden naar België, maar, bij gebrek aan een eigen woning (nog) nergens ingeschreven zijn en momenteel aangewezen zijn op een mobilhome of woonwagen. 
 4. Mensen ingeschreven in België, die tijdelijk onmogelijk kunnen verblijven op de plaats waar ze zijn ingeschreven wegens bv. verbouwingswerken aan de eigen woning, familielid in quarantaine (moet worden bewezen met een doktersattest om misbruik te voorkomen door mensen met een 2de verblijf in een toeristisch gebied),..... 
 5. Buitenlanders die voor de ingang van de maatregelen verbleven in een recreatiegebied en aantoonbaar in de volstrekte onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun land en dit voor zover en voor zolang die onmogelijkheid duurt. Zij blijven ertoe gehouden om zo snel als mogelijk terug te keren naar het land waar ze wettig verblijven en/of naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben.
 • Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van nutsbedrijven voor essentiële diensten (windmolenparken op zee, Doel, Tihange, …). Kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden? 

Bewoners die er hun vaste woning hebben, mogen blijven.

 • Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector, wat moet ik nu doen? 

Alle indoor- en outdoorevenementen zijn geannuleerd tot en met 19 april 2020, ongeacht het aantal bezoekers.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

  • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
  • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
  • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Meer info over specifieke steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 

Vind je het antwoord op jouw specifieke vraag niet terug in bovenstaande lijst? We helpen je graag verder.