Veelgestelde vragen

Sinds vrijdag 13 maart middernacht zijn een heel aantal coronamaatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen probeerde de Nationale Veiligheidsraad de verspreiding van het virus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Sinds 4 mei volgden een aantal versoepelingen, in verschillende fases. Op deze pagina maken we een selectie van de meest gestelde vragen onder toeristische ondernemers en bieden we meteen ook antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.

Deze pagina werd aangepast op 5 juni 2020 om 12.45 uur.

Vind een antwoord op je vraag: 

Logiesuitbaters

Café-en restaurantuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening • Ik baat een logies uit. Mag ik terug open?

Vanaf 8 juni mogen alle logiesvormen (hotels, b&bs, campings, vakantiewoningen, ...) terug open. Op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 2 juni, lijkt het er op dat je in juni per verhuureenheid maximum 10 personen mag ontvangen. Van zodra hier meer duidelijkheid rond is, vind je het hier op deze pagina. Logiesuitbaters moeten bovendien een aantal veiligheidsmaatregelen treffen.

Samen met de verschillende sector- en beroepsfederaties werden protocollen opgesteld en verzameld op onze website. Deze protocollen bevatten hulpmiddelen en richtlijnen die uitbaters helpen in het veilig heropstarten van hun logies. Je vindt er ook de algemene goedgekeurde principes om activiteiten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden terug op te starten. Ga naar de protocollen-pagina.

 • Ik baat een restaurant of café uit. Wanneer mag ik terug open?

Cafés, bars en restaurants mogen vanaf 8 juni opnieuw open, volgens een zeer nauwkeurig protocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • een afstand van 1m50 tussen de tafels
 • maximaal 10 personen per tafel
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • de obers moeten een masker dragen
 • alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven

Meer praktische informatie en richtlijnen over de heropstart voor horecazaken via de website www.heropstarthoreca.be van HorecaVlaanderen.

 • Wanneer mogen musea en andere toeristische bezienswaardigheden weer open? 

Sinds 18 mei mogen musea, culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen, en dierenparken terug open. Tickets moeten vooraf verkocht worden (online of via de telefoon), het aantal bezoekers moet worden beperkt en de veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd. 

 • Wanneer mogen pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, zwembaden, sauna's en wellnesscentra terug open?

Alle bovenstaande blijven voorlopig nog gesloten.

Pretparken, binnenspeeltuinen en bioscopen mogen vanaf 1 juli terug open (aankondiging door de Nationale Veiligheidsraad op 2 juni). Deze datum is weliswaar onder voorbehoud van de evaluatie en beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Gegidste bezoeken waren al een tijdje toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden. Tot nu toe was dit echter enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing-maatregelen van de bezienswaardigheid. Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) waren niet toegestaan.

Vanaf 8 juni kunnen ook andere gidsactiviteiten weer van start gaan. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat:

 • vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni (met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend).
 • georganiseerde culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke beperkt zijn tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.
 • wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen is.

De sector van organisaties met gidsenwerking, vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ stelde een veiligheidsprotocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten op. Naast de richtlijnen tot het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels, nam de klankbordgroep hierin de aanbeveling op om de groepsgrootte te beperken tot 10 deelnemers (exclusief de gids). Deze richtlijn werd vooral gebaseerd op de te respecteren onderlinge veiligheidsafstand en het toch nog verstaanbaar zijn van de gids voor de hele groep.

Wanneer binnenkort het basisprotocol toerisme, met de essentiële elementen die ieder specifiek sectorprotocol zeker moet bevatten, bekend wordt, bestaat de kans dat er lichte wijzigingen aan dit protocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten zullen gebeuren. Intussen kunnen organisaties met gidsenwerking zich baseren op het reeds bestaande protocol (zie protocollenpagina).

 • Mijn toeristische onderneming heeft te kampen met een groot omzetverlies. Op welke premie kan ik beroep doen?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten is er de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Klik hier voor meer informatie. 

 • Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?
  • Maatregelen voor toeristische ondernemers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo wordt een budget van 28,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de sociaal-toeristische sector. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Lees meer over deze concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (website Toerisme Vlaanderen).

VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, voorziet bovendien een hinderpremie voor sluiting omwille van coronamaatregelen. Lees meer op de website van VLAIO.

Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Lees meer op de website van VLAIO over de compensatiepremie. 

  • Maatregelen voor ondernemers en bedrijven

De verschillende overheden hebben diverse steunmaatregelen uitgewerkt, zowel voor bedrijven als zelfstandigen die verplicht of vrijwillig gedurende periode van 7 dagen of meer sluiten. Deze maatregelen handelen zowel over uitstel of vrijstelling van bepaalde betalingen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie, waarborgregelingen en nog andere maatregelen. Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Voor meer informatie over de maatregelen waarop jij beroep kan doen, verwijzen we je door naar de steunmaatregelen voor ondernemers (website VLAIO)

 • Hoe ga ik om met annulaties van reizigers? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten.

 • Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door jou als reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie). Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
 2. aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 3. de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
 4. én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis
 5. de tegoedbon is een titel ten aanzien van jou (de reisorganisator die hem heeft uitgegeven)
 6. de reiziger mag de tegoedbon naar eigen keuze besteden

Tegoedbonnen die niet worden besteed door de reiziger binnen het jaar na uitgifte, moet je als reisorganisator op vraag van de reiziger terugbetalen. Deze terugbetaling moet je doen binnen de zes maanden.

Let wel op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden. 

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden. 

 • Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen ? 

Vanaf 15 juni opent België zijn grenzen voor reizen vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist weliswaar zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa, zijn nog niet duidelijk.

 • Vanaf wanneer mogen Belgen terug in eigen land reizen?

Vanaf 8 juni mogen Belgen terug uitstapjes in België maken, voor één of meerdere dagen. 

 • Is er voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen als iedereen deze zomer in eigen land op vakantie gaat?

Er is wel degelijk voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen om mensen een deugddoende trip in eigen land te laten beleven. Er zijn zowat 300 000 slaapplaatsen in commerciële logies in Vlaanderen, en daar mag je nog eens zowat 500 000 plaatsen in tweedeverblijven aan de kust alleen al bijrekenen.

Maar het spreekt voor zich dat allemaal op hetzelfde moment naar dezelfde plaats gaan niet lukt. Het komt er op aan te gaan spreiden in tijd maar ook in ruimte. Als dat gebeurt is een vakantie in eigen land absoluut haalbaar, want Vlaanderen zit vol met verborgen parels. Een goed bezoekersmanagement is daarbij cruciaal. En dat is iets wat Toerisme Vlaanderen momenteel samen met de provinciale toeristische diensten, de Vlaamse kunststeden en tal van andere toeristische partners aan het voorbereiden is. Lees meer over Vlaanderen Vakantieland 2.0.

 • Wanneer mag ik naar mijn tweedeverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust? 

Sinds 21 mei mogen Belgen opnieuw hun tweedeverblijf bezoeken. Ook wie een tweede verblijf huurt (voor minstens één jaar) mag daar opnieuw naartoe. 

 • Wanneer mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap? 

Vanaf 8 juni mag je opnieuw dagtrips en meerdaagse reizen maken in België. Vanaf 15 juni gaan ook de grenzen terug open en kan dat ook naar andere landen (op voorwaarde dat die landen Belgen toelaten).

 • Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector, wat moet ik nu doen? 

Bijeenkomsten (bijvoorbeeld kermissen, dorpsfeesten, ...) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen daarentegen blijven daarentegen tot en met 31 augustus verboden, zoals eerder aangekondigd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector is het, zonder tegenbericht van de Nationale Veiligheidsraad, vanaf 1 juli toegestaan om een zittend publiek van maximaal 200 personen te hebben, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Er komt aan het begin van de zomer een online evaluatie-instrument voor evenementenorganisatoren die je helpt bepalen of en onder welke voorwaarden een evenement mag plaatsvinden.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

  • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
  • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
  • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Meer info over specifieke steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 

Om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze terug veilig op te starten, hebben de Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen een gedragscode en veiligheidsmatrix opgesteld. Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.  

 • Met welke maatregelen moet ik rekening houden wanneer mijn toeristische onderneming weer open mag? 

Bij de heropening van je toeristische onderneming zal je de nodige maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Als hulpmiddel en leidraad hiervoor werden samen met de toeristische sector verschillende sectorprotocollen uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook een aantal algemene principes om ervoor te zorgen dat economische activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Lees meer

Vind je het antwoord op jouw specifieke vraag niet terug in bovenstaande lijst? We helpen je graag verder.