Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent de impact van de veiligheidsmaatregelen op de toeristische sector. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en aangepast. Alle hieronder aangekondigde versoepelingen zijn onder voorbehoud van het Ministerieel Besluit.

Deze pagina werd laatst aangepast op 27 oktober 2021 om 15:11 uur

Vind een antwoord op je vraag:

Uitbaters cafés en restaurants

Logiesuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Toeristische onthaalcentra en bezoekerscentra

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn café of restaurant?

Het overlegcomité van 26 oktober 2021 heeft beslist dat het COVID Safe ticket vanaf 1 november 2021 in het hele land zal moeten voorgelegd worden bij een horecabezoek. Het personeel van de horecazaken dient vanaf 29 oktober 2021 verplicht een mondmasker te dragen.

Meer informatie over de veiligheidsrichtlijnen voor uitbaters vind je terug via de website van Horeca Vlaanderen.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn logies?

Alle logiesvormen (hotels, B&B’s, hostels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken, camperterreinen, enz.) zijn open. Er gelden ook geen capaciteitsbeperkingen meer voor een vakantiewoning, hotelkamer, gastenkamer of individuele verhuureenheid.

Ook grotere vakantiewoningen en hostels (met meer dan 15 slaapplaatsen) geldt er geen capaciteitsbeperking, op voorwaarde dat respectievelijk het specifieke protocol voor de grote vakantiewoningen en het specifieke protocol voor de hostels wordt gerespecteerd. Deze protocollen leggen een aantal bijkomende maatregelen op voor grotere gezelschappen. 

Ook de gemeenschappelijke faciliteiten en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in of op een logies (zoals bv. de sanitaire blokken op een camping, de gemeenschappelijke badkamer in een B&B, enz.), de terrassen en de binnengedeeltes van restaurants en bars in een logies mogen open.

Zwembaden, sportbaden, instructiebaden en kinderbaden mogen open in een logies op voorwaarde dat de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden worden gerespecteerd. 

Discotheken en dancings mogen de deuren openen vanaf 1 oktober, maar de bezoekers moeten wel een geldig COVID Safe Ticket kunnen voorleggen.

Voor de reca-voorzieningen in je logies gelden de algemene regels zoals hierboven: zie ‘Welke veiligheidsmaatregelen gelden in mijn café of restaurant?

Tenzij het een open terras is, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in elke ruimte van het logies die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden verplicht. Deze meter dient geïnstalleerd te worden op een plaats die voor de gast duidelijk zichtbaar is.

Voor georganiseerde activiteiten kondigt het Zomerplan terug volgende mogelijkheden aan voor logies, mét overnachting: 

 • vanaf 25 juni tot 100 personen, begeleiders niet meegeteld; 
 • vanaf 30 juli tot 200 personen, begeleiders niet meegeteld; 
 • vanaf 1 september zonder beperkingen.

Dit geldt voor groepen van alle leeftijden. Het moet voor alle duidelijkheid wel gaan om een activiteit georganiseerd door een vereniging of een club en met een meerderjarige begeleider of toezichter. Hij of zij is verantwoordelijk voor het naleven van de regels door de groep (mondmaskerplicht, prestesting , enz.). Om als club of vereniging te worden beschouwd, moeten er bovendien minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn.

Naast bovenstaande regels moet je een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het basisprotocol voor de toeristische sector. Je vindt op deze pagina (zie andere veelgestelde vragen) eveneens meer informatie over de verplichting om contactgegevens van jouw gasten/klanten op te vragen en info over het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers door jouw gasten.


 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in musea, toeristische attracties, pret- en dierenparken en biscopen?

Musea, de buitengedeeltes van dierenparken en pretparken zijn op dit moment open.

Sinds 9 juni mogen ook bioscopen en de binnengedeeltes van pret- en dierenparken opnieuw openen. 


 

Wat als museum- of attractiebezoekers de regels niet volgen? 

Samen met Riebedebie en de Koepel van Attracties & Musea ontwikkelden we een A3-poster met 4 praktische adviezen waar de medewerkers van jouw museum of attractie op kunnen terugvallen wanneer bezoekers de regels niet naleven. 

Deze poster kun je gratis downloaden en vervolgens ophangen in de personeelskantine, de sanitaire voorzieningen, en alle andere plekken waar jouw medewerkers regelmatig langskomen. Welke veiligheidsmaatregelen gelden in bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra?

Vanaf 9 juni 2021 mogen alle vormen van bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra of infopunten weer open voor het publiek. Na het Overlegcomité van 20 augustus 2021 werd het sectorprotocol bijgesteld. Het respecteren van de afstandsregel blijft een belangrijk principe om de verspreiding van het virus te beheersen. De exploitant of het lokaal bestuur kan eventueel specifieke voorwaarden opleggen. Als het toeristisch onthaal gekoppeld is aan een andere voorziening (bijvoorbeeld museum, attractie, horecazaak, detailhandel, cultuurhuis), dan moeten ook de voorwaarden van het daarop toepasselijke veiligheidsprotocol worden nageleefd.   


 

Welke zijn de maatregelen in verband met gidsactiviteiten?

 
Sinds 24 juni 2021 gelden volgende maatregelen: 
 
Aantallen in open lucht 
 
 • Gidsactiviteiten in openlucht met maximum 25/ 50 (voor ‘statische’ gidsactiviteiten*) personen van ouder dan 12 jaar zijn toegestaan,  inclusief de gids. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 
 • Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband: In het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn gidsactiviteiten toegestaan voor maximum 25/ 50 (voor ‘statische’ gidsactiviteiten*) personen zonder leeftijdsbeperking, de begeleiding  niet meegeteld. 

Aantallen in een binnenruimte 

 • Gidsactiviteiten in een binnenruimte met maximum 25/ 50 (voor ‘statische’ gidsactiviteiten*) personen voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

  Op basis van bovenstaande criteria zal elke organisatie zelf bepalen hoeveel personen op veilige en kwaliteitsvolle manier kunnen deelnemen aan een gidsactiviteit (ondergrens: onbepaald, bovengrens: maximum 25/ 50 (voor ‘statische’ gidsactiviteiten*) personen. Musea zijn vrij om te beslissen of zij al dan niet overgaan op gidsactiviteiten en zo ja, wanneer exact.
 • Kinderen en jongeren in vrijetijdsverband: In het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod zijn gidsactiviteiten binnen toegestaan voor maximum 25/ 50 (voor ‘statische’ gidsactiviteiten*) personen zonder leeftijdsbeperking (de begeleiding niet meegeteld), voor zover het gebouw dit toelaat op vlak van geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie.

  *’statische gidsactiviteiten’: gidsactiviteiten waarbij de deelnemer aan de gidsactiviteit gedurende de hele tijd van de gidsactiviteit op zijn plaats blijft zitten (vb. op tourbus, tijdens rondvaart, …).

Hygiëne- en andere maatregelen

 • Alle gidsactiviteiten binnen en buiten mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende hygiëne- en andere maatregelen : mondmasker, handhygiëne, minimale afstand bewaren van 1,5 m tot elke andere persoon, bubbel of huishouden (max. 8 personen) tenzij hij/zij zelf deel uitmaakt van een bubbel of een huishouden (uitgezonderd kinderen tot 12j.).  Onder “huishouden” worden de personen begrepen die onder hetzelfde dak wonen, alsook nieuwe gezinsvormen zoals nieuw samengestelde gezinnen of andere situaties waar de betrokkenen strikt genomen niet onafgebroken onder hetzelfde dak wonen. Kinderen tot en met 12 jaar moeten onderling geen afstand houden, wel in interactie tot volwassenen buiten de bubbel. De minimale afstand van 1,5 meter geldt wel tussen verschillende bubbels (max. 8 personen).

 • De personen die samenkomen in het kader van deze gidsactiviteit moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

 • Alle gidsactiviteiten binnen mogen slechts doorgaan mits inachtneming van de geldende maatregelen omtrent de beschikbare ruimte en een goede verluchting en/of ventilatie . Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar Faro.
 • De organisatie neemt preventieve maatregelen om samenscholingen of wachtrijen aan de inkom te vermijden.

 • Wanneer voor de gidsactiviteiten bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) of attributen (audiofoons,…) worden gebruikt, dienen de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen (o.a. rond ontsmetting) die hierrond gelden gerespecteerd te worden.

 

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Meer informatie over de steunmaatregelen vind je op onze pagina over de steunmaatregelen.


 

Hoe ga ik om met de annulaties van klanten? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten


 

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Federale minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had). 

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die vouchers moesten voldoen aan voorwaarden om de reiziger te beschermen. 

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). 

Je kan uiteraard de reiziger nog steeds wel een waardebon aanbieden als alternatief voor een geannuleerde reis. Alleen is de reiziger die niet meer verplicht te aanvaarden en mag hij of zij een terugbetaling eisen. Tegelijk ben je als reisorganisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis werden gesteld. 

Voor meer info: zie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-...


 

Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen?

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie werd opgeheven op 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels wel nog van toepassing.

Op het overlegcomité van 19 juli 2021 werd aangekondigd dat er een verstrengde procedure komt voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 af te leggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied. Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

Daarnaast worden ook de controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat aangescherpt.

Meer informatie vind je terug via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/


 

Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector. Welke richtlijnen zijn er en wat moet ik nu doen? 

Vanaf 1 november 2021 zal het COVID Safe ticket moeten voorgelegd worden bij evenementen vanaf 200 personen binnen en vanaf 400 personen buiten. Ook voor evenementen onder die drempelwaarden mag elke organisator die dat wil het COVID Safe Ticket vragen aan de bezoekers.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Voor info over de verschillende steunmaatregelen kan je terecht op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 


 

Wat is het COVID Event Risk Model?

Sinds 1 juli is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie via www.toerismevlaanderen.be/covideventriskmodel. Pas het COVID Event Risk Model meteen toe op jouw evenement via www.covideventriskmodel.be.

We ontwikkelden ook een leidraad Coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen. We verzamelden alle veelgestelde vragen over het gebruik van deze leidraad op een aparte pagina


 

Moeten mijn gasten/klanten een mondmasker dragen in mijn toeristische uitbating?

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is momenteel nog verplicht op de volgende toeristische locaties:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. 
 • Op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.
 • In cafés en restaurants: vanaf 29 oktober 2021 dient het horecapersoneel verplicht een mondmasker te dragen. Vanaf 1 november 2021 moet in heel het land het COVID Safe Ticket voorgelegd worden bij horecabezoek.
 • In winkels en andere publieke plaatsen zoals bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken.
 • In casino’s en speelautomatenhallen.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Ook kunnen steden en gemeenten sinds 25 juli beslissen om extra lokale maatregelen in te lassen. 

Het dragen van een mondmasker wordt ook nog steeds sterk aanbevolen op andere drukbevolkte plaatsen.

Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 

 

Wat is YouFlanders? Hoe wordt de drukte binnen het toeristisch aanbod in Vlaanderen in kaart gebracht?

Een vlotte heropstart van de toeristische sector vraagt om een goede spreiding in tijd en ruimte van toerisme. En daar helpt de YouFlanders-applicatie bij. Samen met je bezoekers geef je als uitbater info over de real-time drukte van jouw toeristisch aanbod. Je geeft ook aan welke veiligheidsmaatregelen je toepast op jouw locatie. Meer info over de app YouFlanders voor toeristische aanbieders.