Veelgestelde vragen

Sinds vrijdag 13 maart, omstreeks middernacht, zijn een heel aantal coronamaatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen probeerde de Nationale Veiligheidsraad de verspreiding van het virus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Sinds 4 mei volgden een aantal versoepelingen, in verschillende fases. Op deze pagina maken we een selectie van de meest gestelde vragen onder toeristische ondernemers en bieden we meteen ook antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.

Deze pagina werd laatst aangepast op 13 juli 2020 om 08:30 uur.

Vind een antwoord op je vraag:

Logiesuitbaters

Uitbaters cafés en restaurants

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening


 

Wanneer mogen logies weer open?

Sinds 8 juni mogen alle logiesvormen (hotels, b&b’s, campings, vakantiewoningen, hostels, ...) terug open. De veiligheidsregels omtrent sociaal contact en groepsactiviteiten zijn ook van toepassing voor logies. Dit betekent dat wanneer gasten in privéverband met elkaar reizen, je maximum 15 personen per vakantiewoning mag ontvangen.

Reizen je gasten in georganiseerd verband met een club of vereniging met daarbij een meerderjarige begeleider of toezichter, mag je tot 50 personen per vakantiewoning ontvangen. Je moet er in dat geval voor zorgen dat de regels van sociaal contact steeds gerespecteerd kunnen worden in de vakantiewoning.  

Logiesuitbaters moeten daarnaast een aantal veiligheidsmaatregelen naleven. Sinds 9 juni is er een basisprotocol voor de hele toeristische sector in België. Verschillende sector- en beroepsfederaties stelden op basis hiervan specifieke veiligheidsprotocollen op per deelsector. Deze protocollen helpen je bij het veilig heropstarten van je logies. Ga naar onze protocollenpagina


 

Wanneer mogen restaurants en cafés weer open?

Cafés, bars en restaurants mogen sinds 8 juni opnieuw opengaan, uiteraard ook in lijn met een veiligheidsprotocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • een afstand van 1m50 tussen de tafels
 • maximaal 10 personen per tafel
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • zowel het keuken- als zaalpersoneel moeten een mondmasker dragen
 • alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels

Meer informatie over deze heropstart via de website www.heropstarthoreca.be van HorecaVlaanderen


 

Wanneer mogen musea en andere toeristische bezienswaardigheden weer open? 

Sinds 18 mei mogen musea, culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen, en dierenparken terug open. Tickets moeten vooraf verkocht worden (online of via de telefoon), het aantal bezoekers moet worden beperkt en de veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd. Vanaf 11 juli is het in musea verplicht om een mondmasker te dragen.

Sinds 11 juli moeten zowel het personeel als bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker dragen in musea. 

 

Wanneer mogen pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, zwembaden, sauna's en wellnesscentra terug open?

Pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen en zwembaden zijn sinds 1 juli terug open. 

Sinds 11 juli moeten zowel het personeel als bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker dragen in bioscopen.

 

 

 

Wat als museum- of attractiebezoekers de regels niet volgen? 

Samen met Riebedebie en de Koepel van Attracties & Musea ontwikkelden we een A3-poster met 4 praktische adviezen waar de medewerkers van jouw museum of attractie op kunnen terugvallen wanneer bezoekers de regels niet naleven. 

Deze poster kun je gratis downloaden en vervolgens ophangen in de personeelskantine, de sanitaire voorzieningen, en alle andere plekken waar jouw medewerkers regelmatig langskomen.


 

Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Gegidste bezoeken waren al een tijdje toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden. Sinds 8 juni kunnen ook andere gidsactiviteiten weer doorgaan. 

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn terug toegestaan sinds 8 juni (met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die sinds 1 juli mochten heropenen).

Georganiseerde culturele activiteiten kunnen weer doorgaan onder begeleiding van een verantwoordelijke en zijn in juli beperkt tot 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd. Op basis van de informatie in het basisprotocol voor toerisme, blijft een maximum van 20 personen voor een gidsactiviteit echter zeer sterk aanbevolen. Het zal in de praktijk immers niet haalbaar zijn voor bezoekers om zich met een groep van 50 personen in een (al dan niet openbare) ruimte te verplaatsen én tegelijk de afstandsregels te respecteren. Hiervoor moet immers gerekend worden op een oppervlakte van minstens 4m² per persoon of 200m² voor een groep van 50.

Deelnemers aan culturele- en vrijetijdsactiviteiten moet worden aanbevolen om ten allen tijde een mondmaskter te dragen. 

De sector van organisaties met gidsenwerking, vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ stelde een veiligheidsprotocol op voor het uitoefenen van gidsactiviteiten. Dit veiligheidsprotocol werd ondertussen afgestemd op de richtlijnen uit het basisprotocol toerisme: zie protocollenpagina.


 

 Mijn toeristische onderneming heeft te kampen met een groot omzetverlies. Op welke premie kan ik beroep doen?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten is er de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Klik hier voor meer informatie

 Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

 • Maatregelen voor toeristische ondernemers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo wordt een budget van 28,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de sociaal-toeristische sector. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Lees meer over deze concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (website Toerisme Vlaanderen).

VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, voorziet bovendien een hinderpremie voor sluiting omwille van coronamaatregelen. Lees meer op de website van VLAIO.

Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Lees meer op de website van VLAIO over de compensatiepremie. 

 • Maatregelen voor ondernemers en bedrijven

De verschillende overheden hebben diverse steunmaatregelen uitgewerkt, zowel voor bedrijven als zelfstandigen die verplicht of vrijwillig gedurende periode van 7 dagen of meer sluiten. Deze maatregelen handelen zowel over uitstel of vrijstelling van bepaalde betalingen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie, waarborgregelingen en nog andere maatregelen. Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Voor meer informatie over de maatregelen waarop jij beroep kan doen, verwijzen we je door naar de steunmaatregelen voor ondernemers (website VLAIO).


 

Hoe ga ik om met de annulaties van klanten? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten


 

Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door jou als reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie). Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
 2. aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 3. de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
 4. én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 5. de tegoedbon is een titel ten aanzien van jou (de reisorganisator die hem heeft uitgegeven)
 6. de reiziger mag de tegoedbon naar eigen keuze besteden.

Tegoedbonnen die niet worden besteed door de reiziger binnen het jaar na uitgifte, moet je als reisorganisator op vraag van de reiziger terugbetalen. Deze terugbetaling moet je doen binnen de zes maanden.

Let op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden. 

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden.


 

Vanaf wanneer mogen Belgen terug in eigen land reizen?

Sinds 8 juni mogen Belgen terug uitstapjes in België maken, voor één of meerdere dagen.


 

Vanaf wanneer mogen toeristen terug van en naar België reizen?

Sinds 15 juni opende België zijn grenzen voor reizen vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist weliswaar zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa, zijn nog niet duidelijk


 

Is er voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen als iedereen deze zomer in eigen land op vakantie gaat?

Er is wel degelijk voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen om mensen een deugddoende trip in eigen land te laten beleven. Er zijn zowat 300 000 slaapplaatsen in commerciële logies in Vlaanderen, en daar mag je nog eens zowat 500 000 plaatsen in tweedeverblijven aan de kust alleen al bijrekenen.

Maar het spreekt voor zich dat allemaal op hetzelfde moment naar dezelfde plaats gaan niet lukt. Het komt er op aan te gaan spreiden in tijd maar ook in ruimte. Als dat gebeurt is een vakantie in eigen land absoluut haalbaar, want Vlaanderen zit vol met verborgen parels. Een goed bezoekersmanagement is daarbij cruciaal. En dat is iets wat Toerisme Vlaanderen momenteel samen met de provinciale toeristische diensten, de Vlaamse kunststeden en tal van andere toeristische partners aan het voorbereiden is. Lees meer over Vlaanderen Vakantieland 2.0. Gebruik de app YouFlanders om te zien op welke toeristische plaatsen het druk en rustig is.


 

Wanneer mag ik naar mijn tweede verblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust? 

Sinds 21 mei mogen Belgen opnieuw hun tweedeverblijf bezoeken. Ook wie een tweede verblijf huurt (voor minstens één jaar) mag daar opnieuw naartoe. 


 

Wanneer mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap?

Sinds 8 juni mag je opnieuw dagtrips en meerdaagse reizen maken in België. Sinds 15 juni zijn ook de buitengrenzen van ons land terug open en kunnen Belgen ook terug naar andere landen (op voorwaarde dat die landen inwoners uit België toelaten).


 

Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector, wat moet ik nu doen? 

Sinds 1 juli 2020 zijn zowel in de culturele sector als in de sportsector evenementen toegestaan met maximum 200 deelnemers binnen en 400 deelnemers in openlucht

Vanaf 1 augustus evolueert het aantal toegestane deelnemers naar 400 deelnemers binnen en 800 deelnemers in openlucht. Deze datum is weliswaar onder voorbehoud van de evaluatie en beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad. 

Er is een uitzondering mogelijk op bovenvermelde aantallen voor permanente infrastructuur met zittend publiek. 

Sinds 1 juli is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie via www.toerismevlaanderen.be/covideventriskmodel. Pas het COVID Event Risk Model toe op www.covideventriskmodel.be.

Vindt jouw evenement plaats in een conferentiezaal, auditorium, casino, bioscoop, theater- of concertzaal? Dan is het sinds 11 juli voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen. 

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

 • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
 • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
 • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Meer info over specifieke steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 


 

Wat is het COVID Event Risk Model?

Sinds 1 juli is het COVID Event Risk Model (de evenementenmatrix) gratis beschikbaar voor eventorganisatoren. Dit gratis online model helpt je als evenementorganisator bepalen of en onder welke voorwaarden jouw evenement mag plaatsvinden. Meer informatie via www.toerismevlaanderen.be/covideventriskmodel. Pas het COVID Event Risk Model meteen toe op jouw evenement via www.covideventriskmodel.be.


 

Met welke maatregelen moet ik rekening houden wanneer mijn toeristische onderneming weer open mag? 

Bij de heropening van je toeristische onderneming zal je de nodige maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Sinds 9 juni is er een basisprotocol voor de hele toeristische sector in België. Verschillende sector- en beroepsfederaties stelden veilgheidsprotocollen op per toeristische deelsector, die we verzamelen op deze website. Deze protocollen helpen jou bij het veilig heropstarten van jouw toeristisch aanbod.. Ga naar de protocollen-pagina.


 

Wat is YouFlanders? Hoe wordt de drukte binnen het toeristisch aanbod in Vlaanderen in kaart gebracht?

Een vlotte heropstart van de toeristische sector vraagt om een goede spreiding in tijd en ruimte van toerisme. En daar helpt de YouFlanders-applicatie bij. Samen met je bezoekers geef je als uitbater info over de real-time drukte van jouw toeristisch aanbod. Je geeft ook aan welke veiligheidsmaatregelen je toepast op jouw locatie. Meer info over de app YouFlanders voor toeristische aanbieders.


 

Op welke plaatsen is het dragen van een mondmasker verplicht? 

Sinds 11 juli is het dragen van een mondmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht op de volgende plaatsen:

 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen en bezinningsplaatsen
 • musea
 • bibliotheken
 • casino's en speelautomatenhallen
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)
 • gerechtsgebouwen
In het geval van de gerechtsgebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
 
Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen

 

Andere nuttige links

Meer info over de algemene maatregelen vind je op de website van het crisiscentrum.

Vind je het antwoord op jouw specifieke vraag niet terug in bovenstaande lijst? 
Stuur een mailtje naar communicatie@toerismevlaanderen.be