Veelgestelde vragen

Sinds vrijdag 13 maart middernacht zijn een heel aantal coronamaatregelen van kracht in ons land. Sinds 4 mei volgen een aantal versoepelingen, in verschillende fases. Met deze maatregelen wil de Nationale Veiligheidsraad de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Toerisme Vlaanderen krijgt van zijn toeristische partners heel wat vragen over deze maatregelen. Op deze pagina maken we een selectie van de meest gestelde vragen onder toeristische ondernemers en bieden we meteen ook antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.

Deze pagina werd aangepast op 21 mei 2020 om 10.35 uur.

Vind een antwoord op je vraag: 

Logiesuitbaters

Verantwoordelijken musea en andere toeristische bezienswaardigheden

Gidsen en reisleiders

Steunmaatregelen en premies

Annulaties

Reizen in en naar België

Evenementensector

Maatregelen heropening • Ik baat een logies uit. Mag ik openblijven?

Enkel hotels en aparthotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Uiteraard moeten de nieuwe maatregelen en de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd en gegarandeerd. Deze regels gelden ook voor de uitbating van het hotel. 

Mogelijk contact buiten het gezin moet zo veel als mogelijk worden vermeden (‘social distancing’). Ook het bijhorend restaurant, de bar, de gemeenschappelijke ontbijtruimte of bar, vergaderzalen en alle andere gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes in het hotel moeten sluiten, ook voor de huidige gasten. Ontbijt voor de gasten op de kamer wordt wel toegestaan, net als het aanbieden van roomservice voor andere maaltijden. Het is niet toegestaan om maaltijden te serveren voor andere dan de logerende gasten. Terrasmeubelen moeten eveneens worden binnengezet. 

 • Ik baat een ander type van logement of toeristische logiesvorm uit. Mag ik openblijven?

Ook andere recreatieve en toeristische logies (vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB's, hostels, jeugdverblijfcentra, ...) moeten verplicht sluiten voor toerisme. Om 'massamixen' van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel essentiële verplaatsingen en individuele fysieke activiteiten toegelaten.

(Permanente) bewoners mogen uiteraard in of op de logies blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

Logeren er momenteel expats, werknemers, arbeiders of andere personen dan toeristen in je logies? Neem dan contact op met de burgemeester of de politie van de gemeente waar je logies ligt.

 • Wanneer mag mijn logies terug open?

Ten vroegste vanaf 8 juni worden meerdaagse reizen overwogen, zowel naar binnenland als buitenland. Dan zouden er opnieuw overnachtingsmogelijkheden worden toegelaten. Let wel, deze data zijn onder voorbehoud dat de verspreiding van het virus onder controle blijft en niet opnieuw fel toeneemt. Enkel hotels en aparthotels mogen in tussentijd openblijven om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen.

 • Wanneer mogen musea en andere toeristische bezienswaardigheden weer open? 

Vanaf 18 mei kunnen musea, culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen, en dierenparken terug open. Tickets moeten vooraf verkocht worden (online of via de telefoon), het aantal bezoekers moet worden beperkt en de veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd. 

 • Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Momenteel zijn gegidste bezoeken toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden, maar enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing maatregelen van de bezienswaardigheid. Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) zijn niet toegestaan.

Bij de volgende stap in het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad (8 juni) hopen we duidelijkheid te krijgen over het opnieuw toelaten van toeristische activiteiten zoals rondleidingen of gidsen aan groepen. We kunnen wel al meegeven dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni. 

In tussentijd ondersteunden we de gidsensector bij het uitwerken van een veiligheidsprotocol over het uitoefenen van gidsenactiviteiten, dat ter goedkeuring naar GEES werd gestuurd. Bekijk de ontwerpversie op de protocollenpagina.

 • Mijn logies moet verplicht sluiten. Kan ik beroep doen op de corona hinderpremie? 

Ja. Logies die hun uitbating verplicht moeten sluiten of stopzetten, kunnen beroep doen op de corona hinderpremie. Ook een hotel dat een gedeelte van de uitbating verplicht moet sluiten kan hier beroep op doen. Jouw onderneming moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Bekijk meer informatie. 

 • Mijn toeristische onderneming heeft te kampen met een groot omzetverlies. Op welke premie kan ik beroep doen?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt nu steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Klik hier voor meer informatie. 

 • Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?
  • Maatregelen voor toeristische ondernemers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Lees meer over deze concrete steunmaatregelen voor de toeristische sector (website Toerisme Vlaanderen).

VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, voorziet bovendien een hinderpremie voor sluiting omwille van coronamaatregelen. Lees meer op de website van VLAIO.

Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Deze premie is onder meer van toepassing voor bedrijven in de evenementensector. Lees meer op de website van VLAIO over de compensatiepremie. 

  • Maatregelen voor ondernemers en bedrijven

De verschillende overheden hebben diverse steunmaatregelen uitgewerkt, zowel voor bedrijven als zelfstandigen die verplicht of vrijwillig gedurende periode van 7 dagen of meer sluiten. Deze maatregelen handelen zowel over uitstel of vrijstelling van bepaalde betalingen, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie, waarborgregelingen en nog andere maatregelen. Ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt steun met de compensatiepremie. Voor meer informatie over de maatregelen waarop jij beroep kan doen, verwijzen we je door naar de steunmaatregelen voor ondernemers (website VLAIO)

 • Hoe ga ik om met annulaties van reizigers? Moet ik de gewone annulatievoorwaarden volgen? Moet ik het betaalde voorschot terugbetalen? Mag ik de klanten een tegoedbon voorstellen?

Ben je actief als reisorganisator? Zie dan de vraag hieronder. Zoniet, kijk dan in eerste instantie na wat je annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten je annulatievoorwaarden een regeling in het geval van overmacht? Of misschien een andere regeling waarbij je verplicht bent het voorschot terug te betalen, of net niet?

Het is heel moeilijk om hierover een algemeen advies te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke logiesuitbater zijn gasten en de situatie het beste zelf kan inschatten.

Toerisme Vlaanderen adviseert je om zo constructief mogelijk samen met je klant naar een oplossing te zoeken. Voor de ene kan dat een tegoedbon zijn, voor de andere een terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten.

 • Moet ik als reisorganisator reizigers terugbetalen voor hun geannuleerde pakketreis?

Het begrip 'pakketreis' is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van één van die elementen met andere reisdiensten. Voor bijkomende duiding met voorbeelden, zie onder meer de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Federaal Kabinet van Werk, Economie en Consumenten heeft het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis – ongeacht of dit door de reiziger of door jou als reisorganisator is – goedgekeurd (zie ook de website van de Federale Overheidsdienst Economie). Dit betekent dat er vanaf nu een juridisch kader is waarbij de reisorganisator gerechtigd is om bij annuleringen van pakketreizen om reden van de coronacrisis een tegoedbon aan de reiziger te verstrekken in plaats van een terugbetaling. De reiziger kan deze tegoedbon niet weigeren als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 1. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
 2. aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 3. de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
 4. én de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis
 5. de tegoedbon is een titel ten aanzien van jou (de reisorganisator die hem heeft uitgegeven)
 6. de reiziger mag de tegoedbon naar eigen keuze besteden

Tegoedbonnen die niet worden besteed door de reiziger binnen het jaar na uitgifte, moet je als reisorganisator op vraag van de reiziger terugbetalen. Deze terugbetaling moet je doen binnen de zes maanden.

Let wel op: voor de reizen die vertrekken na de verplichte lock-down bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden. 

Het besluit trad in werking op 20 maart 2020 voor een periode van drie maanden. 

 • Mogen toeristen naar België reizen (de kust, Ardennen, ...)? 

Voor buitenlandse toeristen is het nog altijd verboden om naar België te reizen. 

 • Mogen Belgen in eigen land reizen?

Belgen zouden ten vroegste vanaf 8 juni opnieuw een daguitstap kunnen maken in eigen land. Vervolgens zouden dan meerdaagse reizen mogelijk worden, zowel naar binnenland als buitenland. Let wel, deze data zijn onder voorbehoud dat de verspreiding van het virus onder controle blijft en niet opnieuw fel toeneemt.

 • Is er voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen als iedereen deze zomer in eigen land op vakantie gaat?

Er is wel degelijk voldoende toeristische capaciteit in Vlaanderen om mensen een deugddoende trip in eigen land te laten beleven. Er zijn zowat 300 000 slaapplaatsen in commerciële logies in Vlaanderen, en daar mag je nog eens zowat 500 000 plaatsen in tweedeverblijven aan de kust alleen al bijrekenen.

Maar het spreekt voor zich dat allemaal op hetzelfde moment naar dezelfde plaats gaan niet lukt. Het komt er op aan te gaan spreiden in tijd maar ook in ruimte. Als dat gebeurt is een vakantie in eigen land absoluut haalbaar, want Vlaanderen zit vol met verborgen parels. Een goed bezoekersmanagement is daarbij cruciaal. En dat is iets wat Toerisme Vlaanderen momenteel samen met de provinciale toeristische diensten, de Vlaamse kunststeden en tal van andere toeristische partners aan het voorbereiden is. Lees meer over Vlaanderen Vakantieland 2.0.

 • Wanneer mag ik naar mijn tweedeverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust? 

Sinds 21 mei mogen Belgen opnieuw hun tweedeverblijf bezoeken. Ook wie een tweede verblijf huurt (voor minstens één jaar) mag daar opnieuw naartoe. 

 • Wanneer mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap? 

Ten vroegste vanaf 8 juni worden dagtrips en meerdaagse reizen overwogen, zowel in het binnenland als naar het buitenland. Let wel, deze data zijn onder voorbehoud en moeten nog bevestigd worden door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van nutsbedrijven voor essentiële diensten (windmolenparken op zee, Doel, Tihange, …). Kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden? 

Bewoners die er hun vaste woning hebben, mogen blijven.

 • Ik ben actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector, wat moet ik nu doen? 

Alle indoor- en outdoorevenementen van culturele, sportieve, toeristische en recreatieve aard blijven voolopig verboden tot en met 30 juni. Bovendien zijn massa-evenementen verboden tot 31 augustus. Een mogelijke startdatum voor de organisatie van evenementen is nog niet bepaald. Alles hangt af van de evoluties van de COVID-19-curve en de verbetering van de cijfers.

Op de website van koepelorganisatie ACC Belgium vind je:

  • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector
  • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen) 
  • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

Meer info over specifieke steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen. 

Om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze terug veilig op te starten, hebben de Alliantie van Belgische Eventfederaties, EventFlanders, Expertisecentrum Publieke Impact van Karel De Grote Hogeschool en Toerisme Vlaanderen een gedragscode en veiligheidsmatrix opgesteld. Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.  

 • Met welke maatregelen moet ik rekening houden wanneer mijn toeristische onderneming weer open mag? 

Bij de heropening van je toeristische onderneming zal je de nodige maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. We maken een overzicht van de uitgevaardigde gezondheidsmaatregelen en protocollen, en de toepassing ervan op je toeristische onderneming. Lees meer

Vind je het antwoord op jouw specifieke vraag niet terug in bovenstaande lijst? We helpen je graag verder.