COVID Infrastructure Risk Model

Sinds 1 juli 2020 kunnen cultuur- en sportorganisaties die een evenement willen organiseren, gebruik maken van het COVID Event Risk Model om inzicht te verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk afzonderlijk evenement (festivals, toernooien,...). Voor uitbaters van permanente sport- of culturele infrastructuur zoals stadions, sporthallen, theaters en concertzalen maar ook congreslocaties lanceerde de Vlaamse Overheid een complementaire tool die zich specifiek tot hen richt: het COVID Infrastructure Risk Model.

COVID INFRASTRUCTURE RISK MODEL

Via het MB van 30 juni 2020 (gewijzigd op 22 augustus 2020, artikel 12) Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 (gewijzigd op 22 augustus 2020, artikel 12) kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden, dat groter is dan de aantallen personen bedoeld in artikel 11, §4, in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. Het COVID Infrastructure Risk Model, kortweg CIRM, is ontwikkeld voor uitbaters van een permanente sport-, culturele of evenementeninfrastructuur zoals stadions sporthallen, theaters, concertzalen, evenementenhallen en congreslocaties. 

Checklist

Het COVID Infrastructure Risk Model is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het COVID Infrastructure Risk Model beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Vul de COVID Infrastructure Risk Model-scan in en bezorg deze ondertekend en vergezeld van de nodige bijlagen aan uw lokale overheid. 

Op basis van het resultaat van de COVID Infrastructure Risk Model-scan en de bijkomende informatie die door de uitbater en de lokale overheid wordt aangeleverd, formuleert de bevoegde minister een advies aan de lokale overheid. De burgemeester neemt het advies van de minister mee in de eindbeslissing over de uitzonderingsaanvraag

Het COVID Iinfrastructure Risk Model werd ontwikkeld binnen een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en de sector en maakt deel uit van de algemene risico-analyse die voor elke permanente infrastructuur moet worden uitgevoerd.

Raadpleeg de veelgestelde vragen en antwoorden over het COVID Infrastructure Risk Model op de website van het COVID Event Risk Model 

 

 

Raadpleeg het COVID Infrastructure Risk Model  via www.covideventriskmodel.be.