COVID Event Risk Model

Sinds 1 juli kan de brede evenementensector in Vlaanderen stilaan herstarten. Het spreekt voor zich dat je als organisator de nodige maatregelen moet nemen om een veilig verloop van jouw evenement te garanderen. Om je hierin bij te staan ontwikkelden we in samenwerking met de Alliantie voor Belgische Eventfederaties, het Expertisecentrum Publieke impact van de Karel de Grote Hogeschool en EventFlanders het Covid Event Risk Model. Met behulp van dit dynamisch model zorg je als organisator voor een verantwoorde organisatie van jouw evenement.

Wat is het Covid Event Risk Model?

Het Covid Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Het online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode.

Voor wie?

Het Covid Event Risk Model werd ontwikkeld voor zowel organisatoren van evenementen als uitbaters van eventlocaties, zoals bijvoorbeeld congres- en vergaderzalen. 

Waar beschikbaar? 

Het model is gratis online beschikbaar via www.covideventriskmodel.be  

Leidraad coronapreventie in meetinglocaties

Naast het Covid Event Risk Model ontwikkelen we ook een leidraad rond coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen.  

We verzamelden alle meest recente informatie en veelgestelde vragen én antwoorden over het gebruik van de leidraad op een aparte pagina

Algemeen: steunmaatregelen voor de meetingindustrie

De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen, waaronder congressen en vergaderingen, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf najaar 2020. Je zal een aanvraag voor deze steunmaatregel kunnen indienen vanaf september 2020. Lees meer over deze steunmaatregel via onze pagina over de steunmaatregelen of via VLAIO.

Pas het Covid Event Risk Model toe via www.covideventriskmodel.be