De recreatieve toerist

banner De recreatieve verblijfstoerist
Wie is de vakantieganger in Vlaanderen, welke zijn de activiteiten, het reisgezelschap, de bestedingen, enz.

 

Marktonderzoeken

Toerisme Vlaanderen voerde van midden april 2017 tot midden april 2018 een grootschalig marktonderzoek naar het vakantiegedrag en de vakantiebestedingen van de recreatieve verblijfstoerist in de kunststeden. Het recentste onderzoek voor de kust werd door Westtoer uitgevoerd met de steun van Toerisme Vlaanderen. Het marktonderzoek voor de Vlaamse regio's werd uitgevoerd door de provincies. In de marktonderzoeken wordt gepeild naar:

  • socio-economisch profiel van de vakantieganger  
  • de reiskenmerken  
  • de reputatie van de bestemming  
  • de informatiebehoeftes van de vakantieganger  
  • de tijdsbesteding van de vakantieganger  
  • appreciatie van de vakantie  
  • de bestedingen tijdens het verblijf 

  • de kust:  klik hier voor het rapport
  • in de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Mechelen): klik hier voor het rapport of via het dashboard.
  • de Vlaamse regio's: klik hier voor het rapport

 

In de reeks ToerismeCahier gaf Toerisme Vlaanderen een samenvattende publicatie uit met de belangrijkste resultaten van deze marktonderzoeken.  Deze is beschikbaar voor 2000, 2005 en 2011.

 Foto Vlaanderen vakantieganger

De focus ligt op de, voor Toerisme Vlaanderen, belangrijkste markten (herkomstlanden). 

 Naar de publicaties:

» Vlaanderen Vakantieganger 2011 (pdf); de gedrukte versie kan je hier bestellen
 

Onderzoek naar de gekendheid van Wereldoorlog I

Dit onderzoek, gevoerd in 2013, vormt een belangrijke basis voor een kwaliteitsvol herdenkingsprogramma rond 100 jaar Groote Oorlog. Alvorens dat programma voluit van start gaat stelt Toerisme Vlaanderen zich de vraag in hoeverre Vlaamse WO I-bestemmingen gekend zijn in binnen- en buitenland. Hoe is het met andere woorden gesteld met de awareness of het bewustzijn over WO I? Hoe groot is de betrokkenheid vanuit verschillende landen en wat is de attitude ten opzichte van de herdenking van de Groote Oorlog? Het onderzoek zal herhaald worden in 2016 en 2019.

Klik hier voor Awareness onderzoek WO I

 

Jongerentoerisme onder de radar

Jongerenorganisatie USE-IT,VISITBRUSSELS, vzw Kunststeden Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen lieten in 2013 een onderzoek uitvoeren naar het jongerentoerisme in informele logiesvormen in de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) en Brussel. Deze groep recreatieve verblijfstoeristen tussen 18 en 34 jaar logeert dus niet in reguliere verblijfsvormen zoals hotels, jeugdherbergen of hostels. 

Klik hier voor het onderzoek Jongerentoerisme onder de radar

 

Daguitstappen

De provinciale toeristische organisaties, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en Toerisme Vlaanderen zijn de opdrachtgevers van het allereerste onderzoek waarin de activiteiten van Vlamingen, Walen en Brusselaars tijdens daguitstappen uitgebreid onder de loep worden genomen. Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door Idea Consult en Ivox, werden 2.000 panelleden wekelijks bevraagd over hun dagtoeristisch gedrag. Daarbij werd onder andere gepolst naar frequentie, bestemming, activiteiten, vervoerswijze en hun uitgaven.

Naar de publicatie: Daguitstappen (pdf)

In het kunststedenonderzoek van 2011 werd ook een luik daguitstappen opgenomen. Je kan het volledige rapport en de tabellen terugvinden onder marktonderzoeken.