Denktanks Toerisme Transformeert

We organiseerden in het Toerisme Transformeert kader een aantal activiteiten waarbij we onder andere een open dialoog over de toekomst van toerisme met elkaar en experten voeren. Iedereen -van zowel binnen als buiten de toeristische sector- was welkom. Nieuwe inzichten moeten leiden tot een toekomstbeeld voor toerisme in Vlaanderen met als doel bij te dragen aan een toekomstig toeristisch beleid in Vlaanderen.

Toerisme verandert en daarom werken we aan een nieuw toekomstbeeld voor toerisme. Deze visie zal bijdragen aan het toekomstig toeristisch beleid in Vlaanderen. Een beleid dat we met de hele toeristische sector willen opbouwen en uitdenken. Om alle verzamelde input samen te brengen, wordt er een schrijftweedaagse georganiseerd op 10 en 11 september. Meer info volgt. 

Vijfde denktank op 14 juni in Herent, Huis van Mihr

Na meer dan 8 maanden informatie verzamelen via overlegmomenten, denktankseen luisteroefening en een inspiratiedag, ontmoetten we elkaar opnieuw op donderdag 14 juni in het Huis van Mihr (Herent) voor een sprong naar de toekomst. In verschillende interactieve workshops confronteerden we voortschrijdende inzichten met de tot hiertoe verzamelde informatie, nieuwe ideeën en input van buiten de sector. Met als doel: landen met de fundamenten van het toekomstbeeld. 

Parelvissers

Deze denktank verzamelde alle informatie en ideeën van vorige denktanks. Er was ook ruimte voor nieuwe ideeën en suggesties. 

De vijfde en laatste denktank was een ware ‘doetank’. Een zestigtal aanwezigen analyseerde de componenten van de florerende bestemming en koppelde trends en feiten uit de voorbije denktanks aan concrete vragen. Hierdoor ontstonden in 15 groepjes levendige besprekingen en nieuwe inzichten omtrent de florerende bestemming. Bekijk hier het werkdocument. 

Na de discussies werd iedereen een ‘parelvisser’, door een idee (zogenaamde ‘parel’) te delen dat de moeite loont om uit te werken. De parels waren talrijk en maakten de theorie concreet.

‘Oldiday’ is een mooi voorbeeld van zo’n parel. In de florerende bestemming proberen we toeristen en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Een platform (denk aan ‘Workaway’) dat jonge toeristen in contact brengt met een bejaard persoon of koppel kan daarbij helpen. De jongeren gaan gratis op vakantie bij de ouderen in ruil voor zorg en gezelschap. Dit speelt in op het tekort aan mantelzorgers tijdens de vakanties en vormt tegelijk een unieke beleving voor jongeren.

Wil jij nog een parel met ons delen? Vul het pareldocument in en stuur het op naar toerismetransformeert@toerismevlaanderen.be.

De foto's kun je hieronder bekijken.

 

Vierde denktank op 30 mei in Brussel, KVS

Tijdens de voorlaatste denktank op 30 mei gaven we het woord aan leiderschapsexpert Gervase Bushe die samen met ons dieper inging op transformationeel leiderschap. Vormt transformationeel leiderschap een antwoord voor het toerisme van de toekomst? Welke leiders zijn nodig in een wereld die snel verandert en waarin alles met alles verbonden is? 

We zochten uit welk type leiderschap kan bijdragen tot een ‘florerende bestemming’. En hoe we mensen en organisaties die dergelijk leiderschap tonen, de wind in de zeilen kunnen geven. Een overzicht van de gestelde discussievragen en verworven inzichten kun je hier bekijken. 

We verwelkomden deze keer ook verschillende aanwezigen buiten de toeristische sector, aangezien dit een breed relevant onderwerp is. Samen met 60 enthousiastelingen ontdekten we wat transformationeel leiderschap nu inhoudt.

9 kenmerken van een transformationele leider (door Gervase Bushe)

A transformational leader

  1. acknowledges that transformation comes bottom-up and starts at local level
  2. asks the right questions instead of giving answers
  3. sees disruption as an opportunity, not as a failure
  4. knows that people can be encouraged by answering the question ‘how is what I’m doing solving your problem?’
  5. sees the potential in others and praises their qualities 
  6. knows that he/she is not responsible for other people’s experiences, only for his own actions and their results
  7. realizes that change happens when people share a purpose and an identity
  8. knows that every situation needs a different approach. Copying the model of company A and implementing it in company B will never work. 
  9. believes that change is always happening. When it happens quickly it becomes transformation.

Zin in meer? Bekijk de video ‘Accelerating Transformational Change Through Generative Leadership’.

Alle foto's kun je op de Flickr account van Toerisme Vlaanderen bekijken.

 

Derde denktank op 17 april in Mechelen, Hof van Busleyden

Tijdens de derde denktank op 17 april werd er ingezoomd op het thema 'De meer-en minderwaarde van het toerisme voor de bestemming'. Wat zijn de kosten en baten (of meerwaarde en minderwaarde) van toerisme voor de verschillende stakeholders? Wat voor de ene speler meerwaarde creëert, kan voor de andere een kost met zich meebrengen. 

Jan van der Borg, professor geografie en toerisme aan de KU Leuven, zocht met ons uit wat de kosten en baten van toerisme voor de verschillende stakeholders kunnen betekenen. Bekijk hier de presentatie.

Stefaan Vandist, trendwatcher en innovatie-expert, toonde aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden hoe we meerwaarde kunnen creëren voor meerdere stakeholders. En wat we hieruit leren voor het ‘florerend toeristisch Vlaanderen’. Bekijk hier zijn presentatie.

Alle foto's staan ook op de Flickr account van Toerisme Vlaanderen verzameld

 

Tweede denktank op 26 maart in Gent, Sint-Augustijnenklooster

Tijdens de tweede sessie op 26 maart doken we met alle deelnemers in de resultaten van het grootschalig luisteronderzoek. De 1 600 verzamelde vakantieverhalen met een betekenisvolle impact gaven heel wat inzichten, die kun je hier bekijken.  Daarnaast kwamen ook uitgebreid inzichten uit de literatuur aan bod. En ook deze keer was er tijdens het interactieve deel van de dag heel wat enthousiasme tijdens het genereren van ideeën en voorstellen rond 'De kracht van reizen voor de toerist'.


Eerste denktank op 12 januari in Kemzeke, Verbeke Foundations

Tijdens de eerste sessie op 12 januari gingen we met een vijftigtal deelnemers dieper in op het concept ‘Flourishing destinations’ van Anna Pollock en voerden we gesprekken over de vraag 'Meer waarde voor meer stakeholders. Hoe pakken we dit aan?'. Bekijk alle foto's en raadpleeg de presentaties van Anna Pollock en Greet Vandenrijt & Vincent Nijs.

Ontdek meer over het traject Toerisme Transformeert.