Drempelverlagende maatregelen

foto: kinderen bos
Heel wat personen met een laag inkomen kunnen nooit op vakantie gaan, omdat het reguliere aanbod voor hen te duur is. Daarom werkt het Steunpunt Vakantieparticipatie aan een betaalbaar aanbod zodat mensen toch kunnen genieten van een daguitstap, een weekend of een vakantie. Als uitbater van een erkend verblijf Toerisme voor Allen, moet je jaarlijks een overnachtingsaanbod voorbehouden voor personen met een laag inkomen.

Hoe moet dit aanbod eruit zien?

Bij voorkeur reserveer je een overnachtingsaanbod tijdens de Paas- of zomervakantie. Indien je vooral individuele reizigers ontvangt, doe je een aanbod voor individuelen; je voorziet bijvoorbeeld een studio of appartement. Indien je enkel groepen ontvangt, hanteer je een sociaal tarief voor groepen. Het volledige verblijf wordt dan vrijgehouden voor sociale organisaties, zoals OCMW’s, verenigingen waar armen het woord nemen, CAW’s…, die op het aanbod kunnen ingaan.
De omvang van het aanbod wordt berekend op basis van de capaciteit van het verblijf of, in het geval van openluchtrecreatieve verblijven, het aantal verblijfplaatsen. Samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie wordt ook de maximumprijs van dit aanbod bepaald.

Hoe werkt het concreet?

Als uitbater van een erkend verblijf voor volwassenen of van een jeugdverblijf type B, C of hostel, ontvang je jaarlijks een oproep om het aanbod door te geven aan het Steunpunt. Elk jaar wordt er zowel een brochure als een website gemaakt. Dit is voor u kosteloos! Deze promotiematerialen worden enkel verspreid bij de sociale lidorganisaties. Organisaties die recht hebben op deze tarieven vragen bij het Steunpunt een kortingsbewijs aan. Als een groep geen bewijs heeft, ben je niet verplicht om de korting te geven.

Hoe weet ik dat het aanbod gebruikt zal worden door wie dit echt nodig heeft?

Toerisme Vlaanderen zorgt ervoor dat enkel mensen waarvoor het sociaal tarief bedoeld is hier gebruik van maken.
De screening gebeurt door een sociale organisatie die lid is van het Steunpunt of op basis van een bewijs van inkomen. We baseren ons hierbij onder andere op de Europese armoedegrens. U krijgt alle gegevens over de gevraagde vakantie door van Toerisme Vlaanderen. De vakantieganger krijgt een reservatiebewijs, zodat u weet om welke klant het gaat.

Iedereen kan meedoen

Wenst u zich ook te richten tot een doelgroep die u nu nog niet bereikt en zo eventuele gaten op te vullen? Of wilt u uw sociaal imago een beetje opkrikken?
Neem dan zeker contact op met een medewerk(st)er van het Steunpunt Vakantieparticipatie. Wij komen graag ter plaatse om onze werking beter uit te leggen en samen de mogelijkheden te bekijken.

U kan een medewerk(st)er bereiken door te bellen naar 1700
of via e-mail: vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be