Duurzaam toerisme

winkelstraat Vlaanderen
UNWTO (Wereldtoerisme Organisatie van de Verenigde Naties) riep 2017 uit tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme. Het is een unieke opportuniteit om het potentieel dat toerisme heeft om de wereld te veranderen naar een plaats met meer welvaart en meer welzijn onder de aandacht te brengen.

Toerisme is wereldwijd de derde grootste industrie, na de olie- en chemische industrie, en is één van de snelst groeiende sectoren. Het toerisme kende in 2016 meer dan 1,2 miljard internationale aankomsten. Toerisme stimuleert macro- en lokale economische groei, creëert jobs en zakelijke opportuniteiten, helpt armoede bestrijden en kan mensen vormen. Met het juiste bestemmingsmanagement en -beleid kan toerisme bijdragen tot gelijkheid tussen mensen, het beschermen van het ecosysteem en biodiversiteit, de bescherming van erfgoed, en kan het oplossingen bieden voor vele andere wereldwijde problemen. Maar toerisme kan ook een bedreiging vormen voor het klimaat, culturele waarden en lokale bewoners. Een te veel aan toerisme kan bijvoorbeeld een nefaste impact hebben op bestemmingen en op middellange termijn zelfdestructief werken. Meer informatie over de verschillende terreinen waar de UNWTO op focust vind je via www.tourism4development2017.org

Toerisme Vlaanderen streeft naar een kwalitatief, duurzaam toeristisch beleid waardoor Vlaanderen zich kan profileren als een duurzame toeristische bestemming. Toerisme Vlaanderen draagt zijn steentje bij door toeristische activiteiten te verduurzamen, kennis te verzamelen, steun te bieden en tools aan te reiken. Met de organisatie van de inspiratienamiddag rond 'duurzaam toerisme' (op 24 februari 2017) probeerden we alvast het bewustzijn en de kennis over duurzame toeristische ontwikkeling te verhogen.