Gidsen en reisleiders

Antwerpen trappen museum
Toerisme Vlaanderen werkt sinds jaar en dag aan de kwaliteit van gidsen en reisleiders. De opleiding die sinds 2006 door verschillende types van opleidingspartners wordt aangeboden, zorgt ervoor dat gidsen en reisleiders de noodzakelijke basiscompetenties verwerven om aan de slag te kunnen. Eens de opleiding voltooid, krijgen gidsen en reisleiders een gids- of reisleiderskaart.

Toerisme Vlaanderen wenst gidsen en reisleiders blijvend te stimuleren om hun competenties verder te ontwikkelen en zich bij te scholen. 

Erkenning van je competenties als gids of reisleider

Gidsen- en reisleiderskaart

Als je de opleiding tot gids of reisleider volgt bij één van onze erkende opleidingspartners, krijg je de gidsen- of reisleiderskaart als bewijs dat je beschikt over een set aan basiscompetenties, nodig om de toerist op een degelijke manier te begeleiden. De gids- of reisleiderskaart is dus een bewijs van verworven competenties als gids of reisleiders (via opleiding of EVC).

Onbeperkt geldig

Eenmaal je als gids of reisleider de set aan basiscompetenties hebt verworven, blijven deze uiteraard deel uitmaken van je vaardigheden. De gids- of reisleiderskaart als bewijs van je verworven competenties is dan ook onbeperkt geldig. Dit betekent echter niet dat de kwaliteit van je werk als gids of reisleider gegarandeerd blijft. Daarom stimuleert Toerisme Vlaanderen gidsen en reisleiders om hun competenties verder te ontwikkelen en zich blijven bij te scholen.

Via opleiding of EVC

Gidsen en reisleiders zonder opleiding kunnen via een EVC/EVK-procedure (Elders Verworven Competenties / Elders Verworven Kwalificaties) aantonen dat zij over deze set aan basiscompetenties beschikken. Deze procedure geeft gidsen en reisleiders die ervaring of bepaalde kwalificaties verworven hebben, de kans om vrijstellingen te vragen voor modules uit de opleiding.

Kwaliteitszorg van organisaties met gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen stimuleert organisaties met gidsenwerking om de kwaliteit permanent te meten en te verbeteren. De kwaliteit van individuele gidsen en reisleiders is immers een verantwoordelijkheid van opdrachtgevers. Toerisme Vlaanderen ondersteunt deze organisaties om aan kwaliteit te werken via de introductie van een instrumentarium met meet- en verbeterinstrumenten.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de meest pertinente vragen over de gids- of reisleiderskaart. Klik op de vraag om het antwoord te zien te krijgen.